Nowa jednostka policji utworzona została na podstawie ustawy z 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które ma zatrudniać 1800 fachowców, odpowiada za realizację zadań dotyczących rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnionej przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej. Chodzi także o wykrywanie i ściganie sprawców tej przestępczości oraz wspieranie pozostałych jednostek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu cyberprzestępczości.

Do zadań CBZC należy m.in. zwalczanie przestępstw związanych z oszustwami i kradzieżą tożsamości w sieci czy walka z pedofilami, którzy poszukują swoich ofiar w internecie. Docelowo - w związku z powołaniem nowej służby - ma w policji przybyć 1 800 etatów.

Podstawa IT i informatyka

Funkcjonariusze CBZC mają mogli prowadzić działania operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz administracyjno-porządkowe, wynikające z ustawy o Policji.

 


Przy naborze do służby mają być brane po uwagę w szczególności wiedza i umiejętności dotyczące informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomość języka obcego z tej dziedziny. 

Funkcjonariusze będą mieć przyznane świadczenie związane z pełnieniem służby w CBZC w miesięcznej wysokości nie niższej niż 70 proc. i nie wyższej niż 130 proc. przeciętnego uposażenia policjantów. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na powołanie CBZC to 4,4 mld zł w kolejnych 10 latach - od 117 mln zł w 2022, do największej kwoty 765 mln zł w 2025 r. Na budowę siedziby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zaplanowano 450 mln zł.

Czytaj: Policjanci zwalczający cyberprzestępczość zyskają uprawnienia takie same, jak ich koledzy>>
 

Tworzył Biuro, będzie nim kierował

Jak poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka, nowo powołany Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości insp. Adam Cieślak służbę w policji rozpoczął w 1995 roku, w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie. Stopniowo awansował w pionie prewencji, a następnie kryminalnym. W 2004 roku rozpoczął służbę w Centralnym Biurze Śledczym KGP, by 12 lat później zostać zastępcą komendanta tej jednostki.
1 listopada 2021 r. wyznaczony został na Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw utworzenia służby zwalczania cyberprzestępczości oraz przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Z dniem 1 maja br. został oficjalnie Komendantem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.