UE bierze się za elastyczne formy zatrudnienia

Wymiar sprawiedliwości

W ubiegły czwartek (21 czerwca) Rada UE uzgodniła stanowisko negocjacyjne co do dyrektywy, która wprowadzić ma nowe rozwiązania w zakresie wzmocnienia ochrony zatrudnionych w ramach m.in. pracy...

25.06.2018

UE: Miniszczyt migracyjny bez decyzji

Wymiar sprawiedliwości

Niedzielne spotkanie 16 przywódców krajów UE nie przyniosło konkretnego rozwiązania problemu migracji. Liderzy nie przyjęli deklaracji końcowej. Włochy przedstawiły swój plan m.in. w sprawie podziału...

24.06.2018

Mniej pieniędzy dla referendarzy sądowych

Wymiar sprawiedliwości

Zarząd Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych po raz kolejny wystąpił do wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka o przestrzeganie przepisów o awansie zawodowym referendarzy sądowych.

23.06.2018

27 czerwca odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu

Wymiar sprawiedliwości

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiedział, że Sejm zbierze się w trybie nadzwyczajnym w najbliższą środę. Będzie on obradować nad zmianami ustaw dotyczącymi gospodarki odpadami oraz projektem...

23.06.2018

Minister może powołać sądy dyscyplinarne

Wymiar sprawiedliwości

Po wydaniu przez Krajową Radę Sądownictwa opinii o kandydatach, minister sprawiedliwości może już powołać sędziów sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych. Znana jest lista kandydatów do tych...

22.06.2018

Wrocławscy sędziowie też krytykują zmiany w sądownictwie

Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzone ostatnio zmiany w ustawie o sądach powszechnych, Sądzie Najwyższym i KRS są niewystarczające dla przywrócenia przewidzianego w Konstytucji RP stanu równowagi między władzami ustawodawczą,...

22.06.2018

Większość Polaków nie popiera zmian w sądach

Wymiar sprawiedliwości

Wśród Polaków przeważa przekonanie, że obecne zmiany w wymiarze sprawiedliwości są szkodliwe i zwiększają upolitycznienie sądów. Duża część badanych uważa też, że sądy działają teraz gorzej niż za...

21.06.2018

Jacek Kudła: dyrektywa policyjna niepokoi służby

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Policja

Zła interpretacja zapisów dyrektywy unijnej i próby wykorzystywania ich do monitoringu śledztw skutecznie utrudnią pracę służb - mówi LEX.pl Jacek Kudła, specjalista w zakresie czynności...

15.06.2018