W konkursie mogą wziąć udział gminy, które planują budowę infrastruktury umożliwiającej mieszkańcom dostęp do szybkiego internetu. W ramach konkursu zostaną wyłonione cztery samorządy, które otrzymają do 5 mln zł na rozwój sieci szerokopasmowej. Maksymalna wysokość dofinansowania to 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Zwycięskie samorządy wybiorą przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, któremu powierzą budowę sieci szerokopasmowej na swoim terenie.

- Taki model finansowania inwestycji szerokopasmowych nie był jeszcze w Polsce realizowany i chcemy poznać jego potencjał - podkreśla w komunikacie ministerstwo cyfryzacji.

Czytaj też: Zajęcie terenu, będącego drogą publiczną na czas realizacji inwestycji polegającej na budowie regionalnej sieci szerokopasmowej >

Nabór rozpocznie się 27 maja i potrwa do 27 czerwca. Środki udzielone w ramach dotacji będą musiały zostać wydane najpóźniej do końca 2024 roku. 

 

 

Całkowity budżet programu wynosi 20 mln zł. Ministerstwo podkreśla, że procedura ubiegania się o wsparcie jest uproszczona. Punkty przyznawane poszczególnym wnioskom zależeć będą m.in. od poziomu pokrycia gminy szybkimi sieciami szerokopasmowymi oraz od pomysłów gminy na wyzwolenie popytu na usługi szerokopasmowego dostępu do internetu.

Czytaj też: Działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie telekomunikacji niebędąca działalnością gospodarczą >

Czytaj także: Administracja publiczna i samorządy wdrożą kolejne e-rozwiązania>>

Największe szanse na pozyskanie dofinansowania będą miały projekty, które wykażą najwyższy przyrost poziomu penetracji budynkowej zasięgiem internetu stacjonarnego. Wysoko oceniane będą wnioski, w których uwzględnione zostaną wszystkie mechanizmy związane z kreowaniem popytu na usługi telekomunikacyjne, w tym e-usługi publiczne, publiczne hotspoty czy programy dla mieszkańców przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu.