MRR podpisało czterdziestą umowę w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Tym samym pula przyznanych Polsce środków przekroczyła 300 mln franków. Świadczy to o dobrze układających się relacjach pomiędzy naszymi krajami – powiedziała Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas spotkania z delegacją Konfederacji Szwajcarskiej, która 16 lutego 2012 r. gościła w Warszawie. Umowa na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mszana Dolna oraz gminach partnerskich” została zawarta przez wiceministra Pawła Orłowskiego i ambasadora Lukasa Beglingera w obecności Minister Elżbiety Bieńkowskiej oraz Ministra Gospodarki w rządzie Konfederacji Szwajcarskiej Johanna Schneidera-Ammanna.

Gminy objęte projektem znajdują się na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego, obszaru o wysokich walorach krajobrazowych i turystycznych, dlatego głównym celem inwestycji będzie ochrona zasobów środowiska naturalnego. Grant przekraczający 27 milionów złotych zostanie przeznaczony na zakup i montaż urządzeń systemów solarnych. Projektem objętych będzie 6 obiektów publicznych oraz 2300 domów mieszkalnych.