Projekt rozporządzenia określa stanowiska w administracji, na których przydatne są kwalifikacje...
Katarzyna Kubicka-Żach
04.07.2018
Administracja publiczna
Podpisane przez gminy porozumienia napływają do delegatur Krajowego Biura Wyborczego. Jak mówi jego...
Katarzyna Kubicka-Żach
04.07.2018
Administracja publiczna
ejm we wtorek wieczorem nie zgodził się na proponowane przez opozycję odrzucenie w pierwszym...
Krzysztof Sobczak
04.07.2018
Do pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania nie ma zastosowania wypowiedzenie...
Joanna Lesińska
03.07.2018
Samorząd terytorialny
Ponad połowa twierdzi, że specyfika ich pracy nie pozwala na szersze wprowadzenie narzędzi...
03.07.2018
Prawnicy
Trzy urzędniczki według ustaleń śledczych i prokuratury w zamian za łapówki pomagały w uzyskaniu...
Katarzyna Kubicka-Żach
03.07.2018
Finanse samorządów
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje premię za konsolidację gmin –...
Katarzyna Kubicka-Żach
03.07.2018
Finanse samorządów
Zmiany granic gmin dokonywane z pobudek ekonomicznych destabilizują budżety gmin dotkniętych...
Katarzyna Kubicka-Żach
03.07.2018
Samorząd terytorialny
Podstawą przetwarzania wizerunku osób widocznych na nagraniach jest przepis RODO, zgodnie z którym...
Dominik Kucharski
02.07.2018
Administracja publiczna

Kiedy wójt zatrudnia kochankę

Samorząd terytorialny
Ograniczenie liczby kadencji rozbije trochę lokalne grupy. Jeśli ktoś jest 30 lat, to nikt go już...
Katarzyna Kubicka-Żach
02.07.2018
Samorząd terytorialny
Pracownik OPS realizujący zadania rządowego programu „Dobry start” powinien posiadać upoważnienie...
Katarzyna Kubicka-Żach
02.07.2018
Samorząd terytorialny

Hotspoty dla emerytów

Zamówienia publiczne
Minimalna przepływność łącza dla usługi dostępu do Internetu świadczonej przez samorządy zgodnie z...
Katarzyna Kubicka-Żach
02.07.2018
Zamówienia publiczne
Państwa członkowskie powinny zapewnić krajowym organom ds. równego traktowania niezależność oraz...
Krzysztof Sobczak
01.07.2018
Rada gminy nie ma kompetencji do „autonadzoru”. Nie posiada więc uprawienia do stwierdzania...
Robert Horbaczewski
29.06.2018
Samorząd terytorialny
Gmina ma prawo ustanowić hasło promujące gminę. Nie może jednak w akcie prawa miejscowego ustanowić...
Robert Horbaczewski
29.06.2018
Samorząd terytorialny
W tym roku kwota dofinansowania z subwencji oświatowej wynosi 127 mln zł. Listę gmin zatwierdziła...
Monika Sewastianowicz
29.06.2018
Finanse samorządów
Senat przyjął bez poprawek ustawę zmieniającą Kodeks wyborczy, który zmienia przepisy dotyczące...
Katarzyna Kubicka-Żach
29.06.2018
Wybory
Wciąż brakuje precyzyjnego określenia zadań przypisanych urzędnikom wyborczym i gminom w związku z...
Katarzyna Kubicka-Żach
29.06.2018
Wybory
Do pośredniego wyboru wójta, co jest wyjątkiem od zasady bezpośredniości, dochodzi m.in. wtedy,...
Katarzyna Kubicka-Żach
29.06.2018
Wybory
WSA uchylił zarządzenia zastępcze wojewody mazowieckiego dot. zmian nazw ulic: z Henryka Sternhela...
Katarzyna Kubicka-Żach
28.06.2018
Administracja publiczna
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zarzuca gminom, że nie powołują komisji szacujących...
Katarzyna Kubicka-Żach
28.06.2018
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Finansów potwierdziło, że wzory deklaracji dot. podatków lokalnych zostaną...
Krzysztof Koślicki
28.06.2018
Finanse samorządów
Blisko 98 tys. miejsc pracy, ponad 6,6 tys. km dróg, sprzęt medyczny, dostęp do kultury, edukacji i...
Katarzyna Kubicka-Żach
28.06.2018
Administracja publiczna
Jeżeli Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy wobec przyjęcia, że przekroczył on prędkość o więcej...
Aleksandra Partyk
27.06.2018
Szpital, który udzielił pacjentowi pomocy w trybie nagłym może zwrócić się o potwierdzenie jego...
Marek Sondej
27.06.2018
Administracja publiczna
Uchwała rady powiatu o ustaleniu godzin otwarcia aptek oraz dyżurów w porze nocnej i okresie...
Marek Sondej
27.06.2018
Administracja publiczna
Wbrew zapowiedziom, Sejm nie zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu proponowanymi przez PiS zmianami...
Krzysztof Sobczak
27.06.2018
Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami ponoszą samorządy,...
Katarzyna Kubicka-Żach
27.06.2018
Samorząd terytorialny
Coraz bardziej powszechne jest zadłużanie się gmin, MSWiA przygotuje więc w porozumieniu z resortem...
Katarzyna Kubicka-Żach
27.06.2018
Finanse samorządów
Ojciec może żądać wypłaty świadczenia wychowawczego na każde z dzieci, jeżeli porozumiał się z byłą...
Marek Sondej
26.06.2018
Pomoc społeczna