Od 2 600 zł do 13 400 zł będą mogły kształtować się wynagrodzenie pracowników sądów i prokuratur - projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości trafił właśnie do opiniowania. Zmiany - w przypadku maksymalnych stawek o 1000 zł, resort uzasadnia wzrostem płacy minimalnej i porozumieniem podpisanym ze związkami 4 lipca 2019 r.
Patrycja Rojek-Socha
21.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad ewentualnymi zmianami zasad umieszczania osób w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Powołano specjalny zespół roboczy, który analizuje m.in. rozwiązania dotyczące tymczasowego izolowania w placówce, jeszcze przed prawomocnym decyzją.
Patrycja Rojek-Socha
21.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił swemu zastępcy Krzysztofowi Sierakowi objęcie nadzorem postępowania przygotowawczego w sprawie napaści na sędzię w Rybniku. Prokuratura zapowiada żądanie najsurowszych konsekwencji wobec sprawcy. Chce też jego aresztowania.
Krzysztof Sobczak
20.02.2020
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jako wspólnota chrześcijańska stanowczo potępiamy wszelkie przejawy znęcania się nad dziećmi i wyrządzania im jakiejkolwiek krzywdy, ale całkowity zakaz stosowania karcenia cielesnego uważamy za błąd - podkreśla w swoim stanowisku Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, odnosząc się do książki "Pasterz serca dziecka", w której znalazły się porady jak rozmawiać z dzieckiem, by "wiedziało, za co dostaje lanie”.
Patrycja Rojek-Socha
20.02.2020
Wymiar sprawiedliwości

Ustawa podpisana - specjalne sądy zajmą się sporami o własność intelektualną

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Zmiany w k.p.c.
W ramach sądownictwa powszechnego powstaną odrębne jednostki organizacyjne, które mają się zajmować sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji. Taką zmianę wprowadzi podpisana właśnie przez prezydenta nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego.
Krzysztof Sobczak
20.02.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Zmiany w k.p.c.
Grupa ławników uważa, że podczas majowych wyborów do Rady Ławniczej Sądu Najwyższego mogło dojść do szeregu nieprawidłowości. Zawiadomili w tej sprawie prokuraturę, a ta odmówiła wszczęcia dochodzenia. Teraz kierują zażalenie do sądu, bo w ich zdaniem śledczy za szybko podjęli decyzję, nie analizując wszechstronnie materiału dowodowego.
Patrycja Rojek-Socha
20.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
4 marca br. Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić orzeczenie w sprawie zgodności z konstytucją wniosków o wyłączenie sędziów, z uwagi na fakt wyłonienia tego sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie. To pierwsza z serii spraw dotyczących tego zagadnienia, które trafiły do TK po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada 2019 r.
Krzysztof Sobczak
19.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przegląd Sądowy nagrodził książki przydatne w wymiarze sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Dr Agnieszka Skorupka z Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymała za książkę "Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym" nagrodę główną w konkursie Przeglądu Sądowego na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w 2018 roku. Wśród nagrodzonych są także Karolina Panfil i Małgorzata Serwach.
Krzysztof Sobczak
19.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe Dla studenta
W Polsce w ostatnich latach ważne ustawy są często tworzone w dużym pośpiechu. Senackie komisje chcą, aby inaczej było z senackim projektem zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. We wtorek zdecydowały o zastosowaniu procedury wysłuchania publicznego w jego sprawie. Odbędzie się ono 3 marca.
Agnieszka Matłacz
19.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Mężczyzna został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym bez swojej zgody. Musiał to zatwierdzić ordynator podając przyczynę izolacji - i...wpisał nieprawdziwą - próbę samobójczą. Sądy sprawę przeciwko lekarzowi umorzyły, Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że rażąco naruszyły przy tym prawo procesowe.
Patrycja Rojek-Socha
19.02.2020
Wymiar sprawiedliwości

Transgraniczne uprowadzenia dzieci - przepisy są, realizacja trudna

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Policja
Z roku na rok wzrasta liczba spraw dotyczących transgranicznych uprowadzeń dziecka. Jak mówią prawnicy ich wspólna cechą jest skomplikowanie. W grę wchodzą nie tylko międzynarodowe przepisy, ale też konflikt między rodzicami, różnice kulturowe i nierzadko religijne. Zazwyczaj nie kończą ich też prawomocne orzeczenia, bo rzadko przegrywający rodzic dobrowolnie oddaje dziecko.
Patrycja Rojek-Socha
19.02.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Policja
Na Zamku Królewskim w Warszawie zorganizowano w wtorek obchody 30-lecia Krajowej Rady Sądownictwa. Prezydent przysłał list, rząd reprezentowali wiceministrowie. Nie przybyli sędziowie zasiadający w Radzie poprzednich kadencji. - To nie jest zachowanie właściwe - ocenił przewodniczący Leszek Mazur.
Krzysztof Sobczak
18.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Już dwie wątpliwe listy poparcia do KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Drugi sędzia wybrany do Krajowej Rady Sądownictwa, obok sędziego Nawackiego, mógł nie uzyskać wymaganej liczby podpisów. Lista poparcia do KRS sędziego Jędrzeja Kondka zawiera błąd: na drugiej karcie nie napisano z jakiego sądu jest ten kandydat, a jego nazwisko dopisano inną czcionką. Może to budzić podejrzenia, że była przedstawiona do podpisu in blanco.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Bezterminowo Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odroczyła sprawy trzech sędziów krakowskiego sądu okręgowego obwinionych o przekroczenie uprawnień, czyli podważanie prawidłowości działania organów konstytucyjnych, w tym Prezydenta RP. Sędziowie ci badali prawidłowość powołania na urząd sędziego sądu pierwszej instancji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Policjanci od dawna skarżyli się, że przy zatrzymywaniu lub legitymowaniu osób, które mogą posiadać niebezpieczne narzędzia liczy się każda sekunda, a przedstawianie się, czy weryfikowanie tożsamości zwiększa ryzyko. Nowe rozporządzenia to zmienia, teraz funkcjonariusz najpierw sprawdzi prewencyjnie i odbierze broń, potem się przedstawi.
Patrycja Rojek-Socha
18.02.2020
Prawo karne Policja RODO
Dążąc do usprawnienia postępowania karnego, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie instytucji jawnie godzących w prawo stron postępowania do rzetelnego procesu, zwłaszcza zaś w prawo oskarżonego do obrony - tak adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel ocenia obowiązujące od października zmiany w procedurze karnej.
Aleksandra Rychlewska-Hotel
18.02.2020
Wyłączenie z wymogu uzyskania koncesji obrotu bronią alarmową i sygnałową, która nie jest zdolna do miotania pocisku i posiada stosowną ocenę w formie świadectwa, oraz nakazanie stosowanie w znakowaniu strzeleckiej broni palnej wymogów zawartych w specyfikacjach technicznych - zakłada projekt noweli dotyczącej obrotu bronią i amunicją.
Patrycja Rojek-Socha
17.02.2020
Policja Prawo unijne
Prokurator Rejonowy w Zgorzelcu został odwołany ze stanowiska, bo nie wykonał polecenia, by wnosić o wyłączenie sędziów, którzy podważają status sędziów powołanych na wniosek nowej KRS. Natomiast "niewyłączony" sędzia ma postępowanie dyscyplinarne za zadanie pytanie prawnego SN w sprawie sędziego powołanego przez nową KRS.
Krzysztof Sobczak
17.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Nadużycie praw procesowych może skończyć się sankcjami

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Nowelizując procedurę cywilną ustawodawca przewidział, że strona, która czyni z przepisów procesowych użytek niezgodny z celem regulacji prawnych, nadużywa praw procesowych. Sąd może uznać, że w takim wypadku strona powinna zostać „ukarana” np. grzywną. Problemem jest jednak ocena, czy w danym przypadku strona nadużywa swoich praw, czy ich „tylko” używa.
Aleksandra Partyk
17.02.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Większość podpisów na listach poparcia dla sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, złożyli sędziowie pracujący w ramach delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz już awansowani lub oczekujący na awanse w sądach - wynika z analizy Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".
Krzysztof Sobczak
16.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Aresztów w Polsce więcej i są coraz dłuższe

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
W ciągu ostatnich czterech lat podwoiła się w Polsce liczba osób tymczasowo aresztowanych, a do tego przebywają one tam coraz dłużej. Średnio oskarżeni czekają w areszcie na prawomocny wyrok 9 miesięcy, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej to pół roku. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich to znowu jest problem systemowy.
Krzysztof Sobczak
16.02.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Po wyborach 2015 r. nie było dla prezydenta Andrzeja Dudy żadnego miodowego miesiąca, od razu walka z tymi, którzy bezczelnie łamali konstytucję. Przez cały czas ostoją obrony polskiego porządku publicznego, polskiej konstytucji i prawa był Andrzej Duda - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński. A sam prezydent deklaruje dalszą "naprawę wymiaru sprawiedliwości".
Krzysztof Sobczak
15.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników sądów w wysokości 450 zł nastąpi po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok z wyrównaniem od 1 stycznia br. - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości po czwartkowym spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych działających w sądach.
Krzysztof Sobczak
15.02.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sąd: Liczne zajęcia dodatkowe dziecka uzasadniają wyższe alimenty

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Gdy dziecko rośnie, jego rodzice muszą liczyć się z ponoszeniem coraz wyższych wydatków. Na wysokość alimentów rzutują w szczególności koszty zajęć dodatkowych dziecka – orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie. Problematykę zasad orzekania o alimentach wyjaśnia adwokat Piotr Ruszkiewicz.
Aleksandra Partyk
15.02.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Sędziowie pokoju mogą nie przyjąć się w Polsce

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Projekt wprowadzenia instytucji sędziów pokoju do naszego systemu prawnego spotkał się z umiarkowaną aprobatą prawników. Plusy tego pomysłu to nawiązanie do tradycji, odciążenie sądów od prostych spraw i społeczne uwiarygodnienie wymiaru sprawiedliwości. Minusy to upolitycznienie instytucji i pominięcie prawników.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.02.2020
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Adwokat Roman Giertych nie był obwinionym występując przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, określenie to było użyte potocznie - wyjaśnia sędzia Tomczyński. Adwokat odpowiada, że nie zapłaci kary porządkowej, bo nikt nie wystawi tytułu wykonawczego.  Zdaniem adwokata Tomczyński "wielokrotnie naruszył jego dobra osobiste".
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

TSUE: 9 marca wysłuchanie w sprawie Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 9 marca br. wysłucha stron w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego. Jeśli Trybunał zdecyduje o zastosowaniu środków tymczasowych, izba ta będzie musiała zaprzestać działalności.
Krzysztof Sobczak
14.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Po wielu miesiącach oporu i wyszukiwaniu kolejnych pretekstów, by tego nie zrobić, Kancelaria Sejmu opublikowała listy poparcia dla sędziów zasiadających w nowej KRS. Jedno z wyjaśnień, dlaczego to zrobiono, mówi o opiniach mających neutralizować najtrudniejszy problem, czyli listę Nawackiego. Ale to mało warte ekspertyzy, bo przygotowane w warunkach konfliktu interesów.
Krzysztof Sobczak
14.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie opublikował w piątek uzasadnienia dwóch wyroków uchylających postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które wstrzymywało upublicznienie przez Kancelarię Sejmu tzw. list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Tego samego dnia na stronie Sejmu listy zostały opublikowane.
Krzysztof Sobczak
14.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W sądach jest 357 sędziów, którzy po rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie zostali powołani do pełnienia urzędu - wynika z listy opublikowanej w piątek przez stowarzyszenie sędziów "Iustitia". Przy okazji Stowarzyszenie apeluje do sędziów, by nie ustawali w wyjaśnieniu ważności powołania KRS.
Krzysztof Sobczak
14.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości