Dziesięcioro radców zostało nagrodzonych 6 lipca za chęć bezinteresownego pomagania innym i wielkie serce. Dziewięć nagród przyznała kapituła, o dziesiątej zdecydowali internauci. Radcowie prawni nagrodzeni "Kryształowym sercem" - jak wskazywano - tworzą lepszy świat dla potrzebujących. Nagrodzono prawniczki i prawników walczących z dyskryminacją, wspierających dzieci i mniejszości czy też np. medyków zaangażowanych w przeciwdziałanie COVID-19.
Patrycja Rojek-Socha
06.07.2021
Prawnicy Pomoc społeczna
Dziś, po 35 latach, jesteśmy największym samorządem prawniczym w Polsce. Z tej okazji wszystkim radcom prawnym i aplikantom chciałbym złożyć najlepsze życzenia! - powiedział Maciej Bobrowicz, b. prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Życzenia z okazji Dnia Radcy Prawnego na Twitterze złożył też m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Agnieszka Matłacz
06.07.2021
Prawnicy

Polka we władzach Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Adwokat Małgorzata Surdek-Janicka, partner kierująca zespołem postępowań spornych w kancelarii CMS objęła stanowisko wiceprezesa w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu. Od 1 lipca br. będzie współkierować największą instytucją arbitrażową o globalnym zasięgu i ponad 100-letnim doświadczeniu w rozwiązywaniu międzynarodowych sporów gospodarczych.
Krzysztof Sobczak
06.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia odrzuca sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów - uchwałę takiej treści podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów. Nawet jeśli sprawa ma charakter wyłącznie formalny i wiąże się z drobniejszymi problemami.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.07.2021
Prawo cywilne Prawnicy
Portal Informacyjny Sądu jest już w tym momencie gotowy do doręczania pism pełnomocnikom zawodowym. Funkcjonalności, o które apelowali, powinny być również wkrótce gotowe, a z czasem - mam nadzieję - zostanie rozbudowany o kolejne, choćby możliwość wpisywania urlopu adwokackiego czy radcowskiego - mówi sędzia Wojciech Łukowski, prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
Patrycja Rojek-Socha
06.07.2021
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości chce by sądy był bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Planuje doposażenie w tym zakresie 35 sądów w całym kraju i przeprowadzenie specjalnych szkoleń dla 3,5 tys. pracowników wymiaru sprawiedliwości. A wisienką na torcie ma być dokument zawierający ujednolicone zasady i wytyczne dla pozostałych sądów.
Patrycja Rojek-Socha
06.07.2021
Wymiar sprawiedliwości

SN: Rząd bezprawnie wprowadził zakaz zgromadzeń

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Zakaz zgromadzeń publicznych rząd wprowadził bez należytej podstawy prawnej - w drodze rozporządzenia zamiast ustawy oraz wbrew art. 57 i art. 31 ust. 3 Konstytucji - orzekł tak Sąd Najwyższy, uwzględniając kasację RPO na korzyść dwóch mężczyzn ukaranych grzywnami m.in. za udział w zgromadzeniu w Tarnowskich Górach. SN ich uniewinnił od zarzucanego czynu.
Krzysztof Sobczak
05.07.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

PIE: e-KRS to dla przedsiębiorców przede wszystkim oszczędność czasu

Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze
Cyfryzacja procesu składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego jest kolejnym elementem przenoszenia relacji obywatel-państwo i przedsiębiorca-państwo do sfery cyfrowej. Może to być znaczne ułatwienie dla przedsiębiorców, przede wszystkim jeśli chodzi o oszczędność czasu – ocenia Ignacy Święcicki, kierownik działu gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym.
Grażyna J. Leśniak
05.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze
Powinna być zapewniona możliwość niezwłocznego usuwania i wyjaśniania w sekretariatach sądów powszechnych wszelkich nieprawidłowości w działaniu portalu informacyjnego sądu, zgłaszanych przez pełnomocników procesowych - o to w swoim piśmie apeluje do resortu sprawiedliwości Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Patrycja Rojek-Socha
05.07.2021
Wymiar sprawiedliwości
Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Krzysztof Sobczak
05.07.2021
Prawo karne Prokuratura Finanse

Rząd szuka kandydata na nowego sędziego TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Rozpoczyna się procedura wyłaniania polskiego kandydata na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kadencję 2021-2027. Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o nominację na ten urząd ma być zamieszczone w‍ poniedziałek 5 lipca na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Krzysztof Sobczak
05.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego Józef Iwulski, któremu Izba Dyscyplinarna uchyliła w piątek 2 lipca br. immunitet, przyszedł w poniedziałek do pracy jak zwykle. Nadal wydaje polecenia jako prezes Izby, gdyż jego zdaniem Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. Prokurator IPN postawi teraz prezesowi zarzuty karne popełnienia zbrodni komunistycznej, która nie przedawnia się.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.07.2021
Prawnicy
W wielu polskich sądach w poniedziałek rozpoczęły się protesty pod hasłem "Śniadania sądowe". Pracownicy wymiaru sprawiedliwości sprzeciwiają się zamrożeniu płac i mobbingowi w sądach. Protesty organizuje Krajowy Zarząd KNSZZ Ad Rem, a przedstawiciele związku biorą udział w posiedzeniu komisji budżetowej Krajowej Rady Sądownictwa.
Patrycja Rojek-Socha
05.07.2021
Wymiar sprawiedliwości

NSA: Przegrana Polski w procesie gospodarczym przed sądem polubownym nie jest tajemnicą

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Wyrok Trybunału Arbitrażowego niekorzystny dla rządu polskiego zawiera elementy i fragmenty niewątpliwie bez znaczenia dla interesów Rzeczypospolitej, jak i indywidualnego interesu gospodarczego przedsiębiorcy, więc może być udostępniony jako informacja publiczna - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i dodał, że nie cały wyrok zawiera dane tajne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.07.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Ministerstwo Sprawiedliwości chce dołączenia do katalogu spraw pilnych, czyli tych, które sądy mają rozpatrywać w pierwszej kolejności, także zażalenia na nakaz opuszczenia mieszkania lub zbliżania się do niego. To narzędzie, które policja od listopada ubiegłego roku może stosować wobec sprawców przemocy w rodzinie. W katalogu tym znajdą się też m.in. odwołania dotyczące zamówień publicznych.
Patrycja Rojek-Socha
05.07.2021
Wymiar sprawiedliwości
Od soboty, 3 lipca, sądy mają możliwość doręczania pism sądowych poprzez portal informacyjny sądu. Prawnicy wskazują, że przepisy są niejasne, a w aktach wykonawczych są luki. Jedni wieszczą Armagedon w wydziałach, sekretariatach i kancelariach, inni apelują o szybkie zmiany. Do tego dochodzi problem adwokatów i radców, którzy z portalu dotąd nie korzystali - może ich być nawet 30 tysięcy.
Patrycja Rojek-Socha
05.07.2021
Wymiar sprawiedliwości
Dziś wierzyciel często dowiaduje się o skorzystaniu przez dłużnika np. z uproszczonej restrukturyzacji, sanacji albo upadłości konsumenckiej na etapie, który wymaga już zaangażowania prawników lub doradców restrukturyzacyjnych. W przyszłości - zmiany wejdą w życie w grudniu - ma to się zmienić, dzięki Krajowemu Rejestrowi Zadłużonych.
Łukasz Lewandowski
05.07.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, a jej decyzja o uchyleniu immunitetu sędziemu Józefowi Iwulskiemu nie jest rozstrzygnięciem - stwierdza w oświadczeniu 75 sędziów Sądu Najwyższego, czynnych i w stanie spoczynku. Od wydanej w piątek uchwały przysługuje zażalenie do drugiej instancji (w ramach Izby Dyscyplinarnej), ale jest ona wykonalna natychmiast.
Krzysztof Sobczak
03.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędzia podczas e-rozprawy w sprawach cywilnych nie będzie musiał przebywać w budynku sądu - takie rozwiązanie wprowadza obowiązująca od soboty - 3 lipca, nowelizacja procedury cywilnej i tarczy antykryzysowej. Z nowych rozwiązań cieszą się sędziowie, są też tacy, którzy planują już wkrótce wprowadzić je w czyn. Będą musieli jednak pamiętać, by nie uchybić przy tym godności urzędu.
Patrycja Rojek-Socha
03.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zmarła niedawno sędzia Sądu Najwyższego USA Ruth Bader-Ginsburg znana była m.in. z wieloletniej przyjaźni z także nieżyjącym już sędzią tego sądu Antoninem Scalią, mimo że ostro ze sobą walczyli w pracy orzeczniczej. Zdaniem prof. Ewy Łętowskiej warto poczytać, jak to się robi w Ameryce, bo w polskim Trybunale Konstytucyjnym czy Sądzie Najwyższym taką "przyjazną współpracę" obecnie trudno sobie wyobrazić.
Krzysztof Sobczak
03.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Mąż alimentował żonę, przekazując jej świadczenia w kwocie 800 zł miesięcznie. Po kilku latach małżonkowie rozwiedli się. Gdy wyrok sądu okręgowego uprawomocnił się, obowiązek udzielania wsparcia finansowego ustał - wskazał Sąd Rejonowy w Kętrzynie. Zdaniem sądu małżeństwo stron zakończył rozwód i doszło do wygaśnięcia praw i obowiązków
Aleksandra Partyk
03.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Sędziowie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zwrócili się do Pierwszej Prezes Małgorzaty Manowskiej o uzyskanie od prezydenta informacji o stanie postępowań w kwestii obsady wolnych stanowisk oraz podjęcie przez nią wszystkich możliwych działań zmierzających do ich merytorycznego zakończenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.07.2021
Prawo cywilne Prawnicy
Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego Józef Iwulski odpowie przed sądem za zbrodnię komunistyczną. Izba Dyscyplinarna uchyliła mu immunitet w piątek 2 lipca. W uzasadnieniu podano, że skazywanie i orzekanie w wojskowym sądzie w czasie stanu wojennego jest okolicznością obciążającą. Od tej uchwały przysługuje zażalenie, ale jest wykonana natychmiast.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.07.2021
Prawo karne Prawnicy
Od 3 lipca w sprawach cywilnych zasadą mają być rozprawy online i posiedzenia niejawne, a wyjątkiem rozprawy stacjonarne. Takie rozwiązanie wprowadzane jest na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich. Co więcej w I i II instancji sąd ma rozpoznawać sprawy w jednoosobowym składzie.
Patrycja Rojek-Socha
02.07.2021
Wymiar sprawiedliwości

Sądy administracyjne orzekają niejawnie, a o terminach rozpraw nie informują

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Koronawirus a prawo
Przeprowadzanie rozpraw w trybie niejawnym w założeniu miało pomóc w rozstrzyganiu sporów. Doradcy podatkowi alarmują jednak, że sądy nie informują stron o terminach posiedzeń. Podatnicy nie mają wtedy nawet możliwości pisemnego przedstawienia swoich racji. A o wydaniu wyroku dowiadują się dopiero po czasie. Takie działanie narusza podstawowe prawo do obrony.
Krzysztof Koślicki
02.07.2021
Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Koronawirus a prawo

Od 1 lipca 2021 r. nowe zasady składania wniosków do KRS

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Od czwartku 1 lipca 2021 r. obowiązuje ważna zmiana dotycząca funkcjonowania sądów rejestrowych i Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego dnia wniosek o wpis dla podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców może zostać złożony tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – pisze adwokat Szymon Kaczmarek, partner w kancelarii Loewen Legal Hub.
Szymon Kaczmarek
02.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Prezes Izby Pracy Józef Iwulski, powołany 31 lat temu do Sądu Najwyższego, nie cieszył się w środowisku złą opinią - zeznał prof. Adam Strzembosz. - Byli sędziowie, którzy w stanie wojennym robili kariery i zachowywali się paskudnie, ale nie sędzia Iwulski - dodał i podkreślił, że dla niego pojęcie sędziowie stanu wojennego nie jest pejoratywne, bo większość zachowała się przyzwoicie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.07.2021
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wszelkie próby i zapowiedzi wprowadzenia rozwiązań takich jak bezwzględne dożywocie, uzasadniane przykładami przestępstw z życia wziętych – wciąż żywych w pamięci społecznej i przestrzeni medialnej – to przejaw populizmu penalnego. Polskie prawo karne oraz standardy międzynarodowe nie dopuszczają bowiem takiej możliwości - wskazuje Eliza Rutynowska
Eliza Rutynowska,
01.07.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa odmawiającej zgody na dalsze orzekanie sędziego, który ukończył 65 rok życia, przysługuje odwołanie - brzmi uchwała Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Powtarza ona za TSUE, że czynna służba sędziów wymaga stworzenia mechanizmu gwarancyjnego zarówno na końcu drogi zawodowej, jak i na początku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Cywilna Sądu Najwyższego rozstrzygnie w siedmioosobowym powiększonym składzie zagadnienia prawne dotyczące zawezwania do próby ugodowej jako czynności prowadzącej do przerwania biegu przedawnienia roszczenia. Masowość tego zjawiska prowadzi do systemowego poważnego wydłużania ustawowych terminów przedawnienia roszczeń.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski