Kierowcy bez OC ścigani coraz skuteczniej

Ponad 40 mln zł wpłynęło do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu kar ściągniętych od kierowców, którzy nie kupują obowiązkowych ubezpieczeń OC komunikacyjnego....

30.12.2014

Prokuratura zajmie się reklamą cydru

Resort zdrowia zawiadamia organy ścigania o reklamach cydru. W sprawie około dziesięciu innych reklam cydru prokurtaurę zawiadomiła podlegająca resortowi zdrowia Państwowa Agencja Rozwiązywania...

30.12.2014

26 instytucji zajmie się pomocą ofiarom przestępstw

Warszawska Fundacja Dzieci Niczyje, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS i Caritas Diecezji Kieleckiej znalazły się w gronie firm, które będą na zlecenie resortu sprawiedliwości zajmować...

29.12.2014

Sąd administracyjny nakaże urzędowi zmianę decyzji

Sądy administracyjne będą mogły nakazywać urzędom zmianę zaskarżonej przez obywatela decyzji; dziś mogą tylko polecać urzędom ponowne zbadanie sprawy. Takie zmiany zakłada projekt reformy, która...

29.12.2014

Od stycznia Krajowy Rejestr Sądowy bardziej wiarygodny

Oczyszczenie KRS z danych niedziałających spółek dzięki ich łatwiejszemu wykreślaniu z rejestru i przejęcie przez Skarb Państwa majątku podmiotów martwych, przewiduje m.in. nowela ustawy o KRS, która...

29.12.2014

Archiwa przyjmą dokumenty papierowe i elektroniczne

Od 2016 roku możliwe będzie przechowywanie dokumentów archiwalnych w formie elektronicznej. Umożliwi to przygotowywana nowelizacja ustawy, nad którą pracuje obecnie Sejm, a archiwa państwowe już...

29.12.2014

Urząd skarbowy wyśle upomnienie ws. mandatu

Urzędy skarbowe egzekwują coraz więcej należności niepodatkowych. Od 1 stycznia 2016 r. będą również ponaglały piratów drogowych, którzy nie zapłacili za wykroczenie

29.12.2014

Będą chętni do doradzania ubogim

Rynek

Nie zabraknie chętnych adwokatów i radców prawnych do świadczenia pomocy prawnej osobom ubogim. A proponowane przez rząd stawki za tę pracę nie są niskie stwierdzają Dariusz Sałajewski i Andrzej...

29.12.2014

PKW odpowiedzialna tylko za prawny aspekt wyborów?

Państwowa Komisja Wyborcza powinna nadzorować wybory przede wszystkim od strony prawnej; za ich techniczną organizację, a także ustalanie wyników wyborów powinno odpowiadać Krajowe Biuro Wyborcze -...

28.12.2014

Mniej obowiązków statystycznych w sądach

Zakończona została druga transza pilotażu automatyzacji poboru danych statystycznych z sądowych systemów repertoryjno-biurowych za pośrednictwem pliku csv poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości....

28.12.2014

41 sądów rejonowych wraca do orzekania

Z dniem 1 stycznia 2015 r. na mapę sądownictwa powróci 41 sądów rejonowych, które na przełomie 2012 / 2013 r. zostały zniesione i przekształcone w wydziały zamiejscowe innych sądów rejonowych -...

27.12.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski