Nie istnieje możliwość uzupełnienia treści umowy po usunięciu abuzywnej kaluzuli waloryzacyjnej ogólnymi zasadami prawa polskiego. „Odfrankowiona" umowa może nadal być wykonywana. Tak uznał Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia.
Jolanta Ojczyk
10.10.2019
Kredyty frankowe
Opisanie w artykule prasowym działań komornika, które miały być sprzeczne z prawem, wymaga rzetelności i staranności dziennikarskiej. Dlatego publikacja obliczona jedynie na wywołanie sensacji, oderwana przy tym od realiów prawnych nie jest w interesie publicznym, a pomówiony funkcjonariusz zasługuje na ochronę dobrego imienia - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Marek Sondej
10.10.2019
Prawo cywilne Prawnicy Prawo gospodarcze

SN: Sztywne ceny w menu sieci restauracji franczyzowych - to zmowa

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Każde zachowanie godzące w mechanizm ochrony konkurencji, narusza interes społeczny, niezależnie czy wystąpi skutek w postaci ograniczenia czy eliminacji tej konkurencji - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, oceniając zmowę cenową w sieci restauracji franczyzowych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.10.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Informacje o wzroście przestępczości w krajach, które otworzyły się na migracje, przemawiają za odpowiedzialnymi decyzjami - przekonywał w środę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. I zadeklarował, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zgodzi się na otwieranie Polski na emigrantów.
Krzysztof Sobczak
09.10.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Kolegium komisarzy Komisji Europejskiej podczas posiedzenia w środę podjęło decyzję w sprawie kilku procedur naruszeniowych wobec krajów państw członkowskich UE. Jedna z nich dotyczy Polski, a chodzi o nowy system dyscyplinarny dla sędziów.
Krzysztof Sobczak
09.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński przypomniał, że projekt dekoncentracji mediów jest przygotowywany od dawna, a do jego realizacji Prawo i Sprawiedliwość zamierza wrócić po wyborach, jeśli je wygra. Zastrzegł jednak, że zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w dialogu z partnerami europejskimi.
Krzysztof Sobczak
09.10.2019
Prawo gospodarcze
W środę odbywa się kolejna w tym roku policyjna akcja "Smog". Na drogi całej Polski wyjedzie około 5 tys. policjantów ruchu drogowego, którzy skupią się na kontroli jakości spalin. Sprawdzą także ogólny stan techniczny pojazdu. Od początku roku przy okazji takich kontroli policjanci zatrzymali prawie 7,8 tys. dowodów rejestracyjnych.
Agnieszka Matłacz
09.10.2019
Środowisko
Podstawą reformy wymiaru sprawiedliwości powinno być oddzielenie sądownictwa od resortu sprawiedliwości - uważają eksperci z zespołu działającego przy Fundacji Batorego. I proponują by obowiązki administratora wszystkich sądów powszechnych przekazać nowemu organowi państwa - komisji do spraw sądownictwa.
Patrycja Rojek-Socha
09.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Biegli i korzystające z ich usług sądy będą musieli poczekać na nową ustawę. Robocza wersja projektu powstała na początku roku i została skrytykowana przez oceniających ją ekspertów. Potem - jak mówią nieoficjalnie biegli - słuch po niej zaginął. Teraz resort sprawiedliwości powtarza, że trwają prace analityczno-koncepcyjne
Patrycja Rojek-Socha
09.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Jeśli 20 procent pacjentów zapisanych do lekarza rodzinnego wykona badania profilaktyczne, otrzyma on premię. Gdy będzie dobrze prowadził pacjenta z cukrzycą i ten nie będzie miał zaostrzeń choroby - dostanie za niego trzy razy większe pieniądze. Bonusy już są za wypisywanie dużej liczby e-recept, a od nowego roku mają być premie za większą liczbę zleceń na badania.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.10.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Strategie przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu i systemy wsparcia dla pokrzywdzonych studentek i studentów powinny działać na każdej uczelni w Polsce - uważa rzecznik praw obywatelskich. I podkreśla, że nie chodzi tylko o ograniczanie takich przypadków, ale także o tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej.
Krzysztof Sobczak
08.10.2019
Prawo karne Szkolnictwo wyższe
Sąd Najwyższy w Izbie Karnej odroczył we wtorek 8 października br. ogłoszenie wyroku w sprawie zmiany słów polskiego hymnu narodowego. Jego wykonawca został ukarany, bo wprowadził do hymnu słowa o uchodźcach. RPO złożył kasację, w której odniósł się do standardów europejskich w kwestii wolności ekspresji artystycznej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.10.2019
Prawo karne
Kredyt został udzielony osobie częściowo ubezwłasnowolnionej. Umowa ta była więc nieważna. Gdy następnie doszło do cesji wierzytelności częściowo ubezwłasnowolniony został pozwany o zapłatę. Choć powództwo nie mogło zostać uwzględnione, powód nie musi płacić kosztów procesu pozwanemu - orzekł Sąd Okręgowy w Świdnicy.
Aleksandra Partyk
08.10.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobi wszystko, aby utrzymać ceny prądu na obecnym poziomie - powiedział we wtorek Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zapowiedział, że można się więc spodziewać, że w 2020 roku pojawią się kolejne regulacje zamrażające ceny.
Jolanta Ojczyk
08.10.2019
Prawo gospodarcze Finanse
Zgodnie z kalendarzem wyborczym składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania jest możliwe do 8 października. Jeśli ktoś nie zdąży, a chce głosować poza miejscem zamieszkania, może jeszcze wnioskować o zaświadczenie o prawie do głosowania.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.10.2019
Wybory
Pełnomocniczka stowarzyszenia przeciwnemu Marszowi Równości twierdziła, że środowiska osób homoseksualnych szerzą takie poglądy, jakie były podstawą planów szefa SS Heinricha Himmlera wobec Żydów czy Polaków. Wypowiedzi te zaniepokoiły RPO - powiadomił o nich dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Efekt - dwa postępowania dyscyplinarne.
Patrycja Rojek-Socha
08.10.2019
Wymiar sprawiedliwości

RPO apeluje o usunięcie 15-latka z rejestru pedofilów

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Piętnastoletni chłopiec jest w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, bo w sieci rok temu złożył propozycję seksualną młodszej o rok koleżance. Zgodnie z obowiązującym prawem pozostanie on w tym rejestrze do 2032 roku, chyba że sąd wysłucha apelu rzecznika praw obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
08.10.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Mimo że do prokuratury i Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły tysiące wniosków o skargę nadzwyczajną, do Sądu Najwyższego wniesiono ich dotąd 44, a i tak połowa obarczona była brakami. Na top liście są sprawy cywilne, w tym głównie spadkowe. Zaledwie sześć skarg to sprawy karne i jedna z zakresu prawa pracy - wynika z danych SN.
Patrycja Rojek-Socha
08.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Obowiązek nagrywania przez całą dobę obrazu z miejsc wyładunku oraz pomieszczeń do ogłuszania i wykrwawiania się zwierząt, oraz zaostrzenie kontroli ze strony Inspekcji Weterynaryjnej i powiatowych służb weterynaryjnych - zakłada projekt ustawy, który właśnie trafił do konsultacji.
Patrycja Rojek-Socha
07.10.2019
Prawo gospodarcze
Realizowane w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” działania dotyczą czterech obszarów: e-usługi, bezpieczeństwo w sieci, jakość życia i programowanie. Kampania „e-Polak potrafi!” koncentruje się na e-usługach.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.10.2019
Samorząd terytorialny Nowe technologie

UOKiK apeluje o podawanie prawdziwych cen usług

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Prezentowanie cen z rabatem tak jak cen standardowych to wprowadzanie konsumentów w błąd - stwierdził prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I zaapelował do firm telekomunikacyjnych o to, aby rzetelnie informowały o rzeczywistej cenie usług.
Krzysztof Sobczak
07.10.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Przepisy dotyczące Sądu Najwyższego wymagają zdecydowanych zmian, szczególnie przechodzenie sędziów w stan spoczynku w wieku 65 lat i zasady wyboru I prezesa przez prezydenta - wynika z analizy zespołu ekspertów prawnych działających przy Fundacji Batorego. Krytycznie ocenili oni też utworzenie nowych izb - Dyscyplinarnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i ... skargę nadzwyczajną.
Patrycja Rojek-Socha
07.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Przepisy antykorupcyjne dotyczące radnego nie mają zastosowania, gdy mienie komunalne jest wykorzystywane w działalności prowadzonej przez małżonka radnego pozostającego z nim we współwłasności majątkowej małżeńskiej – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Radny odzyska więc wygaszony mandat.
Robert Horbaczewski
07.10.2019
Samorząd terytorialny
Rzecznicy: praw obywatelskich i finansowych zachęcają frankowiczów, by wchodzili w spór z bankami. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest bowiem dla nich korzystny - sądy mogą albo "odfrankowić" kredyt albo unieważnić umowę. By zacząć spór, nie są od razu potrzebne duże pieniądze. Wystarczy kilka tysięcy złotych.
Jolanta Ojczyk
07.10.2019
Kredyty frankowe

Po wyroku TSUE „procesy frankowe” łatwiejsze, ale nie oczywiste

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił korzystnych dla kredytobiorców frankowych odpowiedzi na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W gąszczu komentarzy dziennikarzy, ekonomistów, prawników, a nawet polityków, trudno jednak wyłowić odpowiedź na pytanie, jak realnie zmieniła się sytuacja klientów po tym wyroku - pisze radca prawny Artur Sidor.
Artur Sidor
07.10.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Grupa ławników Sądu Najwyższego chce zawiadomić prokuraturę w sprawie majowych wyborów do Rady Ławniczej - dowiedziało się Prawo.pl. W ich ocenie mogło dojść do próby ustawienia wyników. Pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf przypomina, że wybory powtórzono we wrześniu, a wcześniejsze problemy składa na karb braku doświadczenia ławników.
Patrycja Rojek-Socha
07.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Idziemy do wyborów, żeby wygrać i odbudować polską szkołę, ochronę zdrowia, sądy, dyplomację i armię, zniszczone przez rządy Kaczyńskiego - oświadczył w niedzielę szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna na konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Mówiono także o zagrożeniach dla gospodarki.
Krzysztof Sobczak
06.10.2019
Widać wzrost zainteresowania starszych osób sposobem przekazania swojego majątku - twierdzą notariusze. Przyznają, że to ważne zagadnienie w starzejącym się społeczeństwie, ale zalecają ostrożność przy zawieraniu umów przekazania mieszkania przez seniora za opiekę.
Krzysztof Sobczak
06.10.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Lekarz będzie mógł wyznaczyć czas na realizację elektronicznej recepty, ale nie dłuższy niż rok. Jeśli tego nie zrobi, pacjent będzie miał miesiąc na wykupienie leku. Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie został właśnie skierowany do konsultacji.
Krzysztof Sobczak
05.10.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
Sam fakt bycia fanem futbolu, a nawet duża aktywność w kibicowskiej grupie fanatyków nie rodzi domniemania, że osoba taka posiada różne narzędzia, aby z ich pomocą popełniać przestępstwa – to konkluzja uniewinniającego wyroku wobec jednego z kibiców z Krakowa. Zdaniem sądu same cechy podejrzanego nie mogą być podstawą do skazania.
Michał Kosiarski
05.10.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski