Przepisy niezbędne do wykonania tego zadania wprowadzono do projektu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W projekcie nowelizacji określono, że nadzór budowlany będzie mógł zezwolić na użytkowanie drogi, mimo niewykonania części robót wykończeniowych, innych robót budowlanych lub niespełnienia wymagań ochrony środowiska, które nie mają wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Taka droga będzie musiała jednak spełniać wymogi prawa budowlanego, gwarantujące bezpieczeństwo użytkownikom, a decyzja zezwalająca na jej użytkowanie ma być wydawana warunkowo i na określony czas. Rozwiązania te są niezbędne dla usprawnienia ruchu drogowego w naszym kraju. Regulacja ta, również po Euro 2012, będzie pomagała w szybszym oddawaniu dróg do użytkowania.

Źródło: www.transport.gov.pl