SA: pies rolnika nie jest zwierzęciem gospodarskim

Jeżeli doszło do powstania uszczerbku na zdrowiu na skutek upadku spowodowanego potrąceniem przez psa, to szkoda taka nie jest objęta ubezpieczeniem OC rolników. Pies nie jest bowiem zwierzęciem...

26.04.2015

NSA: potrójne wymuszenie przetwarzania danych lekarzy?

Lekarze, którym pacjenci wystawiają krytyczną ocenę nie mogą się bronić, jeśli nie podpiszą umowy z portalem znanylekarz.pl. NSA oddalił skargę kasacyjną Generalnego Inspektora Ochrony Danych...

23.04.2015

NSA: sposób na odszkodowanie za linię energetyczną

Sąd, który umorzył postępowanie wobec spółki Tauron z powodu udostępniania przez nią informacji o przebiegu linii energetycznej może ukarać ją grzywną z powodu rażącego naruszenia prawa - stwierdził...

21.04.2015

SN: prezes SKOK nie może rozliczać sam siebie

Sąd Najwyższy orzekł, że wybór w 2012 roku Grzegorza Biereckiego, wieloletniego prezesa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej na prezesa rady nadzorczej był niezgodna z prawem...

17.04.2015