Sędzia z Sądu Rejonowego w Krakowie stanęła przed sądem dyscyplinarnym obwiniona o udział w licytacji nieruchomości, odbywającej się pod nadzorem wydziału w którym orzekała.  Drugie przewinienie dotyczyło niezawiadomienia prezesa sądu o toczącej się sprawie, w której była uczestnikiem. Więcej>>>