Dwie spółki - TRC W. spółka komandytowa  w K. w upadłości oraz C.L. zarejestrowana  w Nikozji zawarły umowę na sprzedaż akcji.  Ustanowiono hipotekę w celu zabezpieczenia zapisu na sąd polubowny. Gdy doszło do sporu o wartości 48 mln zł, zajął się nim Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Jednakże TRC W. złożyła wniosek o upadłość i postępowanie arbitrażowe zostało umorzone. Więcej>>>