Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra zdrowia z 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego taki oddział od 1 lipca 2022 roku powinien  na stanowisku kierownika  (ordynatora) mieć lekarza specjalistę medycyny ratunkowej, posiadać lotnisko bądź lądowisko, a szpital mieć miejsce udzielania udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Okazuje się, że te wymagania nie są osiągalne dla wielu oddziałów ratunkowych. Obecnie 44 podmioty lecznicze na 241 posiadające SOR nie spełniają co najmniej jednego z tych warunków, dlatego Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt nowelizacji wydłużający termin dostosowania się do nich.

Zgodnie  z projektem do: 

  1. do 30 czerwca 2023 r. wydłuży się termin na  zorganizowanie miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zapewnienia specjalisty medycyny ratunkowej na stanowisku ordynatora oddziału (lekarza kierującego oddziałem) będzie czas
  2. do 31 grudnia 2024 roku sor ma czas na wybudowanie lub modernizację lotniska bądź lądowiska.

Jak czytamy w uzasadnieniu wydłużenie terminów na spełnienie przedmiotowych wymagań spowoduje, że wszystkie działające szpitalne oddziały ratunkowe po dniu 30 czerwca 2022 r. utrzymają zdolność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłym.