RPO: pisma procesowe także w konsulatach

Polacy mieszkający za granicą mają problemy z dochowaniem terminów czynności procesowych w postępowaniu cywilnym przed polskimi sądami ponieważ obowiązuje data stempla pocztowego Poczty Polskiej a...

12.03.2018

Orzeczenie TSUE o arbitrażu to zła wiadomość

Po orzeczeniu TSUE w sprawie arbitrażu istnieje ryzyko, że te postępowania, które jeszcze się toczą, a nie ma wyroku częsciowego o jurysdykcji, mogą zostać umorzone mówi adwokat Bartosz Krużewski z...

09.03.2018

Sukces początkiem końca butikowej kancelarii?

Jeśli komuś zależy na utrzymaniu butikowego charakteru kancelarii tylko prawo pracy, prawo karne, albo prawo handlowe to są granice wzrostu, ta firma może urosnąć tylko do pewnego poziomu twierdzi...

09.03.2018

Strzembosz i Zoll: decyzje KRS będą nieważne

Powołanie do Rady przez Sejm 15 sędziów jest jawnym złamaniem prawa zawartego w ustawie zasadniczej. A nowy skład KRS będzie w oczywisty sposób sprzeczny ze składem Rady określonym przez Konstytucję...

08.03.2018

Ziobro: wreszcie mamy trójpodział władz

Chciałbym wyrazić satysfakcję z tego, że dziś udało się w Sejmie przywrócić w pełnym tego słowa znaczeniu zasadę trójpodziału władzy; do tej pory władza sądownicza była swoistym państwem w państwie -...

06.03.2018

Projekt e-Privacy: czy chronimy prywatność maszyn?

Ważne jest, że komunikacja między maszynami, według projektowanego rozporządzenia unijnego e-Privacy, ma być traktowana jak komunikacja między ludźmi i tak samo chroniona. Pytanie, czyją prywatność...

06.03.2018

Rząd USA przyjrzy się reprywatyzacji w Polsce

Jeśli Kongres USA ostatecznie przyjmie tzw. ustawę Just Act, Departament Stanu sprawdzi jak realizowana jest reprywatyzacja mienia utraconego w poszczególnych państwach podczas II wojny światowej, a...

04.03.2018

RODO to też zmiany w powierzaniu przetwarzania danych

Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych to masowe zjawisko, dla którego bardzo istotne znaczenie będzie miało wejście w życie od 25 maja unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych...

01.03.2018

Rośnie zainteresowanie mikrofirm usługami prawnymi

Jeszcze kilka lat temu świadomość prawna polskich przedsiębiorców nie była tak rozwinięta jak obecnie. Jest to wypadkowa wielu zmian, jakie zachodzą w polskim prawie. Przy takim tempie reformowania...

01.03.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski