Prezydent, który podpisał swój projekt w Belwederze, podziękował za prace nad nim szefowi MON Tomaszowi Siemoniakowi i szefowi sztabu generalnego gen. Mieczysławowi Cieniuchowi. Wyraził nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie wszystkich sił parlamentarnych.

"Projekt nowelizacji ustawy ma na celu uruchomienie finansowania priorytetu wśród priorytetów, jakim jest projekt budowy przez Polskę systemu obrony przeciwrakietowej, tak aby w ciągu 10 lat stał się on faktem na miarę polskich możliwości, potrzeb i wyzwań, które stoją przed Polską" - powiedział prezydent.

Modernizacja obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej, jest jednym z priorytetów rozwoju sił zbrojnych. System zwalczania rakiet krótkiego i średniego zasięgu ma być zdolny do samodzielnego użycia do obrony terytorium Polski, ma też zostać zintegrowany z systemem NATO.

Prezydencki projekt zakłada, że w ustawie gwarantującej nakłady na obronność na poziomie 1,95 proc. PKB, znajdzie się zapis o konieczności modernizacji obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej. Nowelizacja przewiduje, że program modernizacji obrony powietrznej ruszy w 2014, a przez 10 lat obowiązywania programu polskie wojsko stanie się zdolne do osłony kilku ważnych obiektów strategicznych lub dużego zgrupowania wojsk. (PAP)

brw/ pro/ mja/ malk/ jra/