SN: nieważna pożyczka i ucieczka przed spłatą długu

W sytuacji, gdy dłużnik pozbywa się majątku, by celowo nie spłacać wierzyciela, roszczenie o unieważnienie czynności kierujemy przeciwko ostatniej osobie, która odniosła korzyść i była świadoma, że...

26.09.2015

SN: szkodę trzeba uprawdopodobnić dowodami

Szkoda w skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia będzie uprawdopodobniona, jeżeli skarżący powołają się niezbędne fakty - stwierdził Sąd Najwyższy.

25.09.2015

SN: prawo do sądu nie jest dobrem osobistym

Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie nie jest dobrem osobistym, lecz konstytucyjnym prawem. Dlatego, że nie każdy obywatel prowadzi proces i staje przed sądem - stwierdził Sąd Najwyższy...

25.09.2015
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski