Najważniejsze i największe międzynarodowe wydarzenie poświęcone ochronie konkurencji rozpoczyna się dziś w Warszawie.
Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Międzynarodowa Sieć Konkurencji (International Competition Network — ICN) została utworzona w Nowym Jorku w 2001 r. W jej skład wchodzą 123 organy ochrony konkurencji ze 111 państw całego świata. Głównym zadaniem Sieci jest wymiana informacji oraz doświadczeń pomiędzy instytucjami działającymi w różnych systemach prawnych, ale mających ten sam cel — ochronę konkurencji. UOKiK uczestniczy w jej pracach od początku istnienia ICN.
Co roku szefowie i eksperci urzędów antymonopolowych zrzeszonych w ramach Sieci spotykają się na konferencji organizowanej przez jednego z jej członków. Dotychczas gospodarzami spotkań były m.in. Seul, Moskwa, Haga, Rio de Janeiro. Od dziś w Warszawie przez trzy dni członkowie ICN będą omawiać najważniejsze wyzwania stojące przed organami antymonopolowymi, a gospodarzem tego wydarzenia jest UOKiK. Poruszane tematy dotyczą pięciu obszarów działalności: wdrażania polityki konkurencji, jej promowania, karteli, koncentracji oraz nadużywania pozycji dominującej.
- Dzisiejsza konferencja jest wyrazem międzynarodowego zaangażowania organów antymonopolowych ze 111 krajów – powiedział Bronisław Komorowski, prezydent RP, podczas otwarcia spotkania. – Konkurencja służy konsumentom. Dobrze poinformowani konsumenci są siłą napędową zmian gospodarczych, ponieważ ich wybory pobudzają wzrost gospodarczy i służą innowacyjności – podkreślił prezydent.
Z kolei Eudardo Perez Motta, przewodniczący Międzynarodowej Sieci Konkurencji, stwierdził, że kluczowym zadaniem Sieci jest przybliżanie prawa konkurencji szerszej publiczności i podkreślanie jego znaczenia szczególnie w krajach rozwijających się. Z tym poglądem zgodził się Joaquin Alumnia, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. konkurencji: - ICN wypracowuje standardy, które są przyjmowane przez urzędy antymonopolowe, które od dawna są członkami sieci i te, które dopiero dołączyły do naszego grona. Nasza wspólna praca leży w kwestii promowania najlepszych zasad globalnego rynku - powiedział podczas otwarcia konferencji.

Specjalny projekt UOKiK
Co roku gospodarz konferencji przygotowuje specjalny projekt, którego wyniki prezentuje podczas jednego z paneli. W ciągu minionego roku UOKiK opracowywał raport analizujący relacje pomiędzy organami ochrony konkurencji a sądami w 45 krajach ICN. Celem tego projektu było diagnoza sytuacji oraz identyfikacja instrumentów oraz dobrych praktyk stosowanych przez urzędy w zakresie usprawnienia współpracy z sądami. - Wszyscy członkowie Sieci zdają sobie sprawę z tego, że kształt konkurencji w poszczególnych krajach zależy nie tylko od organów antymonopolowych, ale również od sędziów, którzy mają niekwestionowane prawo do kontroli naszych rozstrzygnięć – uważa prezes Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.
Z raportu przygotowanego przez UOKiK wynika, że obie strony – sądy i urzędy - są świadome konieczności utrzymania dobrych wzajemnych relacji oraz poszerzania wiedzy. Niemniej w niektórych państwach problemem jest brak specjalizacji sędziów w zagadnieniach dotyczących konkurencji oraz wciąż niewystarczające przygotowanie ekonomiczne. Dlatego urzędy dążą do opracowywania decyzji w jak najbardziej przystępnym języku, w szczególności w zakresie przedstawiania dowodów ekonomicznych.
Ponadto sędziowie, zdaniem ankietowanych, zdobywają wiedzę zasadniczo jedynie przez doświadczenie, stąd priorytetem dla wielu krajowych organów jest propagowanie wiedzy na temat prawa antymonopolowego poprzez organizację szkoleń oraz konferencji.
Wspominają o tym zarówno urzędnicy ze Stanów Zjednoczonych, gdzie prawo antymonopolowe działa najdłużej, jak i z Pakistanu, który przepisy chroniące konkurencję wprowadził w 2010 roku, czy Brazylijskiego Urzędu Antymonopolowego, którzy samodzielnie tłumaczą sędziom znaczenie wydanych decyzji i wyjaśniają prawo.

Program konferencji oraz raport dostępne są na stronie UOKiK>>>