Prawo.pl
Rzecznik Finansowy ostrzega, że dane, które wyciekły ostatnio z Facebooka mogą służyć jako narzędzie do kradzieży tożsamości lub przełamania innych zabezpieczeń - ostrzega w czwartek Rzecznik Finansowy. Wśród danych 533 mln użytkowników Facebooka, które pojawiły się kilka dni temu na hackerskim forum w internecie, znalazły się też dane blisko 2,7 mln użytkowników z Polski.
Krzysztof Sobczak
08.04.2021
Nowe technologie RODO
Zgodnie z projektem ustawy o fundacji rodzinnej w jej zarządzie ma zasiadać co najmniej jedna osoba, która nie jest jej beneficjentem. Tymczasem przedstawiciele firm rodzinnych nie chcą dopuszczać do zarządzania swoim majątkiem osób z zewnątrz. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, które przygotowało ten projekt, nie wyklucza, że ten przepis zostanie zmodyfikowany.
Jolanta Ojczyk
08.04.2021
Prawo rodzinne Małe i średnie firmy
Mimo apeli o umożliwienie odliczania wydatków na internet w większym zakresie, Ministerstwo Finansów nie planuje żadnych zmian. Konieczność pracy zdalnej, nauka w domu i epidemia COVID-19 nie przekonały resortu. Korzystanie z ulgi internetowej pozostaje więc ograniczone do dwóch lat i kwoty 760 złotych.
Krzysztof Koślicki
08.04.2021
Domowe finanse PIT

Sędzia Bednarczyk: Uwzględnianie roszczeń obu stron uprości frankowe spory

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Reprezentowany – między innymi przeze mnie - w obecnym orzecznictwie pogląd o konieczności uwzględniania roszczeń obu stron (niesłusznie nazywany teorią salda) pojawił się właśnie po to, aby uprościć rozliczenia, zmniejszyć liczbę procesów i chronić jedną stronę (konsumenta) przed upadłością banku albo jego przymusową restrukturyzacją - przekonuje sędzia Piotr Bednarczyk.
Piotr Bednarczyk
08.04.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Po stwierdzeniu, że płód może być dotknięty wadą, ciężarna dostanie skierowanie na dalsze badania i do hospicjum perinatalnego. W Sejmie trwają właśnie prace nad ustawą, która ma być odpowiedzią na zarzuty, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego ograniczający legalną aborcję, skazuje kobiety na tortury. Problem w tym, że przy okazji wprowadzana jest pełna kontrola nad takimi ciążami.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
08.04.2021
Prawo karne Opieka zdrowotna
Zmniejszenie dokumentacji papierowej, przyspieszenie załatwienia spraw i eliminacja osobistej wizyty w urzędzie – to cel projektu nowelizacji ustawy. Nowe usługi nie będą wymagały udziału urzędnika przy obsłudze zapytań. To również oszczędności, bo opłata skarbowa nie będzie musiała być ponoszona. Chodzi o udostępnianie danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.04.2021
Administracja publiczna Nowe technologie

RPO: 2020 rok zły dla praw obywatelskich

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Nieprawidłowości podczas organizowanych mimo pandemii wyborów prezydenckich, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października w sprawie aborcji, pogłębianie się kryzysu praworządności, w tym uchwalenie tzw. ustawy kagańcowej, a przede wszystkim bezprawne ograniczenia i kary związane z pandemią - to najważniejsze naruszenia praw w obywatelskich w minionym roku.
Krzysztof Sobczak
07.04.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w piątek powinno się ukazać rozporządzenie dotyczące rozszerzenia kręgu osób mogących kwalifikować do szczepień po ukończeniu kursów. Jak podał, będą to farmaceuci i fizjoterapeuci. I przypomniał, że do samego wykonywania szczepień - wstrzyknięcia preparatu - dopuszczeni są już od dawna zarówno ratownicy medyczni, jak i farmaceuci.
Krzysztof Sobczak
07.04.2021
Zawody medyczne Koronawirus szczepienia
Sądy nadal popełniają fundamentalne błędy przy orzekaniu kar za prowadzenie pojazdu przez nietrzeźwych kierowców. Jedną z takich rażących spraw było wymierzenie kierowcy, który jechał samochodem po spożyciu alkoholu, tysiąca złotych grzywny. Sąd przeoczył, że przepis kodeksu wykroczeń nakazuje w takiej sytuacji obowiązkowo zakazać prowadzenia pojazdów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.04.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Żaden przepis ustawy Prawo ochrony środowiska nie pozwala radzie gminy żądać przy składaniu wniosków, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z przepisami RODO, wykorzystanie takich danych jest bowiem niezbędne do umowy - stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.
Robert Horbaczewski
07.04.2021
Samorząd terytorialny Środowisko RODO
Strajk zorganizowany przez związek zawodowy personelu przewoźnika lotniczego, który ma w szczególności na celu zapewnienie podwyżki płac, nie wchodzi w zakres pojęcia ′′ nadzwyczajnej okoliczności ′′, która zwalnia linię lotniczą z obowiązku wypłaty odszkodowania za odwołanie lub opóźnienie lotu – tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Regina Skibińska
07.04.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument

WHO na razie nie popiera paszportów szczepionkowych

Prawo unijne Koronawirus szczepienia
Nie popieramy wprowadzenia paszportów szczepionkowych jako warunku podróżowania - poinformowała we wtorek rzeczniczka Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) Margaret Harris. Uzasadniła to tym, że nie jest jasne, czy szczepienia zapobiegają transmisji koronawirusa, a paszporty mogą być dyskryminujące.
Krzysztof Sobczak
06.04.2021
Prawo unijne Koronawirus szczepienia
Medycy apelujący do władz w imię dobra ogółu i poczucia odpowiedzialności społecznej, nie powinni być narażeni na negatywne konsekwencje informowania o zagrożeniach zdrowotnych - stwierdziła w opublikowanym we wtorek stanowisku Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Interwencję w tej sprawie podjął też Rzecznik Praw Obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
06.04.2021
Zawody medyczne Koronawirus szczepienia
Od 12 kwietnia rozpoczną się zapisy na szczepienia osób urodzonych w 1962 roku, a każdego następnego dnia będzie dochodził jeden młodszy rocznik - poinformował we wtorek powiedział szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. I wyjaśnił, że starsi, którzy nie zdążyli się zapisać we wskazanym sobie dniu, też będą mogli to zrobić.
Krzysztof Sobczak
06.04.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Przewidzianym przepisami prawa podatkowego sposobem na uniknięcie przez podatników negatywnych konsekwencji niezłożenia zeznania podatkowego w terminie jest zastosowanie instytucji czynnego żalu. Konsekwencje niezłożenia PIT w terminie wyjaśnia Yurii Krasniuk, ekspert w KPMG w Polsce.
Yurii Krasniuk
06.04.2021
Domowe finanse PIT
Są przyznał, że sposób wyliczania rat (klauzule „spreadowe”) w umowie „frankowej” był niedozwolony, bo to bank sam sobie ustalał kurs franka, po jakim raty przelicza się na złotówki. Sąd uznał jednak, że umowa z bankiem jest do utrzymania – wystarczy tabelę kursową banku zastąpić średnim kursem NBP. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował w tej sprawie skargę nadzwyczajną do SN.
Krzysztof Sobczak
06.04.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty frankowe
Po roku pandemii jest jasne, że covidowa rzeczywistość na stałe zmieniła likwidację szkód przez ubezpieczycieli i wiele rzeczy można załatwić prościej. Już na początku pandemii wzrosła liczba szkód likwidowanych zdalnie, bez przeprowadzenia oględzin stacjonarnych. Dla klientów to korzystne.
Regina Skibińska
06.04.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Isański: Zamiast sądów i dobrego orzecznictwa mamy biurokrację

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Czy w rzeczywistości sądownictwo administracyjne jest w dobrym stanie? Odpowiedź jest szalenie ważna, ponieważ to najważniejszy sąd dla obywateli, który chroni ich praw przed nadużywającymi swych uprawnień urzędnikami. Obywatel do obrony swych praw ma tylko sąd – mówi Marek Isański. Jego wątpliwości nie osłabia fakt, że sądy administracyjne uchylają około 30 proc. zaskarżonych decyzji.
Krzysztof Koślicki
06.04.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Sąd Okręgowy trzy razy prostował wartość majątku wspólnego byłych małżonków oraz wzajemne dopłaty, a i tak końcowy wynik był błędny. Skutkiem tego sprostowanie okazało się odrębnym prawomocnym orzeczeniem, od którego przysługuje skarga nadzwyczajna, choć wcześniej Izba Cywilna odrzuciła skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.04.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Podczas gdy pod koniec 2016 r. tymczasowo aresztowanych było w Polsce 5396 osób, to pod koniec 2020 r. były to już 8692 osoby - wynika z danych udostępnionych przez Służbę Więzienną. To podwojenie w stosunku do najniższej liczby w tej statystyce - na koniec 2015 roku były to 4162 osoby. Od 2016 r. z każdym kolejnym rokiem rośnie liczba osób tymczasowo aresztowanych.
Krzysztof Sobczak
05.04.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Główny Urząd Statystyczny informuje, że już pierwszy milion osób spisał się w trwającym właśnie spisie powszechnym i 250 tys. mieszkań. Prezes GUS apeluje do obywateli o spisywanie się samemu, gdyż z powodu Covid-19 rachmistrze nie będą nas odwiedzać w domach. Formularz trzeba wypełnić przez internet.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.04.2021
Administracja publiczna
Każdy, kto przyjeżdża do Włoch z państw Unii Europejskiej, z Wielkiej Brytanii i Izraela musi obowiązkowo poddać się testowi molekularnemu lub antygenowemu na 48 godzin przed podróżą, a także 5-dniowej kwarantannie i następnemu badaniu po jej zakończeniu. Do 30 kwietnia przedłużono we Włoszech ograniczenia dotyczące przyjazdów i powrotów z krajów unijnych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.04.2021
Koronawirus a prawo
Sąd nie uznał złożonego wspólnie przez małżonków testamentu przed urzędnikiem, bo zgodnie z prawem testament składa jedna osoba. Sąd podzielił majątek inaczej niż przewidywała to wola spadkodawców, ale Rzecznik Praw Obywatelskich skarży wyrok do Sądu Najwyższego, bo jego zdaniem ten tzw. testament allograficzny można, zgodnie z prawem, uznać za dwa odrębne testamenty ustne.
Krzysztof Sobczak
05.04.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Coraz chętniej czytamy umowy, częściej kobiety

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Zaledwie 40 proc. Polaków deklaruje, że czyta dokładnie dokumentację przed podpisaniem umowy z instytucjami finansowymi. Wydaje się, że to mało? Nie. W ostatnim czasie statystyki te znacząco się poprawiły. Coraz więcej Polaków chce wiedzieć więcej na temat cyberbezpieczeństwa.
Regina Skibińska
05.04.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Ostrzelanie rodziny z pistoletu na wodę, to jak najbardziej dopuszczalny sposób celebrowania lanego poniedziałku - nawet w czasie pandemii, oczywiście jeżeli obejmuje to najbliższych, a nie przekraczający pięć osób zjazd krewnych ze wszystkich zakątków Polski. Złym pomysłem jest natomiast rzucanie wodnymi bombami z okna - grozi za to odpowiedzialność karna i odszkodowawcza.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
04.04.2021
Prawo karne
Policja poinformowała, że w ciągu ostatnich 24 godzin policjanci ukarali mandatami 6 tys. 535 osób. Co więcej - skierowali 748 wniosków o ukaranie do sądu, a 2499 osób pouczyli w związku z nieprzestrzeganiem nakazu zasłaniania ust i nosa maseczką. Przez kilka miesięcy, od marca do grudnia mogliśmy skutecznie kwestionować wprowadzony przez rząd obowiązek zasłaniania nosa i ust, ale obecnie już nie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.04.2021
Prawo karne
To, ile w praktyce wypłacimy z PPK zależy nie tylko od tego, jak długo oszczędzamy w tym programie i w jakiej wysokości wpłaty zasilają nasz rachunek PPK. Istotne są też wyniki funduszu, w którym oszczędzamy. Czynników mających wpływ na to, ile środków – po okresie oszczędzania w PPK - będziemy mogli wypłacić, jest zresztą dużo więcej.
Łukasz Skoczeń
03.04.2021
Emerytury i renty PPK
Powód dążył do uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Pozew odrzucono, gdyż w sprawie nie występuje jurysdykcja krajowa. Centrum życiowe pozwanej znajduje się w Danii - orzekł Sąd Rejonowy w Puławach. Sąd podkreślił, że sprawy nie należą do jurysdykcji krajowej, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce.
Aleksandra Partyk
03.04.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Obostrzenia na granicach nie zniechęciły zdeterminowanych podróżnych, którzy wykupili bilety lotnicze i zagraniczne wczasy na Święta Wielkanocne. Jednak podlegać będą oni - dorośli jak i dzieci - kwarantannie. Nakazów nie stosuje się, jeśli turyści zrobią test po powrocie w ciągu 48 godzin. Wtedy mają prawo do zwolnienia z tej 10-dniowej kwarantanny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.04.2021
Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Na pomysł ułatwienia życia osobom, które dostaną mandat po wprowadzeniu przepisów znoszących prawo do odmowy przyjęcia mandatu, wpadł jeden z ubezpieczycieli. Przypomina on o istnieniu ubezpieczenia ochrony prawnej, które zapewni i pokryje koszty prawnika, który w ramach polisy będzie bronił niewinności ubezpieczonego przed sądem.
Regina Skibińska
03.04.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości