Anna Nieć

mgr inż., doradca ds. ochrony środowiska z doświadczeniem praktycznym w kraju i za granicą. Specjalista w zakresie prawa ochrony środowiska oraz postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ochrony środowiska. W 2002 r. uhonorowana Stypendium Deutsche Bundesstiftung Umwelt i Fundacji im. Nowickiego, członek założycielski Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska oraz auditor wiodący z certyfikatem BVQI.

Artykuły autora

Pod jakim kodem klasyfikować zużyte świetlówki?

Środowisko

Świetlówki, lampy fluorescencyjne, które powstają w przedsiębiorstwie, należałoby sklasyfikować pod jednym z kodów w obrębie grupy 16. Ich klasyfikacja jako odpadów komunalnych wydaje się niewłaściwa - wyjaśnia Anna Nieć z LEX Ochrona Środowiska.

01.07.2020
1  2  3  4  5  6  7  8  9    21