Gdańska Prokuratura Apelacyjna umorzyła dwa zarzuty korupcyjne w śledztwie dotyczącym prezydenta...
Anna Kisicka
07.12.2011
List otwarty do marszałka woj. śląskiego w sprawie umieszczenia planowanego w tym regionie centrum...
Mateusz Babak
07.12.2011
Prezydent Białegostoku zgłosił podlaskim parlamentarzystom postulaty zmian w przepisach dot....
Fiłończuk Robert
07.12.2011
Czy gmina może odmówić zwrotu kosztów dojazdu tych uczniów skoro mają już wypłacany dodatek z tego...
Agata Piszko
07.12.2011
Samorząd terytorialny
Odmawiając dostępu do informacji publicznej urząd musi wydać decyzję administracyjną - orzekł WSA w...
Katarzyna Jędrzejewska
07.12.2011
Samorząd terytorialny

Kasa fiskalna w domu kultury

Samorząd terytorialny
Czy dom kultury powinien posiadać kasę fiskalną?
Dorota Mielcarek
07.12.2011
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Środowiska przygotowało wytyczne dotyczące wyboru instalacji do zastępczej obsługi...
Anna Dudrewicz
07.12.2011
Samorząd terytorialny
Zarzut przekroczenia uprawnień w związku z dopisywaniem osób do rejestru wyborców przed drugą turą...
PAP
07.12.2011
Samorząd terytorialny
Gminy Orneta, Ostróda i Mrągowo otrzymają blisko 30 mln zł dofinansowania na uzbrojenie terenów...
PAP
07.12.2011
Wnosząc skargę na uchwałę organu trzeba wykazać się nie tylko własny interes prawny lub...
Anna Dudrewicz
07.12.2011
Samorząd terytorialny
Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych istotnie zmienią sytuację osób ubiegających się o...
Patryk Ciurak
07.12.2011
Samorząd terytorialny
29 listopada 2011 r. w Krakowie 68 gmin i powiatów z całej Polski, odebrało certyfikaty Samorządowy...
Anna Dudrewicz
07.12.2011
Samorząd terytorialny
Nowe zasady obliczania dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych mają uszczelnić system...
Patryk Ciurak
07.12.2011
Samorząd terytorialny
Niektóre gminy w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie 2011 r. zostały zawiadomione o...
Wiesław Śniecikowski
07.12.2011
Samorząd terytorialny
Ponad sześćdziesięciu sportowców i trenerów z Dolnego Śląska otrzymało we wtorek nagrody finansowe...
Ciepielski Michał
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Dyrektor szkoły nie może rozpatrywać odwołania od własnej decyzji odmawiającej dostępu do...
Katarzyna Jędrzejewska
06.12.2011
Samorząd terytorialny
W Przemyślu (Podkarpackie) powstanie sortownia odpadów komunalnych. Samorząd chce zrealizować tę...
Huk Wojciech
06.12.2011
Od wtorku pasażerowie łódzkiego MPK mogą korzystać z elektronicznych biletów okresowych zwanych...
Durasik Marcin
06.12.2011
Dnia 6 grudnia wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10...
Katarzyna Irytowska
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Dnia 1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie z 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o...
LEX
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Czy sąd może wezwać na świadka w sprawie samowoli budowlanej pracownika organu nadzoru budowlanego?
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Na jakich zasadach pracownik samorządowy musi złożyć oświadczenie majątkowe?
Michał Culepa
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Uchwalona w dniu 9 czerwca 2011 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U....
Karol Kozłowski
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Opłaty za przechowywanie usuniętych samochodów na parkingu strzeżonym pobierane w trybie ustawy...
LEX
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Stopa procentowa składki rentowej wzrośnie o 2 punkty procentowe i będzie wynosiła 8% podstawy...
Izabela Baranowska
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Dolne Miasto Otwarte: na historię - na siebie - na innych - Spotkanie partnerów społecznych Dolne...
Gdańsk
06.12.2011
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w...
Anna Dudrewicz
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Orzeczenie stwierdzenia niezgodności z prawem zaskarżonego aktu, o jakim mowa w art. 94 ust. 2...
Anna Dudrewicz
06.12.2011
Samorząd terytorialny
Dzisiaj (6 grudnia) wielka inauguracja świątecznej iluminacji w Gdyni. Już o zmierzchu dekoracje...
06.12.2011
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Robert Dziewiński w piśmie skierowanym do właścicieli i...
Anna Dudrewicz
06.12.2011
Samorząd terytorialny