SN: odszkodowanie za oszustwo agentki ubezpieczeniowej

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie może przerzucić odpowiedzialność na klientów i sprowadzać obrót gospodarczy do braku zaufania i nieufności - powiedział Sąd Najwyższy. Kontrahenci nie mogą ponosić...

15.08.2015

SN: odprawa należy się, mimo zrzeczenia

Pracownikowi, z którym zakład pracy rozwiązał umowę o pracę w wyniku likwidacji zakładu należy się odprawa, niezależnie od tego, że zgodził się, iż nie będzie wobec niego stosowana ustawa o...

13.08.2015

SN: brak dokumentów do potrącenia zapłaty

Kaucja na zabezpieczenie należytego wykonania umowy niesłusznie została potrącona przez spółkę, gdyż dokumenty przez nią przedstawione nie były wystarczające - stwierdził Sąd Najwyższy uznając, że ma...

09.08.2015

SA: dowód z zeznań stron ma charakter pomocniczy

Dowód z przesłuchania stron nie służy umożliwieniu stronie ustosunkowania się do zebranego wcześniej materiału dowodowego, ale złożeniu zeznań o faktach, które nie zostały dostatecznie wyjaśnione -...

08.08.2015

SN: szkoda w skardze tylko rzeczywista

Szkoda, której uprawdopodobnienie jest konieczne w skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, musi mieć charakter rzeczywisty. Nie spełnia tego wymagania odwołanie się do...

07.08.2015

SA oddalił apelację Warmiaka ws. odszkodowania

Sąd apelacyjny w Białymstoku oddalił apelację Warmiaka, który domagał się kwoty 1,2 mln zł odszkodowania za pozostawione przed laty po wyjeździe do Niemiec gospodarstwo rolne w Gadach pod Olsztynem....

06.08.2015

NSA: wyrok sądu arbitrażowego tylko po polsku

Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył, że problem dostępu osób trzecich do wyroków trybunałów arbitrażowych rozstrzyga sąd, któremu trzeba przedstawić polską wersję dokumentów.

06.08.2015

NSA: droga bez pobocza - plan nieważny

Droga musi zawierać pobocze, jeśli przewiduje się poruszanie po niej pieszych - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.- Jeżeli założenia graficzne projektu nie przewidują pobocza na całym odcinku...

03.08.2015

SN: wyprane pieniądze to też przedmiot przestępstwa

Przedmiotem przestępstwa prania brudnych pieniędzy mogą być przechowywane na rachunku bankowym pieniądze odpowiadające wysokości równej wartości osiągniętych korzyści majątkowych, których dotyczyło...

31.07.2015

SA: maszynista winny spowodowania katastrofy

Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał w środę orzeczoną przez sąd pierwszej instancji karę 3 lat i 3 miesięcy więzienia dla maszynisty oskarżonego o nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu kolejowym,...

29.07.2015