Zwolnienie części przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, budowę wielopoziomowego bezpłatnego...
Pecka Ilona
04.12.2012
Odbyła się pierwsza rozprawa w procesie, w którym deweloper farmy wiatrowej domaga się od jednej z...
Łukasz Matłacz
04.12.2012
Samorząd terytorialny
Przyjmuje się, że doręczenie pisma podczas dłuższego wyjazdu strony za granicę, gdy nie zostanie...
Janusz Jerzy
04.12.2012
Samorząd terytorialny
Donald Tusk zabrał głos w sprawie wyboru metody obliczania wysokości opłaty za wywóz śmieci....
Karol Kozłowski
04.12.2012
Samorząd terytorialny
Trybunał Konstytucyjny rozpoczął we wtorek o godz. 9 rozprawę, podczas której ma orzec w sprawie...
Jędrzejewska Katarzyna
04.12.2012
Samorząd terytorialny
Osoba tej samej płci, którą łączyła więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza z osobą mieszkającą w...
PAP
04.12.2012
Samorząd terytorialny
Powstało Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tritia zrzeszające województwa śląskie i...
Szafrański Marek
04.12.2012
Samorząd terytorialny
Mostostal Warszawa wybuduje Stadion Miejski w Tychach za ponad 128,8 mln zł. Postępowanie...
Błoński Marek
04.12.2012
Finanse samorządów
Audiodeskrypcja w teatrach, centra wyposażone w specjalistyczny sprzęt komputerowy, na przełomie...
Nocuń Katarzyna
04.12.2012
Samorząd terytorialny
Ponad 234 mln zł warty jest 10-letni kontrakt na usługi komunikacyjne, które miastu Wałbrzych...
Doczekalski Piotr
04.12.2012
Prezydium zarządu okręgowego PiS w regionie świętokrzyskim powołało 27 pełnomocników, aby powtórnie...
Niedzielska Anna
04.12.2012
Liczbę mieszkańców w gospodarstwie domowym ma uwzględniać opłata za wywóz śmieci w Białymstoku -...
Próchnicka Izabela
04.12.2012
Samorząd terytorialny
W związku z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, który wejdzie w życie 1 lipca 2012 r.,...
Sibilski Wojciech
03.12.2012
Samorząd terytorialny
27 stycznia 2013 roku odbędą się przedterminowe wybory burmistrza Białego Boru (Zachodniopomorskie)...
Sibilski Wojciech
03.12.2012
Samorząd terytorialny
Cykl spotkań władz Radomia z mieszkańcami, przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych...
Pecka Ilona
03.12.2012
Samorząd terytorialny
16 lokalnych instalacji do przetwarzania odpadów ma powstać na terenie Lubelszczyzny. Będą one...
Chrzanowska Renata
03.12.2012
Wybory uzupełniające do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, w trakcie kadencji których nowy...
PAP
03.12.2012
Samorząd terytorialny
Do połowy marca ulicami Łodzi będzie jeździć nocny autobus z pomocą dla bezdomnych. Potrzebujący...
Walczak Jacek
03.12.2012
Samorząd terytorialny
Parki krajobrazowe przegrywają z presją inwestycyjną i osadniczą lokalnych społeczności....
Łukasz Matłacz
03.12.2012
Samorząd terytorialny
Ponad 2,7 mld zł niezapłaconych rachunków miały pod koniec września szpitale. To o ponad 17 proc....
PAP
03.12.2012
Finanse samorządów
Podejmowanie przez radę gminy uchwał w sprawach gospodarowania nieruchomościami, należy traktować...
Anna Dudrewicz
03.12.2012
Samorząd terytorialny
Ocena w przedmiocie unieważnienia egzaminu maturalnego prowadzi do ustalenia wyniku egzaminu...
Anna Dudrewicz
03.12.2012
Samorząd terytorialny
Drewno, kora, liście mogą być spalone, jeżeli nie ucierpi dom sąsiada. A także jeśli na terenie...
Dąbrowski Radosław
03.12.2012
Samorząd terytorialny
Piekary Śląskie i Mysłowice z przyczyn formalnych mogą wkrótce przestać należeć do Górnośląskiego...
Błoński Marek
03.12.2012
Samorząd terytorialny
Blisko 95 mln zł wydano na przedsięwzięcia związane z ochroną przeciwpowodziową w pierwszym roku...
Grzyb Rafał
03.12.2012
Samorząd terytorialny
Gminy Szadek, Grabów i Sławno zwyciężyły w tegorocznej edycji konkursu Przyjazna wieś w...
Szubański Kamil
03.12.2012
W piątek w Kołobrzegu (Zachodniopomorskie) uroczyście zakończono największą tego rodzaju dotychczas...
Sibilski Wojciech
03.12.2012
1,6 tys. zł miesięcznie dodatku na dziecko przez dwa lata; 20 mln zł na utworzenie 200 żłobków i...
Kownacka Katarzyna
02.12.2012
Samorząd terytorialny
Za wywóz śmieci od lipca przyszłego roku mieszkańcy Tarnowa zapłacą 9,9 zł od osoby, którzy...
Grzyb Rafał
01.12.2012
Samorząd terytorialny
1,5 mln zł subwencji z budżetu państwa otrzymała gmina Gorzkowice (Łódzkie) na remont dachu i...
Szubański Kamil
01.12.2012
Samorząd terytorialny