Według władz Łodzi w konsultacjach społecznych wzięło udział ok. 300 osób, w tym przedstawiciele 46 organizacji pozarządowych, instytucji kultury, rad osiedli, naukowcy, przedsiębiorcy i radni. Zebrano w sumie ponad 700 propozycji, uwag i opinii do dokumentu.
Zdaniem prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej były to dotąd największe konsultacje społeczne w mieście.
"Strategia będzie dokumentem wskazującym wszystkie pozostałe elementy polityk miasta, w związku z tym tak ważne jest, żeby ten dokument zyskał akceptację społeczeństwa" - mówiła w poniedziałek dziennikarzom podczas debaty kończącej konsultacje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
Jej zdaniem konsultacje przyniosły strategiczne zmiany w projekcie. Obok dwóch proponowanych wcześniej filarów, na których ma być oparta Strategia, a dotyczących gospodarczego wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego miasta oraz poprawy jego wizerunku, atrakcyjności i bezpieczeństwa, ma zostać wprowadzony trzeci filar odnoszący się do sfery przestrzenno-środowiskowej.
Znajdą się w nim rozwiązania dotyczące zwiększenia atrakcyjności kluczowych obszarów miasta i ich rewitalizacji, wykorzystania łódzkiego środowiska przyrodniczego oraz rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego.
W I filarze - gospodarczego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego Łodzi - obok programów strategicznych dotyczących budowy Nowego Centrum Łodzi, wspierania rozwoju sektorów gospodarki, tj. logistyka, transport, BPO (Business process outsourcing), AGD i IT, mają znaleźć się rozszerzenia dot. wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, rozwoju współpracy z innymi miastami i gminami łódzkiego obszaru metropolitarnego czy poprawy dostępności komunikacyjnej Łodzi i aglomeracji.
II filar strategii dotyczy poprawy wizerunku miasta, jego atrakcyjności i bezpieczeństwa. Mają temu służyć takie programy strategiczne jak m.in.: rewitalizacja Śródmieścia, poprawa stanu porządku publicznego, bezpieczeństwa i czystości miasta, efektywne wykorzystanie potencjału kulturalnego i kreatywnego miasta, ale także rozwój edukacji na każdym poziomie na potrzeby łódzkiego rynku pracy, współpraca z uczelniami i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Po konsultacjach społecznych w ostatecznej wersji dokumentu ma zostać także opracowana nowa wizja rozwoju Łodzi odnosząca się m.in. do miasta przyjaznego, dynamicznego, wysokiej jakości życia oraz wykorzystującego swój potencjał historyczny, infrastrukturalny i kreatywny.
Natomiast fundamenty strategii, którymi - według założeń władz miasta - mają być nowe standardy usług publicznych, zostaną rozbudowane o wykorzystanie potencjału miasta w sferze ekonomicznej, społecznej i przestrzenno-środowiskowej.
Według prezydent Łodzi ta ogólna strategia będzie składała się z poszczególnych podprogramów, które będą realizacyjnymi wytycznymi dla miasta. "Strategia jest wizją ogólną. W tej chwili będziemy omawiać poszczególne elementy życia miasta w postaci polityk sektorowych i te prace już ruszyły. Strategia ma być też dokumentem wiążącym dla uchwalania poszczególnych, przyszłych budżetów miasta" - zaznaczyła Zdanowska.
Zdaniem ekonomisty i prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich prof. Tadeusza Markowskiego jeżeli strategia zostanie przyjęta i stanie się dokumentem Rady Miasta, to wtedy konflikty pomiędzy prezydent miasta a radą miejską mogą zostać złagodzone.
"Waga tego dokumentu z punktu widzenia procesu zarządzania jest szalenie istotna i ważna. Chodzi również o to, żeby ten dokument wpływał na alokację środków w budżecie. Jeśli ten związek będzie jasny i czytelny, to w profesjonalnym zarządzaniu przede wszystkim o to chodzi" - powiedział PAP prof. Markowski.
Prezydent Łodzi liczy, że ostateczna wersja dokumentu trafi pod głosowanie radnych w kwietniu. (PAP)

 

szu/ mok/ bk/