Nadużycie praw procesowych może skończyć się sankcjami

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Nowelizując procedurę cywilną ustawodawca przewidział, że strona, która czyni z przepisów procesowych użytek niezgodny z celem regulacji prawnych, nadużywa praw procesowych. Sąd może uznać, że w takim wypadku strona powinna zostać „ukarana” np. grzywną. Problemem jest jednak ocena, czy w danym przypadku strona nadużywa swoich praw, czy ich „tylko” używa.
Aleksandra Partyk
17.02.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Większość podpisów na listach poparcia dla sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, złożyli sędziowie pracujący w ramach delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz już awansowani lub oczekujący na awanse w sądach - wynika z analizy Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".
Krzysztof Sobczak
16.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Aresztów w Polsce więcej i są coraz dłuższe

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
W ciągu ostatnich czterech lat podwoiła się w Polsce liczba osób tymczasowo aresztowanych, a do tego przebywają one tam coraz dłużej. Średnio oskarżeni czekają w areszcie na prawomocny wyrok 9 miesięcy, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej to pół roku. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich to znowu jest problem systemowy.
Krzysztof Sobczak
16.02.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Po wyborach 2015 r. nie było dla prezydenta Andrzeja Dudy żadnego miodowego miesiąca, od razu walka z tymi, którzy bezczelnie łamali konstytucję. Przez cały czas ostoją obrony polskiego porządku publicznego, polskiej konstytucji i prawa był Andrzej Duda - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński. A sam prezydent deklaruje dalszą "naprawę wymiaru sprawiedliwości".
Krzysztof Sobczak
15.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników sądów w wysokości 450 zł nastąpi po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok z wyrównaniem od 1 stycznia br. - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości po czwartkowym spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych działających w sądach.
Krzysztof Sobczak
15.02.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sąd: Liczne zajęcia dodatkowe dziecka uzasadniają wyższe alimenty

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Gdy dziecko rośnie, jego rodzice muszą liczyć się z ponoszeniem coraz wyższych wydatków. Na wysokość alimentów rzutują w szczególności koszty zajęć dodatkowych dziecka – orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie. Problematykę zasad orzekania o alimentach wyjaśnia adwokat Piotr Ruszkiewicz.
Aleksandra Partyk
15.02.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Sędziowie pokoju mogą nie przyjąć się w Polsce

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Projekt wprowadzenia instytucji sędziów pokoju do naszego systemu prawnego spotkał się z umiarkowaną aprobatą prawników. Plusy tego pomysłu to nawiązanie do tradycji, odciążenie sądów od prostych spraw i społeczne uwiarygodnienie wymiaru sprawiedliwości. Minusy to upolitycznienie instytucji i pominięcie prawników.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.02.2020
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Adwokat Roman Giertych nie był obwinionym występując przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, określenie to było użyte potocznie - wyjaśnia sędzia Tomczyński. Adwokat odpowiada, że nie zapłaci kary porządkowej, bo nikt nie wystawi tytułu wykonawczego.  Zdaniem adwokata Tomczyński "wielokrotnie naruszył jego dobra osobiste".
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

TSUE: 9 marca wysłuchanie w sprawie Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 9 marca br. wysłucha stron w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego. Jeśli Trybunał zdecyduje o zastosowaniu środków tymczasowych, izba ta będzie musiała zaprzestać działalności.
Krzysztof Sobczak
14.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Po wielu miesiącach oporu i wyszukiwaniu kolejnych pretekstów, by tego nie zrobić, Kancelaria Sejmu opublikowała listy poparcia dla sędziów zasiadających w nowej KRS. Jedno z wyjaśnień, dlaczego to zrobiono, mówi o opiniach mających neutralizować najtrudniejszy problem, czyli listę Nawackiego. Ale to mało warte ekspertyzy, bo przygotowane w warunkach konfliktu interesów.
Krzysztof Sobczak
14.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie opublikował w piątek uzasadnienia dwóch wyroków uchylających postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które wstrzymywało upublicznienie przez Kancelarię Sejmu tzw. list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Tego samego dnia na stronie Sejmu listy zostały opublikowane.
Krzysztof Sobczak
14.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W sądach jest 357 sędziów, którzy po rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie zostali powołani do pełnienia urzędu - wynika z listy opublikowanej w piątek przez stowarzyszenie sędziów "Iustitia". Przy okazji Stowarzyszenie apeluje do sędziów, by nie ustawali w wyjaśnieniu ważności powołania KRS.
Krzysztof Sobczak
14.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Czuję się oczywiście zaszczycona, że moje nazwisko jest w tym kontekście wymieniane, ale jestem pewna, że w Sądzie Najwyższym są osoby o większym doświadczeniu w zakresie zarządzania tak ważną instytucją, jaką jest ten sąd - tak Joanna Lemańska, prezes SN kierująca Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych komentuje spekulacje na ten temat.
Krzysztof Sobczak
14.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
To jest bez wątpienia zła ustawa, która stawia sędziów przed dylematem: czy w obawie przed odpowiedzialnością dyscyplinarną podporządkować się oczekiwaniom władzy – tracąc w ten sposób swoją niezawisłość, czy też postąpić odważnie i w zgodzie z prawem - ocenia dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Prawa Karnego UW.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Już obowiązuje ustawa zaostrzająca kary dla sędziów podważających status kolegów powołanych na podstawie rekomendacji nowej KRS oraz m.in. wprowadzająca zmiany w procedurze wyłaniania kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego. Została uchwalona i podpisana przez prezydenta, mimo protestów opozycji i wielu organizacji oraz prośby Komisji Europejskiej o wstrzymanie tych prac.
Krzysztof Sobczak
14.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Parlament zakończył prace nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która pozwala powołać specjalne sądy do spraw własności intelektualnej, z wyspecjalizowanymi sędziami, wprowadza nowe instytucje prawne, które ułatwią prowadzenie spraw, a także przymus adwokacki.
Jolanta Ojczyk
13.02.2020
Prawo cywilne
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien odrzucić wniosek Komisji Europejskiej w sprawie środków tymczasowych dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec sędziów oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - stwierdził polski rząd w piśmie do TSUE. Jeśli te argumenty nie przekonają Trybunału, funkcjonowanie tego systemu może być zawieszone.
Krzysztof Sobczak
13.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

MS: NIK kłamie, dużo zabraliśmy sprawcom przestępstw

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Podawane przez Najwyższą Izbę Kontroli informacje jakoby „tylko niewielką część majątku z przestępstw udaje się odzyskać” są nieprawdziwe. W rzeczywistości są to ogromne sumy - twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości odnosząc się do opublikowanego 12 lutego br. raportu NIK. Jednak podane liczby są trudne do porównania.
Krzysztof Sobczak
13.02.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Coraz więcej skazań za zniesławienie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
O ponad 30 procent wzrosła w ciągu kilku ostatnich lat liczba osób skazanych za zniesławienie na podstawie art. 212 Kodeksu karnego. O ile w 2015 roku było 227 takich wyroków, to w 2018 już 339. Organizacje monitorujące stosowanie tego przepisu po raz kolejny apelują o jego usunięcie z kodeksu.
Krzysztof Sobczak
13.02.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Gowin: Nie poprawiliśmy pracy sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wprowadzone przez Zjednoczoną Prawicę zmiany w wymiarze sprawiedliwości "nie przełożyły się na podniesienie jakości funkcjonowania sądów" - przyznał wicepremier Jarosław Gowin. Ale ocenił, że wśród sędziów jest teraz głębsza wrażliwość na to, jak są postrzegani przez obywateli, że "są do tego, żeby obywatelom służyć, a nie, że są nadzwyczajną kastą".
Krzysztof Sobczak
13.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Konstytucyjny wydał w 2018 r. 36 wyroków i 36 postanowień o umorzeniu postępowania. To podobny wynik jak rok wcześniej, ale prawie o połowę gorszy niż w 2016 roku, czyli przed objęciem kierowania tą instytucją przez Julię Przyłębską. Z tymi danymi zapoznał się w środę Sejm, ale wbrew zwyczajowi, sprawozdania nie przedstawiła prezes TK.
Krzysztof Sobczak
13.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jeśli wyborca wnosi do Sądu Najwyższego pismo, w którym kwestionuje ważność wyborów, to powinien właściwie przygotować dokument. W szczególności konieczne jest złożenie na nim podpisu, by wiadomo było, kto kwestionuje prawidłowość prowadzenia wyborów. Nie ma natomiast podstaw do wzywania autora pisma do jego podpisania – orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
13.02.2020
Wybory

Skutki brexitu nie ominą sporów sądowych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Regulacje dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z UE tylko częściowo zabezpieczą przed niepewnością w sporach z brytyjskimi kontrahentami - pisze adwokat Romana Piskuła. Ale jako dobrą wiadomość podaje, że po brexicie obowiązywać będzie w tym kraju rozporządzenie o transgranicznych stosunkach umownych w Unii Europejskiej, nazywane "Rzym I".
Romana Piskuła
13.02.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Gdy będzie pisemne uzasadnienie wyroku sądu administracyjnego, Kancelaria Sejmu rozpocznie procedurę ujawniania list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa - poinformowała w środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek. WSA w Warszawie uchylił 24 stycznia br. postanowienia prezesa UODO, które wstrzymują ich upublicznienie.
Krzysztof Sobczak
12.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO
Ustawa z 20 grudnia 2019 r., trafnie zwana „ustawą kagańcową”, nie pozostaje w zgodzie z zasadami wyrażonymi w Konstytucji RP oraz z zasadami wyrażonymi w prawie Unii Europejskiej - stwierdza uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Jej autorzy deklarują, że nie zamierzają się do niej stosować.
Krzysztof Sobczak
12.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował w środę o skierowaniu do Sądu Najwyższego siódmej skargi nadzwyczajnej. Jednak tym razem nie została wniesiona do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, tylko Izby Cywilnej tego sądu. To skutek uznawania przez rzecznika uchwały trzech izb SN z 23 stycznia br.
Krzysztof Sobczak
12.02.2020
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Do 30 marca br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odroczyła rozpoznanie sprawy sędziego SN w stanie spoczynku obwinionego o zbrodnie przeciwko ludzkości. SN w tym czasie ma zapoznać się z aktami spraw z lat 80., które mają świadczyć o tym, że sędzia wydawał także wobec opozycjonistów wyroki łagodne lub wręcz uniewinniające.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Od czwartku 13 lutego br. prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Karnej sędzia Stanisław Zabłocki przechodzi w stan spoczynku. 27 lutego mają być wybrani kandydaci, spośród których prezydent powoła nowego prezesa Izby.
Krzysztof Sobczak
12.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W latach 2014-2018 nielegalne zyski przestępców oszacowano na 200 do ponad 500 mld zł, a odzyskano tylko 3 mld zł. To pokazuje, że w Polsce nie funkcjonuje spójny, kompleksowy system ujawniania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstw, który zapewniałby jego sprawne odzyskiwanie - ocenia Najwyższa Izba Kontroli.
Agnieszka Matłacz
12.02.2020
Prawo karne

KE: Wykorzystamy procedury w obronie praworządności w Polsce 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Komisja Europejska będzie wypełniać swą rolę strażniczki traktatu i wykorzysta procedurę przeciwnaruszeniową ilekroć pojawią się problemy dotyczące kwestii zgodności z prawem Unii Europejskiej - zapowiedziała we wtorek podczas debaty w Parlamencie Europejskim na temat sytuacji w Polsce wiceszefowa KE Viera Jourova.
Krzysztof Sobczak
12.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne