SN: bank ponosi winę za spóźnione zablokowanie rachunku

Zawiadomienie o zajęciu długu z rachunku bankowego dłużnika oznacza, że bank ma bezzwłoczne zablokować rachunek, a nie dyskutować - stwierdził Sąd Najwyższy. Błędem i rażącą winą banku było wysyłanie...

13.07.2015

SN: szkoda w dochodach górnika po wypadku w kopalni

Przy określaniu wysokości renty dla górnika poszkodowanego w wypadku w kopalni nalezy brać pod uwagę opinię psychiatry i rozmiar stresu pourazowego dla określenia utraty zdolności do pracy -...

11.07.2015

Państwo płaci za niedostateczną ochronę turystów

Państwo polskie jest zobowiązane do zapłaty powódce odszkodowania ponieważ ustawodawca nie zapewnił jej ochrony na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki z którym zawarła umowę zgodnie z...

11.07.2015

WSA: odszkodowanie za osiem godzin opóźnienia lotu

Przedłużenie badania technicznego samolotu nie jest okolicznością nadzwyczajną i nie zwalnia od wypłacenia odszkodowania przez linie lotnicze pasażerom, którzy wykupili bilety - stwierdził Wojewódzki...

08.07.2015