Skargę do Trybunału wniósł obywatel Holandii, który w 1980 roku został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Skarżący został zwolniony w 2014 roku ze względu na zły stan zdrowia (zmarł zarzucił, iż w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności nie był osadzony w trybie przewidzianym dla więźniów cierpiących na zaburzenia psychiczne, a tym samym nie otrzymywał odpowiedniego leczenia psychiatrycznego i w efekcie stracił faktyczną możliwość uzyskania przedterminowego zwolnienia. Więcej>>>

Poznaj Linie Orzecznicze Lex>>>