Obywatel wystąpił do kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie, w trybie administracyjnym, zmiany jego dotychczasowego nazwiska.
W uzasadnieniu istotne znaczenie przypisywał liczbom i ich układowi, w szczególności zaś tłumaczył, że dodana litera "d" do jego nazwiska jest równoznaczna z liczbą 4, której przypisuje szczególne znaczenie. Więcej>>>