Firma Finadvice Polska planowała na terenie wielkopolskiej gminy Krzywiń budowę farmy wiatrowej złożonej z 19 elektrowni wiatrowych.

Początkowo władze gminy sprzyjały inwestycji, a gmina podpisała z inwestorem list intencyjny. Nowe władze gminy zmieniły jednak zdanie pod wpływem protestów lokalnej społeczności. Stając po stronie przeciwników farmy wiatrowej, władze gminy odmówiły uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego budowę farmy wiatrowej.

W efekcie, po wielu zapowiedziach skierowania sprawy na drogę sądową, inwestor doprowadził do rozpoczęcia postępowania przeciwko gminie Krzywiń za uniemożliwienie realizacji inwestycji. Firma Finadvice Polska domaga się odszkodowania w wysokości 183 mln zł. Według inwestora na kwotę tą składają się koszty przygotowania inwestycji w wysokości 3,2 mln zł oraz korzyści utracone z powodu nieuruchomienia farmy wiatrowej - liczone w perspektywie do roku 2039 i wynoszące według Finadvice Polska 179 mln zł. Dla porównania, roczny budżet gminy Krzywiń to około 27 mln zł.