SA: sąd nie ingeruje w sprawy wewnętrzne kościołów

Autonomia związków wyznaniowych stanowi przejaw realizacji wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym. Oznacza władzę kościoła do stanowienia prawa i kierowania się nim w stosunkach wewnętrznych....

11.05.2015