Wydział Spraw Obywatelskich wydał decyzję z dnia 27 stycznia 2012 roku dotyczącą zakazu zgromadzenia organizowanego w dniu 29 stycznia br. w godzinach od 12.00 do 15.00 przed Dworem Artusa. Zakaz wydano na zawiadomienie o zgromadzeniu, którego celem był „protest polityczny przeciw drożyźnie, biedzie i aspołecznej polityce elit rządzących” a organizatorem osoba prywatna, a nie grupa inicjatywna pn.: „Jedzenie zamiast bomb”. Również program pikiety nie przewidywał rozdawania jedzenia bezdomnym, znajdowała się tam natomiast jedno określenie: „pikieta-wiec”.

Warto dodać, iż organ gminy przyjął bez zastrzeżeń do aprobującej wiadomości zawiadomienia o organizowaniu ośmiu zgromadzeń publicznych mających odbyć się w dniach 18, 25 grudnia 2011 roku; 1, 8, 15, 22, 29 stycznia oraz 5 i 12 lutego 2012 roku. Tylko w tym jednym przypadku (29 stycznia) zakazano zwołania manifestacji z uwagi na zaplanowane w styczniu 2011 roku uroczystości związane z zamknięciem „Obchodów Roku Jana Heweliusza 2011” oraz imprezą, która miała odbyć się w tym samym miejscu i o tej samej godzinie, co przedmiotowe zgromadzenie – w związku z czym zaszły okoliczności uzasadniające zajęcie takiego stanowiska.

Regulacja art. 9 ust.1 1ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U z 1990r.Nr 51 poz.297;zm.: Dz.U z 1999r.Nr 41,poz.412,Dz.U z 2000r.Nr 12, poz. 136,Dz.U z 2001r. Nr 46, poz.499, Dz.U z 2002r.Nr 153, poz.1271) zakreśla ramy terminu powiadomienia strony o stanowisku organu: ”decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być doręczona organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia”.

Organizator o zakazie został powiadomiony na 48 godzin przed planowanym zgromadzeniem, więc zachowano ustawowy termin. Natomiast z uwagi na to, iż pikietę planowano na niedzielę 29 stycznia br. bezwzględną koniecznością stało się niezwłoczne powiadomienie o powyższym fakcie.

Organizator zgromadzenia w swoim zawiadomieniu wskazał między innymi adres e-mail, zgodnie z którym bez zastrzeżeń od dwóch miesięcy toczyła się korespondencja i w taki też sposób została przesłana niezwłocznie decyzja.