Prawo.pl

Podatnicy coraz bardziej samotni w zderzeniu z trudnym prawem

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Proces praktycznego stosowania prawa podatkowego doszedł już do takiego etapu, że proszeni o pomoc doradcy podatkowi rekomendują swoim klientom składanie wniosków o ministerialną interpretację. Coraz trudniej bowiem o udzielenie jednoznacznej porady. Problem jednak w tym, że otrzymanie interpretacji też nie gwarantuje właściwej ochrony. W rezultacie przedsiębiorcy pozostawieni są samymi sobie.
Krzysztof Koślicki
24.03.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uznała za zasadną skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie odszkodowania za uszkodzony pojazd. Błędne było stwierdzeniem sądów dwóch instancji, że wartość odszkodowania wypłaconego powodowi przez pozwaną w postępowaniu likwidacyjnym przewyższała wartość poniesionej przez niego szkody.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.03.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Przekazując w kwietniu 2020 r. dane obywateli Poczcie Polskiej na zapowiadane wybory korespondencyjne na Prezydenta RP, Minister Cyfryzacji działał bez podstawy prawnej. Naruszył tym samym art. 7 i art. 51 Konstytucji - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny i uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich, który wniósł o uznanie tej czynności ministra za bezskuteczną.
Krzysztof Sobczak
23.03.2021
RODO Wybory
Europejska Rada Ochrony Danych rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące wytycznych w sprawie wirtualnych asystentów głosowych. Ich celem jest zarówno rozpoznanie wyzwań w tej dziedzinie jak i przedstawienie zaleceń i ewentualnie propozycji odpowiednich rozwiązań prawnych. Do 23 kwietnia 2021 r. EROD przyjmuje uwagi na ten temat.
Krzysztof Sobczak
23.03.2021
Rynek i konsument Prawo unijne

Fundacje rodzinne nie skorzystają z preferencyjnego CIT

Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Rząd przedstawił w nocy z poniedziałku na wtorek oczekiwany od dawna projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Wynika z niego, że fundacje nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej. Zapłacą CIT według zasad ogólnych. Korzyści podatkowe przewidziane są dla wąskiej grupy beneficjentów – najbliższej rodziny. Pozostali zapłacą 19-proc. podatek od spadków i darowizn.
Krzysztof Koślicki
23.03.2021
Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Systemy promocyjne typu piramida, a ich tworzenie, prowadzenie i propagowanie jest zakazane i uznawane za nieuczciwą praktykę rynkową - przypomniał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I postawił zarzuty trzem przedsiębiorcom, namawiali w internecie i podczas różnych wydarzeń do inwestowania w FutureNet, FutureAdPro lub przystępowania do sieci NetLeaders.
Krzysztof Sobczak
22.03.2021
Rynek i konsument Finanse
Większość organizacji pozarządowych odczuwa negatywny wpływ pandemii i wprowadzonych ograniczeń – musiały zawiesić część działań, straciły źródła finansowania, nie miały kontaktu z odbiorcami. Skutki COVID najmocniej odcisnęły się na organizacjach z małych i średnich miast.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.03.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Osoby prywatne nie mogą odpowiadać za błędy organów administracyjnych, a sądowe unieważnienie aktów zakupu nieruchomości gruntowej od skarbu państwa, bez rekompensaty dla skarżących, naruszyło prawo do poszanowania mienia - stwierdził w wydanym w ubiegłym tygodniu orzeczeniu Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
22.03.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Ustawa o PIT przewiduje dla podatników różne formy rozliczeń na preferencyjnych zasadach. Jednym z nich jest rozliczenie dla samotnych rodziców, którzy wychowują dziecko, przysługujące po spełnieniu określonych w ustawie warunków – pisze Anna Lewandowska z KPMG w Polsce.
Anna Lewandowska
22.03.2021
Domowe finanse PIT
Generalna koncepcja podatku dochodowego od osób fizycznych dyskryminuje systemowo większość podatników, którzy osiągają przychody z pracy, rent i emerytury. Opodatkowuje się również koszty uzyskania tych przychodów, faworyzując tych podatników, dla których jest to rzeczywisty podatek dochodowy. Dzięki temu jest on jednak wyjątkowo efektywny fiskalnie – pisze prof. Witold Modzelewski.
Witold Modzelewski
22.03.2021
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Wprowadzone przez rząd obostrzenia nie obejmują kościołów, te pozostaną otwarte. Co więcej biskupi zachęcają wiernych, by "z zachowaniem koniecznej troski o zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pandemii uczestniczyć w niedzielnej mszy. Obowiązują przy tym dotychczasowe restrykcje - 1 osoba na 15 mkw.
Patrycja Rojek-Socha
21.03.2021
Koronawirus a prawo
Osoby, które nie zgłaszają się na szczepienia preparatem AstryZeneki albo nie zapisują się, trafiają na koniec kolejki – poinformował Michał Dworczyk szef KPRM, po sobotnim posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dodał, że nie potrafi podać terminu, kiedy takie osoby będą mogły się zaszczepić.
Patrycja Rojek-Socha
20.03.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Turcja wycofała się właśnie z europejskiego traktatu chroniącego kobiety przed przemocą, który jako pierwsza podpisała 10 lat temu i którego nazwa wiąże się z największym miastem kraju. Dekret prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana unieważniający ratyfikację konwencji stambulskiej został podpisany rano - 20 marca.
Patrycja Rojek-Socha
20.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Jeszcze przed pandemią na opinię opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów czekało się od kilku miesięcy do ponad roku, co utrudniało prowadzenie spraw szczególnie trudnych bo dotyczących np. kontaktów z dzieckiem. Koronawirus problem pogłębił. MS analizuje więc ewentualne zmiany legislacyjne, poinformowało o tym NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.
Patrycja Rojek-Socha
20.03.2021
Prawo rodzinne
Pan Wojciech w połowie maja 2020 r. w miejscowości S.G w gminie W. został przyłapany na tym, że nie tylko używał słów nieprzyzwoitych, ale nie miał maseczki - czyli nie zastosował się do obowiązku zakrywania ust i nosa. W listopadzie sąd rejonowy wyrokiem nakazowym uznał go za winnego wykroczenia i wymierzył 500 zł mandatu. Teraz RPO składa kasację do Sądu Najwyższego.
Patrycja Rojek-Socha
20.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo

WSA: Gmina nie może nakazać wyprowadzania psa na smyczy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie wprowadził generalny obowiązek prowadzenia psów na uwięzi. Prokurator wniósł skargę i okazało się, że słusznie. Nakaz ten nie uwzględniał bowiem specyficznych cech biologicznych, wieku, stanu zdrowia i fizjologii zwierząt. Tym samym mógł naruszać zasadę proporcjonalności i humanitaryzmu.
Dorian Lesner
20.03.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Samorząd lekarski chce, by zabiegi z zakresu medycyny estetycznej mogli wykonywać wyłącznie lekarze i lekarze dentyści. Głównym argumentem jest bezpieczeństwo pacjentów. Nie zgadza się z tym branża beauty i wskazuje, że jest to krok do monopolu, który ograniczy dostępność usług i spowoduje wzrost cen. Jednak Ministerstwo Zdrowia przygotowało już projekt nowelizacji.
Dorian Lesner
20.03.2021
Pacjent Rynek i konsument Zawody medyczne
Podatnicy, którzy w rocznej deklaracji PIT rozliczają np. ulgę rehabilitacyjną, muszą liczyć się z tym, że skarbówka wezwie ich na kontrole i sprawdzi, czy faktycznie mieli oni prawo do odliczeń. Trzeba wtedy pokazać dokumenty potwierdzające niepełnosprawność. Podatnik, ubiegający się uzyskanie jakiejkolwiek ulgi musi być przygotowany na konieczność udokumentowania prawa do niej - tłumaczą doradcy.
Krzysztof Koślicki
20.03.2021
Domowe finanse PIT RODO
Prowadzony przez resort finansów Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli system gromadzenia i przetwarzania informacji o osobach fizycznych sprawujących kontrolę nad spółkami, udostępnia w internecie dane osobowe, w tym także numer PESEL takich osób. Rzecznik Praw Obywatelskich oczekuje od ministra finansów rozwiązania tego problemu.
Krzysztof Sobczak
19.03.2021
Spółki RODO
Oferowane ostatnio przez jedną z firm w Polsce pożyczki przewidują zaskakujący mechanizm przekazania klientowi pieniędzy, poprzez bitcoina, dolara, do złotego, który może zaciemniać prawdziwy obraz sytuacji i odwracać uwagę konsumenta, uniemożliwiając mu podjęcie racjonalnej decyzji - alarmuje Rzecznik Finansowy. I ostrzega przed wchodzeniem w takie relacje.
Krzysztof Sobczak
19.03.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Wielu podatników wypełniło już swój obowiązek i rozliczyło się z urzędem skarbowym. Pamiętać jednak trzeba, aby zeznanie podatkowe wysłać do właściwego urzędu. Co do zasady powinien być to urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania.
Krzysztof Kaźmierski
19.03.2021
Domowe finanse PIT
Mężczyzna, która przebywał w zakładzie karnym zwrócił się o umorzenie zaległości alimentacyjnych. Organy, bez głębszej analizy sprawy, odmówiły. WSA w Gliwicach wskazał, że powinny one mieć na uwadze skutki, jakie może wywołać ich decyzja. Egzekucja zaległych świadczeń może bowiem prowadzić do sytuacji, w której dłużnik Skarbu Państwa stanie się beneficjentem środków z pomocy społecznej.
Dorian Lesner
19.03.2021
Prawo rodzinne Administracja publiczna
W styczniu 2021 roku ZUS wypłacił 48,7 tys. zasiłków pogrzebowych na łączną kwotę ponad 194,4 mln złotych. To o 12,4 tys. więcej niż przed rokiem. Wyższa była też kwota wypłat – prawie o 49,2 mln złotych. Nie ma pewności, czy to czas na korygowanie prognoz demograficznych i uaktualnienie planów finansowych i wydatków.
Grażyna J. Leśniak
19.03.2021
Emerytury i renty Prawo pracy Finanse Koronawirus a prawo

Powiaty: Naprawdę będziemy odholowywać hulajnogi elektryczne?

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Związek Powiatów Polskich martwi się tym, że procedowana właśnie przez Senat ustawa mająca uregulować status prawny hulajnóg elektrycznych przewiduje, że do ich usuwania z dróg znajdą zastosowanie… normalne reguły z art. 130a Prawa o ruchu drogowym, czyli dotyczące usuwania na przykład samochodów. - To absurdalne „strzelanie z armaty do wróbla” - ocenia Związek.
Krzysztof Sobczak
18.03.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Na wniosek mniejszościowych udziałowców, przy wsparciu Rzecznika Praw Obywatelskich, w czwartek Sąd Rejonowy Lublin-Wschód wykreślił likwidatora spółki wydającej Dziennik Wschodni z Krajowego Rejestru Sądowego. Uznał, że nie dokonał on odpowiedniego wyważenia racji „gospodarczych” ze „społecznymi”. To oznacza, że likwidacja „Dziennika Wschodniego” na razie została wstrzymana.
Jolanta Ojczyk
18.03.2021
Spółki Prawo gospodarcze
Jeden sąd uznał, że klient banku ma prawo do zwrotu nadpłaconych pieniędzy, ponieważ w umowie kredytu „frankowego” były klauzule abuzywne. Zdaniem sądu drugiej instancji – nie, bo generalna abuzywność klauzuli nie przesądza o sytuacji konkretnej umowy kredytowej. Rzecznik Praw Obywatelskich składa w tej sprawie skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
18.03.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Od dziś zapisywać się na szczepienia mogą osoby w wieku 68 i 67 lat. W poniedziałek 22 marca ma ruszyć rejestracja dla osób w wieku 66 i 65 lat. Jeśli jednak nie będzie dużego zainteresowania szczepieniem w związku z wątpliwościami wokół preparatu Astra Zeneca, ruszy też rejestracja dla osób w wieku od 60 do 64 lat. Rząd jednocześnie zapewnia, że ta szczepionka jest bezpieczna.
Jolanta Ojczyk
18.03.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Niezbadanie przez bank zdolności kredytowej klienta, który chce wziąć kredyt, może to doprowadzić do stwierdzenia nieważności umowy kredytu konsumenckiego - uznał Sąd Okręgowy. Szuka jednak potwierdzenia swojej tezy w Sądzie Najwyższym. I dodaje, że zarzucenie drugiej stronie naruszenia zasad współżycia społecznego nie likwiduje obowiązku rzetelnej informacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.03.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Organizacje pozarządowe są lekceważone i nierozumiane przez szefów samorządów, często współpraca zależy od urzędnika wyznaczonego do tych spraw. Samorządy nie mają pieniędzy, co może być zrozumiałe, ale brakuje też konsultacji i traktowania ngo jak partnerów. Nawet jak informacja znajdzie się w BIP, to uwagi idą do szuflady, a radni często nie są o nich informowani.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.03.2021
Samorząd terytorialny
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim apeluje do Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta o zmianę przepisów o "wypisie na żądanie". Chce tego prawa pozbawić pacjentów, którzy choć nie są ubezwłasnowolnieni, to nie są świadomi konsekwencji swojej decyzji, jak pacjent z Alzheimerem. Prawnicy twierdzą, że przepisy są dobre, trzeba je tylko przestrzegać.
Beata Lisowska
18.03.2021
Pacjent Opieka zdrowotna