Resort cyfryzacji chce ułatwić uzyskanie odpisów aktu stanu cywilnego. Planuje, że pobierzemy je elektronicznie, bezpośrednio z rejestru. Jednak konieczne będzie posiadanie profilu zaufanego lub innego środka identyfikacji elektronicznej, które wciąż ma niewiele osób.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.06.2019
Administracja publiczna
Dwa domy, mieszkanie, udział we własności szeregówki, działka rolna i ponad 5 mln złotych - to niektóre ze składników majątku premiera Mateusza Morawieckiego. Jego oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2018 roku zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Agnieszka Matłacz
31.05.2019
Administracja publiczna

Rzecznik: Potrzebne szkolenia antyterrorystyczne w szkołach

Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Jak najszybciej należy wprowadzić w szkołach program bezpieczeństwa antyterrorystycznego, a w każdej klasie takie zajęcia powinny odbywać się na początku roku szkolnego - proponuje rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. To reakcja na ostatnie ataki w dwóch polskich szkołach.
Krzysztof Sobczak
31.05.2019
Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

MEN: Bez opłaty nie ma trzeciego podejścia do matury

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Niedochowanie terminu wniesienia opłaty za poprawkowy egzamin maturalny przez absolwenta oznacza brak możliwości przystąpienia do tego egzaminu w danym roku szkolnym – wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na zapytanie posłanki.
Robert Horbaczewski
31.05.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Instytucje i urzędy dołączają do porozumienia na rzecz prostej komunikacji z obywatelami. Do deklaracji "Prosto i kropka" przystąpiły Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Urząd Miasta Kalisza i skupiająca 24 samorządy Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Używanie zrozumiałego języka ma też wpływ na dostępność stron internetowych.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.05.2019
Administracja publiczna
Dochody samorządów w ubiegłym roku z podatku PIT wyniosły 50,9 mld zł, a z podatku CIT – 9,7 mld zł – podało Ministerstwo Finansów. Resort podkreśla, że przepisy uszczelniające miały wpływ na znaczny wzrost dochodów samorządów w ostatnich latach.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.05.2019
Finanse samorządów

Przepisy o informatyzacji postępowań w sądach administracyjnych już obowiązują

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W piątek 31 maja weszła w życie nowelizacja wprowadzająca informatyzację postępowań przed sądami administracyjnymi. Nowe przepisy przewidują m.in. możliwość wnoszenia pism procesowych nie tylko w postaci papierowej, ale również w formie dokumentu elektronicznego.
Krzysztof Sobczak
31.05.2019
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Ciągłe zmiany prawa wymagają jeszcze więcej pracy od urzędników, bo to oni muszą podejmować konkretne decyzje. Musimy nieraz czekać na wyroki sądów, bo one ostatecznie pokazują, jak przepisy stosować. Potem okazuje się, że zmieniają się ustawy i od nowa musimy się ich uczyć - mówi Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP.
Sylwia Gortyńska
31.05.2019
Samorząd terytorialny
Burmistrz nie może żądać od wnioskujących o dotację numeru Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji oraz wyciągu z rejestru właściwego dla danego podmiotu, bo ma dostęp do tych rejestrów w drodze elektronicznej – przypomniała Regionalna Izba Obrachunkowa.
Robert Horbaczewski
31.05.2019
Samorząd terytorialny
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości letniskowych wykorzystywanych przez część roku ma charakter roczny i winna obowiązywać przez cały rok. Nie można jej zmieniać w ciągu roku – stwierdziła RIO we Wrocławiu.
Robert Horbaczewski
30.05.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Przez wiele lat uważało się, że prewencja z obszaru compliance to domena sektora prywatnego. Tymczasem działania antykorupcyjne dotyczą też sektora publicznego. Dlatego cieszy mnie, że CBA szkoli urzędników - mówi Radosław Wywiał, compliance officer w Man Trucks&Bus.
Jolanta Ojczyk
30.05.2019
Compliance
Samorządy czekają na projekt zmian w tzw. ustawy prądowej i szczegóły rozwiązań. Wiadomo już, że w drugim półroczu będą musiały składać wnioski o objęcie stabilizacją ceny. Tymczasem już pojawiają się pytania, jak technicznie będzie wyglądać kwestia zwrotów nadpłaconych kwot i co z podatkiem VAT.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.05.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Raport o stanie samorządu może być dobrym uzupełnieniem procedury absolutoryjnej. Czy tak będzie, okaże się w czerwcu, gdy pierwsze raporty zostaną ocenione przez rady - mówi Mateusz Karciarz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. I pozytywnie ocenia możliwość udziału mieszkańców w sesji, na której raport jest przedstawiany.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.05.2019
Samorząd terytorialny
Na czerwcowym posiedzeniu Sejmu będzie rozpatrywana zmiana ustawy prądowej, rozporządzenie ministra energii podpisane zostanie na początku lipca. Uzgodnienia Ministerstwa Energii z Komisją Europejską zakończyły się korzystnie dla samorządów i ich spółek - podwyżki cen prądu zostaną im zrekompensowane.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.05.2019
Samorząd terytorialny

W budżecie coraz wyższe wpływy z podatków

Finanse publiczne Administracja publiczna
W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2019 roku dochody budżetu państwa wyniosły 130 mld zł i były wyższe o 4,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe w tym samym okresie były wyższe o ok. 3,9 mld zł. Największy wzrost nastąpił w CIT. Z VAT wpływy były jednak niższe. Takie dane podało w środę Ministerstwo Finansów.
Krzysztof Koślicki
29.05.2019
Finanse publiczne Administracja publiczna
Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, współprzewodniczący ze strony rządowej, pożegnał samorządowców i dziękował za wspólne działania na rzecz mieszkańców.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.05.2019
Samorząd terytorialny
Pierwsza sesja Parlamentu Europejskiego nowej kadencji odbędzie się 2 lipca. Do tego czasu wybrani 26 maja europosłowie, którzy nie zdecydują się na objęcie nowej funkcji, powinni zrzec się mandatu eurodeputowanego. Jeśli chcą pojechać do Brukseli, muszą zrezygnować ze stanowisk w kraju
Katarzyna Kubicka-Żach
29.05.2019
Wybory
Jeśli przedsiębiorca złożył oświadczenie o rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych, co skutkuje utratą ważności zezwolenia, to opłatę należy naliczyć w wysokości proporcjonalnej do okresu faktycznego korzystania z zezwolenia.
Kucharski Dominik
29.05.2019
Samorząd terytorialny
Ustawa wprowadza możliwość nadania pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE. Ma to być równoznaczne z wniesieniem pisma do organu i uznaniem, że wymagany termin na dokonanie czynności został zachowany. 
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2019
Administracja publiczna
Krajowy Zasób Nieruchomości będzie dysponował większą ilością terenów, które będzie można wykorzystać pod budownictwo mieszkaniowe. Senat przyjął nowelę ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Zwiększenie kontroli gmin nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi i nadzoru nad firmami odbierającymi śmieci, podwójna stawka za niesegregowanie i zaostrzenie kar za gospodarowanie odpadami niezgodne z przepisami – przewiduje projekt zmian ustawy śmieciowej przyjęty przez rząd.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Ograniczenie nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku przewiduje projekt przyjęty przez rząd. Ze względu na szczególną ochronę praw dzieci zakazane będzie umieszczanie małoletnich w takich placówkach.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2019
Pomoc społeczna
Resort rozwoju przekazał do konsultacji projekt zmian ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowelizacja zapewni pomoc dla właścicieli budynków wybudowanych w systemie wielkopłytowym i wsparcie dla samorządów na remonty mieszkalnych budynków komunalnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo

Samorządy narzekają na źle przygotowaną reformę oświaty

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Rosnące koszty edukacji, wydłużenie godzin nauki, brak nauczycieli – to główne problemy, które zgłosiły największe miasta w związku z „kumulacją roczników” w szkołach średnich w roku szkolnym 2019/2020. A najważniejszym ich oczekiwaniem wobec władz państwowych jest zwiększenie nakładów na oświatę.
Krzysztof Sobczak
28.05.2019
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Suwałki: Centrum usług wspólnych obsłuży wszystkie szkoły

Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Obsługa księgowa wszystkich jednostek oświatowo-wychowawczych w mieście to zadanie tworzonego w Suwałkach centrum usług wspólnych. Centrum ma rozpocząć działalność o początku przyszłego roku i ma obsługiwać 25 jednostek miejskich.
Krzysztof Sobczak
28.05.2019
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli, samorządy i mieszkańcy słabo znają instytucję inicjatywy lokalnej. Wiele gmin nie ma uchwał określających tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków składanych przez obywateli. A to gminy powinny dbać o promocję inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców i wspierać ich w formie spotkań czy warsztatów.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2019
Samorząd terytorialny
Rachunki za energię wyższe o 50, a nawet 70 procent to od stycznia zmora samorządów i spółek miejskich. Przez opóźnienie zmian w prawie nie mogą jednak liczyć na zapowiedziane obniżki cen. Tymczasem Warszawa chce wystąpić do rządu o rekompensatę za zwiększenie kosztów. Łódź zamierza płacić tyle, co w zeszłym roku. Resort energii twierdzi, że pracuje nad rozwiązaniami i jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i radni są wśród odznaczonych przez prezydenta Andrzeja Dudę z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. W przemówieniu podkreślił, że samorząd terytorialny sprawdził się. - To samorząd lokalny i regionalny dba o bieżące sprawy. To on patrzy na przysłowiowe chodniki - dodał.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.05.2019
Samorząd terytorialny
PiS 45,38 proc., KE 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc. - takie oficjalne wyniki niedzielnego głosowania podała w poniedziałek po południu, na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych, Państwowa Komisja Wyborcza. Pozostałe ugrupowania uzyskały poniżej 5 proc. głosów i nie będą uczestniczyć w podziale mandatów.
Krzysztof Sobczak
27.05.2019
Administracja publiczna
Ponad 3,6 miliarda złotych przeznaczono w programie Polska Wschodnia na inwestycje w nowoczesne trolejbusy, elektryczne autobusy, drogi rowerowe i parkingi typu Bike&Ride w miastach. Dzięki tym funduszom powstaną lub przebudowane będą drogi krajowe i wojewódzkie.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.05.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów