Kiedy może odbyć się egzamin pracownika, który został zwolniony ze służby przygotowawczej?
Michał Culepa
02.04.2012
Samorząd terytorialny
Zajęcia edukacyjne Wychowanie do życia w rodzinie nie będą mogły być realizowane z godzin do...
Adam Bochentyn
02.04.2012
Samorząd terytorialny
Żaden z siedmiu kandydatów nie uzyskał ponad 50 proc. głosów w niedzielnych przedterminowych...
Zbigniew Kopeć
02.04.2012
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Gospodarki zachęca do udziału w konkursie Europejskie Nagrody Promocji...
LEX
02.04.2012
Samorząd terytorialny
Usługi związane z umocnieniem dna morskiego są opodatkowane 0% stawką VAT. Nie ma znaczenia jakiego...
Anna Dudrewicz
02.04.2012
Samorząd terytorialny
Czy dopuszczalne jest przekazanie przez gminę w drodze porozumienia prowadzenia gimnazjum...
Radosław Skwarło
02.04.2012
Samorząd terytorialny
Instytucja zamawiająca powinna zażądać od wykonawcy udzielenia wyjaśnień, jeżeli oferta wydaje się...
Anna Stańczuk
02.04.2012
Samorząd terytorialny
Ponad sto komisji do oszacowania strat poniesionych przez rolników w uprawach, spowodowanych przez...
Zbigniew Kopeć
02.04.2012
Samorząd terytorialny
Zainteresowanie udziałem w pilotażu programu Cyfrowa szkoła jest różne w różnych regionach kraju -...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
02.04.2012
Samorząd terytorialny
Jakiego rodzaju wydatki Urząd Miasta może ponosić na rzec radnych gminnych innych niż diety z...
Adam Błaszko
02.04.2012
Samorząd terytorialny
Z uwagi na zbyt niską frekwencję nieskuteczne okazało się niedzielne referendum ws. odwołania...
Marcin Rynkiewicz
02.04.2012
Samorząd terytorialny
Prezydent Miasta Poznania i Komendant Miejski Policji podpisali porozumienie w sprawie form...
02.04.2012
Mieszkańcy gminy Urszulin (Lubelskie) wybierają w niedzielę nowego wójta. Poprzedni wójt tej gminy...
Zbigniew Kopeć
01.04.2012
Samorząd terytorialny
Ponad jedna czwarta mieszkańców gminy Płaska (Podlaskie) podpisała się pod wnioskiem o...
PAP
01.04.2012
Samorząd terytorialny
Wypożyczalnia rowerów w Opolu będzie kosztować 630 tys. zł. W piątek urząd miasta rozstrzygnął...
01.04.2012
Samorząd terytorialny

Degradacja Polski powiatowej?

Samorząd terytorialny
W wielu miejscowościach Polski powiatowej likwidowane są poczty, dworce kolejowe, kina, szkoły,...
PAP
31.03.2012
Samorząd terytorialny
Ponad 48 mln zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzyma kolejnych 130...
PAP
31.03.2012
Samorząd terytorialny
Rada Warszawy przyjęła w czwartek uchwały o likwidacji jednego przedszkola, jednego liceum...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
31.03.2012
Wojewoda świętokrzyski nie widzi podstaw do wystąpienia do premiera o wyznaczenie komisarza, który...
PAP
31.03.2012
Samorząd terytorialny
Łódzka prokuratura odmówiła w piątek wszczęcia dochodzenia ws. domniemanego przetrzymywania list z...
PAP
30.03.2012
Samorząd terytorialny
Czy pomieszczenia wynajęte przez przedszkole osobie prowadzącej zajęcia dla dzieci uczęszczających...
Adam Bartosiewicz
30.03.2012
Samorząd terytorialny
Jak można wprowadzić zmiany do obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
Anna Kamińska
30.03.2012
Samorząd terytorialny
Już 12 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się interdyscyplinarna konferencja naukowa poświęcona...
Karol Kozłowski
30.03.2012
Samorząd terytorialny
Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego i spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście...
PAP
30.03.2012
1,25 mln zł otrzymają samorządy z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego na opracowanie...
PAP
30.03.2012
Samorząd terytorialny
Prezydent Miasta Gdańska mocą zarządzenia upoważnił zespół złożony z pracowników pięciu wydziałów...
Gdańsk
30.03.2012
Za niewystarczający i zbyt ogólnikowy należy uznać zapis uchwały stanowiący, iż mienie likwidowanej...
Anna Dudrewicz
30.03.2012
Samorząd terytorialny
Korupcja występuje we wszystkich krajach, bez względu na ich poziom rozwoju gospodarczego i...
Izabela Seredocha
30.03.2012
Samorząd terytorialny
Warszawa przeznacza na teatry 77 mln zł -to więcej niż Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław i Gdańsk...
Cedro Magdalena
30.03.2012
Samorząd terytorialny
Powołanie okrągłego stołu w sprawie edukacji zaproponowali w czwartek krakowscy radni PO na sesji...
Wosion-Czoba Małgorzata
30.03.2012
Samorząd terytorialny