WSA: fundacja nie dowie się, czy CBA używa dronów

Informacje dotyczące metod i środków technicznych, jakimi dysponuje Centralne Biuro Antykorupcyjne są niejawne, bez względu na to, czy posiadają klauzulę tajności, czy nie - stwierdził Wojewódzki Sąd...

18.11.2015

SO: porażka frankowicza, klienta banku Millenium

Sąd Okręgowy potwierdził, że abuzywność klauzuli określającej zasady zmiany oprocentowania nie uzasadnia zmiany charakteru umowy o kredyt ze zmiennym oprocentowaniem, na umowę o kredyt o stałym...

17.11.2015

NSA: policja może zbierać dane o zatarciu skazania

Policja może zbierać i przetwarzać dane osobowe, skazanego, wobec którego nastąpiło zatarcie skazania. Jednak każdy przypadek należy badać indywidualnie, a stosowanie ustawy o Policji nie zwalnia...

16.11.2015

SA: udziału w spółce ukraść się nie da

Sąd Apelacyjny w Szczecinie stwierdził, że przedmiotem przestępstwa kradzieży nie może być udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zdaniem sądu wynika to jednoznacznie z charakteru udziału....

12.11.2015

WSA: Muszyna może się rozwijać turystycznie

Budowa małych obiektów architektonicznych w okolicach Muszyny nie zagrozi swobodnemu życiu dzikich zwierząt. Las jest także dla ludzi, a inspektor ochrony środowiska uczynił teren turystyczny...

10.11.2015

SN: wspólnicy nie rozliczyli się ze sobą należycie

Skomplikowane umowy nienazwane powodują problemy w rozwiazywaniu sporów między wspólnikami, zwłaszcza, jeśli nie konsultują się oni z prawnikami. Umowa o współpracy między wspólnikami nie mogła...

09.11.2015
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski