Notariusz musi zdawać sobie sprawę z wagi informacji o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Natomiast sąd dyscyplinarny musi wziąć pod uwagę funkcje rejestrów publicznych z punktu widzenia polityki państwa. To nie jest rytuał bez znaczenia, gdyż ma on głęboki sens społeczny - orzekła Izba Dyscyplinarna uznając za zasadną kasację ministra sprawiedliwości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.03.2021
Prawo cywilne Prawnicy Administracja publiczna

Długie postępowania w NSA - podatnicy na sprawiedliwość czekają latami

Prawnicy Ordynacja Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Naczelny Sąd Administracyjny od niemal czterech lat nie wydaje wyroku m.in. w sprawie rozliczeń VAT. Podatnicy wygrali wcześniej w WSA, ale orzeczenia ciągle są nieprawomocne, bo sprawa utknęła w NSA. W rezultacie firmy mają zablokowane pieniądze i nie mogą odzyskać zapłaconego podatku. A związane z tym wątpliwości dotyczą także wszystkich podmiotów rozliczających transakcje zagraniczne.
Krzysztof Koślicki
17.03.2021
Prawnicy Ordynacja Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Zapanował chaos prawny w wymiarze sprawiedliwości i jest pogłębiany. Jeśli rada adwokacka nie skreśli obwinionego adwokata z listy, to jak długo mamy czekać z wykonaniem tego orzeczenia, które jest przecież prawomocne. Tyle, że przepis Prawa o adwokaturze wstrzymuje wykonanie tego orzeczenia. Czy Rada ma akceptować wyrok sądu, którego legalność kwestionujemy?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Senat może odrzucić sprawozdanie z działalności Sądu Najwyższego, czego konsekwencją będzie negatywna ocena Pierwszej Prezes tego sądu, która nie sprostała obowiązkom ustawowym. Nie zwołała bowiem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów i nie poddała dokumentu pod dyskusję. Pandemia Covid-19 nie może być przyczyną przyjęcia takiego pozaprawnego trybu - uważają sędziowie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.03.2021
Prawnicy

KE zapowiada działania w sprawie praworządności w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Sytuacja praworządności w Polsce daje poważne powody do niepokoju - stwierdził we wtorek komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders. I dodał, że Komisja Europejska jest zdeterminowana, by wykorzystać wszystkie narzędzia w jej dyspozycji, by zareagować na te obawy. - Kontynuujemy naszą analizę. Będziemy działali stanowczo - ostrzegł. A europosłowie apelowali do KE o jednoznaczne działania.
Krzysztof Sobczak
16.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Śmierć dziecka, która jest wynikiem stosowania przemocy w środowisku rodzinnym jest ogromną porażką państwa, na którym spoczywa konstytucyjny obowiązek zapewnienia ochrony każdemu dziecku - wskazuje w swoim stanowisku Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce. I powołuje się na konstytucję, zgodnie z którą zapewnienie ochrony praw dziecka jest powinnością państwa.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Gujski: SN uznaje kontrakty menedżerskie, ale oczekuje dobrych umów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Kontrakty menedżerskie są ciągle przedmiotem sporów sądowych. Jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej sprawie jest już dość konsekwentne. A jego ważnym elementem jest oczekiwanie, by sam kontrakt i spisane w nim uprawnienia, w tym odprawy i rekompensaty za zakaz konkurencji, miały oparcie w prawidłowo zawartej umowie, np. by nie było w niej wadliwej reprezentacji - mówi adwokat Waldemar Gujski.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.03.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Wiadomość dotycząca seksu, link do filmu pornograficznego, erotyczny wiersz, "nagie" zdjęcie - nastolatkom coraz częściej się to zdarza, a konsekwencje są poważniejsze niż stawienie się przed sądem rodzinnym. Wprawdzie sprawy te zazwyczaj kończą się udzieleniem upomnienia, czy zobowiązaniem do przeprosin, ale dane sprawcy - skądinąd dziecka - z mocy prawa trafiają do tzw. rejestru pedofilów.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Sześć osób zaangażowanych w strukturach rządu w proces legislacyjny otrzymało od premiera Matusza Morawieckiego Odznaki Honorowe za Zasługi dla Legislacji. W ubiegłym roku wyróżnienia te otrzymały 63 osoby, a w 2021 roku szef rządu nadał Odznakę już 122 osobom.
Krzysztof Sobczak
15.03.2021
Prawnicy Administracja publiczna
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski będzie kolejnym kandydatem na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Twierdzi, że jest do tej funkcji przygotowany z racji wykształcenia, z racji pracy zawodowej oraz z racji doświadczenia społecznego i deklaruje, że będzie rzecznikiem niezależnym. Opozycja zarzuca mu ortodoksję obyczajową i firmowanie wszystkich elementów polityki PiS.
Krzysztof Sobczak
15.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
"Łączy nas praworządność" - to motto przewodnie tegorocznego Dnia Edukacji Prawnej. Zaplanowane zostały m.in. trzy webinary dotyczące praw nieletnich, osób zatrzymanych i praw zwierząt, ale poruszane będą też inne tematy. Jak podkreślają organizatorzy, 2020 rok wpłynął pozytywnie na świadomość prawną Polaków, ale nadal jest wiele do zrobienia.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Od 30 listopada obowiązuje nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie mogą nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja ma być umieszczana na drzwiach. Przepisy już są stosowane, efekt - to niemal 800 decyzji.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Osoba, która dostanie mandat za łamanie obostrzeń covidowych może odmówić jego przyjęcia. Powinien ją o tym pouczyć funkcjonariusz nakładający grzywnę. Warto również odwołać się od nałożonej kary administracyjnej - z racji wątpliwej podstawy prawnej sądy często uchylają decyzje.
Monika Sewastianowicz
15.03.2021
Prawo karne Policja Koronawirus a prawo
W ubiegłym roku delegowanych było 631 sędziów, najwięcej do sądów okręgowych - 348 oraz do Ministerstwa Sprawiedliwości - 163. Choć to często sposób na szybkie łatanie problemów kadrowych, według sędziów, w obecnym kształcie przynosi więcej strat niż korzyści. W sądach rejonowych zostają zablokowane etaty, a liczba spraw się nie zmniejsza. A uznaniowość delegacji może uderzać w niezawisłość
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Ostatni rok to wzrost świadomości prawnej społeczeństwa, naszym zadaniem jest jednak dalsze jej podnoszenie. Bo nadal są luki choćby w zakresie podejścia do sądów. Wielu ludzi nie ma świadomości, że sędziowie są jedynie elementem większej machiny i nie mogą odpowiadać za inne instytucje, które nie wypełniają swoich zadań. Z kolei sędziom potrzebna jest większa wiedza o potrzebach obywateli
Patrycja Rojek-Socha
14.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisu przewidującego odwoływanie komorników powyżej 65. roku życia. Jak argumentuje wnioskodawca, rozumienie tego przepisu jako dyskryminacji ze względu na wiek jest niezgodne z ustawą zasadniczą.
Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
13.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Od wierzyciela - Skarbu Państwa nie pobiera się opłaty, o której mowa w ustawie z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, także w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r. - taki jest sens uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Dlatego, że Skarb Państwa nie może ponosić należności, której jest beneficjentem, nawet po nowelizacji ustawy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.03.2021
Prawo cywilne
Koronawirus namieszał także w sprawach rodzinnych. Trudna sytuacja na rynku pracy doprowadziła do tego, że ubiegły rok był rekordowy pod względem niepłaconych alimentów. Doszło też sporo spraw rozwodowych. I ci rodzice, którzy występują z pozwem o alimenty i ci, którzy z powodu sytuacji finansowej chcą ich obniżenia, muszą to dobrze udokumentować. Paragony nie wystarczą.
Patrycja Rojek-Socha
13.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Według zaprezentowanych w czwartek przez ministra Zbigniewa Ziobro założeń, dziecko – co do zasady – przysposobi małżeństwo. W wyjątkowych wypadkach singiel, ale na pewno nie osoba pozostająca w związku jednopłciowym. W polskim prawie nie ma luki, to zmiany ideologiczne - wskazują prawnicy. Zamiast nich, przydałaby się pilna reforma procedury adopcyjnej.
Monika Sewastianowicz Rojek Socha Patrycja
13.03.2021
Prawo cywilne
Rok 2020 był szczególny jeśli chodzi o wzrost świadomości prawnej obywateli. Z jednej strony zostały wprowadzone obostrzenia, zakazy i nakazy związane z pandemią, które motywowały ludzi do poszukiwania podstaw prawnych tych ograniczeń, z drugiej wyrok Trybunału Konstytucyjnego ograniczający legalną aborcję. To pokazało obywatelom jak bardzo potrzebne są niezawisłe sądy
Patrycja Rojek-Socha
13.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Ośmiu sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wydało oświadczenie, w którym stwierdzają, że nie jest prawdą, że Prezydent RP, powołując ich na urząd sędziego Sądu Najwyższego, nie uwzględnił dokonanego względem tych nominacji zabezpieczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z tego powodu, że sąd ten wszystkie wnioski o zabezpieczenie oddalił.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zadośćuczynienie i przeprosiny ma otrzymać od Policji i miasta Warszawa mężczyzna, który przez ponad rok wnosił o unieważnienie aktu zgonu wydanego na jego nazwisko. Przez uznanie go za zmarłego w wyniku pomyłki oraz długotrwałego postępowania, by to naprawić, doznał „istotnych cierpień psychicznych”. Nie miał też dokumentu tożsamości.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.03.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna
Prawnicy z Departamentu Rynków Kapitałowych warszawskiego biura kancelarii Gide doradzali Tauron Polska Energia S.A., spółce dominującej Grupy TAURON - największemu dystrybutorowi energii elektrycznej w Polsce, w ustanowieniu programu obligacji hybrydowych o łącznej wartości 450 mln złotych.
Patrycja Rojek-Socha
12.03.2021
Rynek
Nie ma podstaw prawnych do działań Państwowej Inspekcji Pracy w tej sprawie – uznała Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, w związku z wystąpieniem RPO o kontrolę delegowania prokuratorów w odległe miejsca. Wskazała, że zasady delegowania w tym przypadku reguluje Prawo o prokuraturze, a okoliczności delegowania mogą co najwyżej badać sąd pracy.
Patrycja Rojek-Socha
12.03.2021
Prokuratura
Krajowy Zjazd Adwokatury z powodu koronawirusa został przesunięty z jesieni ubiegłego roku. Podzielono go na dwie części - pierwsza odbędzie się już w następny weekend - 19-21 marca w Bydgoszczy ale zdalnie, druga we wrześniu. W pierwszym etapie delegaci z całej Polski wybiorą prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i m.in. rzecznika dyscyplinarnego adwokatury.
Patrycja Rojek-Socha
12.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Minęły już dwa lata od pojawienia się projektu ustawy o biegłych sądowych, przygotowanego na zlecenie resortu sprawiedliwości. Budził takie kontrowersje, że utknął w martwym punkcie. Teraz ministerstwo przyznaje, że nie prowadzi prac legislacyjnych ani analitycznych, zmierzających do zmiany przepisów o biegłych. A problem z opiniami jest coraz bardziej odczuwalny i uderza w procesy.
Patrycja Rojek-Socha
12.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Brak możliwości odwołania się do sądu przez sędziego od decyzji administracyjnej, na mocy której sędzia został przeniesiony bez swej zgody na stanowisko w sądzie niższej instancji w innym mieście, stanowiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wyrok z 9 marca dotyczy Turcji, ale na rozpatrzenie przez Trybunał czeka 27 podobnych spraw z Polski.
Katarzyna Warecka
12.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego na posiedzeniu niejawnym oddaliła dwa wnioski obrońców sędzi Beaty Morawiec. Dotyczyły one wyłączenia sędziów Jana Majchrowskiego i Pawła Zuberta ze składu rozpatrującego zażalenie na decyzję o uchyleniu jej immunitetu. Powodem była domniemana obstrukcja procesowa oraz szersza strategia natury politycznej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.03.2021
Prawo karne Prawnicy
Polski sędzia, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Piotr Hofmański został w czwartek 11 marca br. wybrany Pierwszym Prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Pracuje w tym sądzie od 2014 roku, a wcześniej był sędzią Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
11.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Z początkiem marca 2021 roku do zespołu kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński specjalizującej się w zagadnieniach regulacyjnych, prawie konkurencji, odpowiedzialności za produkt i danych osobowych, dołączyli radca prawny i rzecznik patentowy Piotr Zawadzki oraz aplikant adwokacki Ewa Bugajska.
Patrycja Rojek-Socha
11.03.2021
Rynek
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski