Zmiany w kpc: zrezygnować ze składów trójkowych

Powinno się tak zmienić procedurę cywilną, żeby sprawy w II instancji były rozstrzygane przez skład jedno osobowy zamiast trójkowego. Moglibyśmy w ten sposób skokowo powiększyć liczbę spraw, które...

19.12.2017

Radcowie: po rozwód także do notariusza

Racjonalizacja obciążenia sądów może być jedną z metod walki z przewlekłością rozpatrywania spraw uważa zespół radców prawnych, którzy przygotował pakiet propozycji w tym zakresie. Jedna z nich to...

15.12.2017

TSA czyli Trudna Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna miała być znakiem, że opuszczamy epokę żelaza. Legislacyjna pycha najwyraźniej przysłoniła projektodawcy fakt, że wcale nie będzie łatwiej, taniej i mniej rygorystycznie. Będzie...

11.12.2017

Obywatel poczuje na własnej skórze ustawy o sądach

Sędzia Waldemar Żurek stwierdził, że ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS przyjęte przez Sejm 8 grudnia br. niechlubnie przejdą do historii. Oznaczają one absolutną zmianę ustroju Polski. I mocno ugodzą...

08.12.2017

KIG: arbitraż także dla mniejszych firm

Nie ma ograniczeń co do tego, jakiej wielkości firma może rozstrzygać sprawy sporne przed sądem polubownym. Dlatego chcemy zachęcić małych i średnich przedsiębiorców, by częściej korzystali z...

08.12.2017