Organizator badania - firma Wolters Kluwer Polska, dostawca systemu informacji prawnej i rozwiązań dla samorządów - prosi o podzielenie się przemyśleniami dotyczącymi zarządzania urzędem w momentach kryzysowych, zmian prawa, sytuacji finansowej samorządów, cyfryzacji urzędu oraz wyzwań, które czekają samorządowców w 2022 r.

Firma zachęca do wzięcia udziału w tym unikalnym badaniu. Ankieta jest anonimowa, a duża liczba odpowiedzi pozwoli zyskać pełniejszy obraz sytuacji. Dzięki udzielonym odpowiedziom przygotowany zostanie ekspercki raport, którego wyniki udostępnione zostaną we wrześniu 2022 r. Każdy uczestnik badania otrzyma, w ramach podziękowania za poświęcony czas, ekspercki e-book pt. „Zarządzanie kryzysowe w JST”.

Autorzy badania mają nadzieję, że wyniki badania „LEXOMETR Prawno-Samorządowy 2022” pozwolą lepiej zrozumieć wyzwania, z jakimi aktualnie mierzą się samorządy. Z kolei przygotowany na podstawie badania raport będzie stanowić podstawę merytorycznej dyskusji dotyczącej wsparcia, jakiego mogą oczekiwać samorządy, aby kryzysy w jak najmniejszym stopniu dotykały obszarów ich działania.

Link do ankiety https://www.webankieta.pl/ankieta/733843/lexometr-prawno-samorzadowy-2022.html>>