Za udostępnienie spisów wyborców może grozić odpowiedzialność karna

Samorząd terytorialny RODO Wybory Koronawirus a prawo
Żądanie Poczty Polskiej S.A., aby wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast udostępnili jej spisy wyborców, wydaje się być pozbawione poprawnej podstawy prawnej. Za podstawę taką trudno uznać polecenie premiera, które nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa - piszą Filip Rak i Piotr Wymysłowski.
Filip Rak Piotr Wymysłowski
26.04.2020
Samorząd terytorialny RODO Wybory Koronawirus a prawo
Głosowanie korespondencyjne, gdzie listonosz przynosi domownikom kartę do głosowania, a ci wypełniają ją, składając zarazem oświadczenie, iż głos został oddany samodzielnie, sprzyja niewątpliwie nadużyciom - pisze adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel. I podkreśla, że nadużycia takie będą w tych warunkach trudne do wykrycia.
Aleksandra Rychlewska-Hotel
26.04.2020
Administracja publiczna Wybory
Sędzia Sylwester Marciniak przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w piśmie do komisarzy wyborczych stwierdził że, Poczta Polska może otrzymać dane ze spisu wyborców. Poczta podjęła próbę przejęcia nie tylko danych wyborców, ale i urn wyborczych, na co nie zgodzili się samorządowcy. Rzecznik prasowy rządu ocenił, że to jest łamanie prawa przez prezydentów miast.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.04.2020
Samorząd terytorialny
Do obowiązków zarządcy drogi należy aktywne typowanie i aktualizowanie miejsc krzyżowania się dróg ze szlakami wędrówek zwierząt leśnych. Takie miejsca powinien odpowiednio oznaczyć. Skoro tego nie zrobił, odpowiada za szkodę właściciela samochodu – stwierdził Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Robert Horbaczewski
25.04.2020
Samorząd terytorialny

Walka z epidemią pozwala na więcej wobec danych osobowych

Administracja publiczna BHP RODO Koronawirus a prawo
Obsługa klientów wiążąca się z przetwarzaniem ich danych stwarza możliwość kontaktu z osobami będącymi źródłem niebezpieczeństwa zarażenia lub rozprzestrzeniania wirusa. Nie należy kojarzyć usprawiedliwionego przeciwdziałania pandemii i zawiadamiania o osobach chorych z pospolitym „donosicielstwem” – mówi Jarosław Jan Feliński prezes Zarządu Stowarzyszenia IOD.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.04.2020
Administracja publiczna BHP RODO Koronawirus a prawo

Komisja Europejska uelastycznia przepisy dotyczące funduszy unijnych

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo unijne Koronawirus a prawo
Obowiązuje drugi pakiet legislacyjny dla działań antycovidowych. Komisja Europejska poluzowała procedury, żeby łatwiej można było przesuwać pieniądze unijne na służbę zdrowia czy dla przedsiębiorców. Przyjęte rozwiązania obejmują między innymi dodatkową elastyczność w przenoszeniu środków miedzy funduszami polityki spójności.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.04.2020
Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo unijne Koronawirus a prawo
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że rozporządzenia wyborcze mają dotyczyć ważnych kwestii, jak określenie wzoru karty wyborczej czy doręczania pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego do wyborców w kwarantannie. I zauważa, że na ich wydanie zostanie kilka dni przed wyborami.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.04.2020
Wybory Koronawirus a prawo
W Polsce powinien być sprawnie funkcjonujący system ochrony ludności zaopatrzony w niezbędny sprzęt i przygotowany personel. To, że nie istnieje, nie jest winą samorządu terytorialnego, tylko administracji rządowej. Związek Powiatów Polskich odpowiada na zarzuty dotyczące sytuacji w domach pomocy społecznej.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.04.2020
Pomoc społeczna Koronawirus a prawo
Poczta Polska wyśle ponownie do gmin wniosek o udostępnienie danych ze spisu wyborców, tym razem na być on podpisany elektronicznie. Gminy odmawiają przekazania danych. Rząd zapewnia, że przygotowania do głosowania korespondencyjnego przebiegają zgodnie z planem, ale przyznaje, że opór gmin to poważna przeszkoda formalna w organizacji wyborów.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.04.2020
Samorząd terytorialny RODO Wybory Koronawirus a prawo

Gminy mogą elastycznie podchodzić do zwolnień w podatku od nieruchomości

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
W ramach tarczy antykryzysowej gmina może zwolnić czasowo przedsiębiorców z podatku od nieruchomości lub przedłużyć terminy płatności rat podatku. Może też ustalić grupy przedsiębiorców, które obejmie wsparciem. Resort finansów sugeruje, aby samorządy podchodziły do tej formy wsparcia elastycznie i pamiętały o dochodach własnych.
Robert Horbaczewski
24.04.2020
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Dyrektor szkoły podstawowej przeniósł punkt przeszklony, ponieważ chciał zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. Burmistrz skierował do tego pracowników i udostępnił samochód. Po jakimś czasie zaś zarzucił, że działanie dyrektora było nielegalne i odwołał go ze stanowiska. WSA w Olsztynie stwierdził jednak nieważność wydanego w tej sprawie zarządzenia.
Dorian Lesner
24.04.2020
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
W związku z epidemią choroby COVID-19, w polskim systemie prawnym pojawił się szereg zaskakujących konstrukcji prawnych. Np. daleko idące obostrzenia dotyczące podstawowych konstytucyjnych wolności, takich jak wolność przemieszczania się, wolność zgromadzeń czy prowadzenia działalności gospodarczej - piszą Piotr Raś i Bartłomiej Błaszczyk.
Bartłomiej Błaszczyk Piotr Raś
23.04.2020
Prawo karne Koronawirus a prawo
Gminy otrzymują od wojewodów pisma z żądaniem przekazania poczcie danych ze spisów wyborców w celu przygotowania wyborów korespondencyjnych. Według ekspertów brak do tego podstaw prawnych, bo nowej ustawy wyborczej jeszcze nie ma, zaś specustawa Covid-19 ma na celu zapobieganie epidemii, a takim działaniem nie jest przekazanie danych.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.04.2020
Samorząd terytorialny RODO Wybory Koronawirus a prawo

Koszt jako kryterium oceny ofert

Zamówienia publiczne Koronawirus a prawo
Dyrektywy 2014/24 oraz 2014/25 kładą nacisk na efektywność kosztową zamówień publicznych. Stosowanie kryterium kosztu jest jednym ze środków do osiągnięcia tego celu. UZP opublikował niedawno nowe narzędzia do kalkulacji kosztów cyklu życia. Warto jeszcze raz przyjrzeć się kryterium kosztu, może ono bowiem przyczynić się do realnego zwiększenia efektywności wydatkowania środków publicznych - pisze Kalikst Nagel, radca prawny.
Kalikst Nagel
23.04.2020
Zamówienia publiczne Koronawirus a prawo
Specjalna ustawa wprowadziła zawieszenie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym w związku z pandemią COVID-19, ale są wątpliwości, czy za datę początkową uznać należy moment ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego, czyli 14 marca 2020 r., czy też wejście w życie ustawy – 31 marca 2020 - piszą Ewa Niesiobędzka-Krause i Paulina Chmielnicka
Ewa Niesiobędzka-Krause Paulina Chmielnicka
23.04.2020
Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Wybory w Polsce muszą być równe, wolne i zgodne z wartościami Unii Europejskiej - stwierdził w czwartek Unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders. Jak podkreślił, wybory w obecnej sytuacji mogą nie sprostać szeregowi norm międzynarodowych. I poinformował, że KE chce, by kwestią wyborów w Polsce zajęła się Rada UE w ramach procedury z art. 7.
Krzysztof Sobczak
23.04.2020
Wybory Prawo unijne

Pieniądze z budżetu UE będzie łatwiej wydawać

Finanse publiczne Koronawirus a prawo
Rada Unii Europejskiej przyjęła w środę drugi już akt ustawodawczy zmieniający przepisy polityki spójności o wykorzystaniu unijnych funduszy strukturalnych. Chodzi o lepsze wykorzystywanie pieniędzy z polityki spójności na pomoc w walce z pandemią Covid-19. Już od piątku, 24 kwietnia, państwa członkowskie będą mogły przekierować zasoby na działania związane z kryzysem.
Krzysztof Koślicki
23.04.2020
Finanse publiczne Koronawirus a prawo
Kwestia uznania zwrotu podatku za dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej należy do spornych zagadnień w przyznawaniu świadczeń. Według eksperta LEX Biuro Rachunkowe, zwrot podatku stanowi dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, ale z uwagi na fakt, iż co do zasady jest on wypłacany jednorazowo – to należy go uwzględnić w dochodzie rodziny,
Paweł Maczyński
23.04.2020
Pomoc społeczna Domowe finanse PIT

Sędzia Hermeliński: Nie powinno się odsuwać PKW od wyborów

Administracja publiczna Wybory Koronawirus a prawo
Państwowej Komisji Wyborczej nie powinno się całkowicie odsuwać od wyborów i doprowadzić do przejęcia wszystkich obowiązków przez organ rządowy. Ustawodawca może o tym zdecydować, ale powinien to zrobić z wyprzedzeniem, a nie w ostatniej chwili, gdy procedura trwa, a prawo „dostosowuje się do okoliczności”. Może to spowodować kłopoty, również finansowe – mówi sędzia Wojciech Hermeliński.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.04.2020
Administracja publiczna Wybory Koronawirus a prawo

Bezpłatny LEX Alert Koronawirus przeprowadzi przez czas pandemii

Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
W czasach koronawirusa prawo zmienia się bardzo często i szybko – samą tarczę antykryzysową nowelizowano ostatnio kilkukrotnie. Ustawodawca nie ułatwia sprawy, wprowadzając przepisy, które zawierają luki i budzą wiele pytań. W trudnych czasach pandemii trzeba korzystać z pewnych i sprawdzonych źródeł wiedzy. Dlatego naszym Czytelnikom i Klientom udostępniamy bezpłatnie specjalną bazę wiedzy, uwzględniającą wszystkie prawne aspekty Covid-19.
Agnieszka Matłacz
22.04.2020
Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo

RPO: Zwolnienia w administracji spowolnią załatwianie spraw obywateli

Administracja publiczna Prawo pracy Koronawirus a prawo
Zgodnie z tarczą antykryzysową, jeśli negatywne skutki gospodarcze koronawirusa będą zagrażać finansom publicznym, rząd może zmniejszać zatrudnienie w administracji rządowej lub obniżać wynagrodzenia. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że jeszcze bardziej spowolni to załatwianie spraw obywateli przez urzędy.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.04.2020
Administracja publiczna Prawo pracy Koronawirus a prawo

Konieczna szybka wykładnia zmodyfikowanych reguł postępowania administracyjnego

Administracja publiczna Koronawirus a prawo Kodeks postępowania administracyjnego
Wątpliwości na gruncie ustawy o COVID-19 dotyczą kwestii podstawowych dla zasad postępowania administracyjnego, takich jak czynny udział stron oraz możliwość jego zakończenia w drodze decyzji. Rozbieżności w interpretacji i stosowaniu przepisów stwarzają ryzyko, że decyzje wydawane w okresie epidemii będą później uchylane w wyniku kontroli sądów administracyjnych lub wznowień postępowań
Andrzej Fiołek
22.04.2020
Administracja publiczna Koronawirus a prawo Kodeks postępowania administracyjnego

Samorządowcy domagają się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

Samorząd terytorialny Wybory Koronawirus a prawo
Prezydenci i burmistrzowie Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich domagają się od rządu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Argumentują, że de facto przesłanki do tego od dawna występują w Polsce. Ich zdaniem pozwoliłoby to na znaczne zmniejszenie groźby skutków ewentualnych roszczeń osób i instytucji dotkniętych obecnymi ograniczeniami.
Hanna Hendrysiak
22.04.2020
Samorząd terytorialny Wybory Koronawirus a prawo
Ustawa o wyborach korespondencyjnych czeka w Senacie, a prawo do takiego głosowania mają teraz tylko osoby starsze i niepełnosprawne. Tymczasem rozpoczęto druk kart do głosowania korespondencyjnego dla wszystkich. Zdaniem prawników nie ma obecnie do tego podstaw prawnych, a pieniądze na ten cel mogą być zmarnowane, co może skutkować zarzutami o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.04.2020
Finanse publiczne Wybory Koronawirus a prawo

NSA: Uchylona kara za wystawienie reklamy przy drodze

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze
Ustalenie czy reklama jest umiejscowiona w pasie drogowym wymaga szczegółowych pomiarów przez osoby posiadające wiadomości specjalne, takich jak geodeta i naniesienia wyników pomiarów na dokumentację z ewidencji gruntów i ewidencji drogowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, popierając wyrok sądu I instancji zmierzający do uzupełniania akt.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.04.2020
Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze

Prof. Swianiewicz: Wsparcie samorządów jest w interesie państwa

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Trzeba zabiegać, by inwestycje samorządowe ucierpiały jak najmniej, bo mają wpływ na pobudzanie wzrostu gospodarczego. Ale samorządy odpowiadają za pomoc społeczną, gdzie w sytuacji załamania gospodarki wydatki będą rosły. Wsparcie dla samorządów jest więc niezbędne, ale poluzowanie zadłużenia może być krótkofalowe i mieć negatywne konsekwencje – mówi prof. Paweł Swianiewicz.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.04.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jak działa nadzór nad placówkami oferującymi opiekę całodobową. Takich miejsc systematycznie przybywa, a zapotrzebowanie na nowe miejsca wciąż rośnie. Okazuje się jednak, że wiele z nich latami działa bez wymaganego zezwolenia, a nadzór państwa nad nimi jest jedynie pozorny.
Agnieszka Matłacz
22.04.2020
Pomoc społeczna

Komisje wyborcze są wybrakowane, ale trzeba je powołać

Samorząd terytorialny Wybory Koronawirus a prawo
Obwodowe komisje wyborcze w większości już są, choć wiele nie ma nawet składów minimalnych. Eksperci nie ukrywają, że zawsze był z tym kłopot. Ostatecznie trzeba je powołać... do dnia wyborów. Tymczasem są gminy, gdzie nie powołano żadnej komisji, ale to już problem komisarzy wyborczych. Gminy mają inny - zapewnienie lokali wyborczych i czy wydawać pieniądze z dotacji.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.04.2020
Samorząd terytorialny Wybory Koronawirus a prawo

Odmrażanie gospodarki raczej bez wpływu na rok szkolny

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rok szkolny powinien trwać dłużej, żeby dzieci po powrocie do szkoły mogły zrealizować podstawę programową - uważa część rodziców. Inni są zdania, że wakacje powinny być w normalnym terminie. Pojawia się też argument o konieczności zapewnienia dzieciom opieki, gdy rodzice przystąpią do odmrażania gospodarki. MEN na razie unika jednoznacznych deklaracji.
Monika Sewastianowicz
22.04.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Ważność czasowej rejestracji pojazdu jest przedłużona, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii nie trzeba iść do urzędu po odbiór dowodu rejestracyjnego. Pojazd powinien jednak odpowiadać warunkom technicznym zgodnie z Prawem o ruchu drogowym. Do 180 dni został wydłużony termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.04.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski