SN: nieważność nabycia ziemi przez cudzoziemca

Nabycie użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zagraniczną w postaci połączenia z inną spółką jest nieważne co do skutku. W wyniku czego grunt nadal pozostaje we własności Skarbu Państwa, a...

02.12.2015

SN: premia pieniężna od obrotów - dozwolona

Sąd Najwyższy uznał, że nie jest wyłączone uznanie zastrzeżonej w umowie premii pieniężnej uzależnionej od wielkości obrotów za rabat posprzedażowy niestanowiący zakazanej tzw. opłaty półkowej.

18.11.2015

WSA: fundacja nie dowie się, czy CBA używa dronów

Informacje dotyczące metod i środków technicznych, jakimi dysponuje Centralne Biuro Antykorupcyjne są niejawne, bez względu na to, czy posiadają klauzulę tajności, czy nie - stwierdził Wojewódzki Sąd...

18.11.2015
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski