Zespół - jak informuje Kancelaria - będzie reprezentował klientów w sprawach związanych z procesem stanowienia prawa oraz doradzał przy stosowaniu regulacji w branżach sensytywnych. Ponadto w zakresie compliance zespół będzie wspierał klientów w procesie zarządzania ryzykiem prawnym, zapewniania zgodności z obowiązującymi przepisami oraz przy wdrażaniu systemów kontroli wewnętrznej.

- Jestem przekonany, że dzięki niekwestionowanej pozycji Anny jako eksperta w dziedzinie legislacji oraz jej zaangażowaniu w codzienną pracę na rzecz klientów zespół rozwinie skrzydła i zdobędzie uznanie na rynku – podkreśla Krzysztof Zakrzewski, Partner Zarządzający DZP.

Czytaj: Rising Stars 2020 - znamy już wschodzące gwiazdy rynku prawniczego >>

Stanowienia prawa, wsparcie przedsiębiorców

Dr Hlebicka-Józefowicz rozwija w ramach DZP doradztwo związane z procesem stanowienia prawa. Reprezentuje interesy przedsiębiorców w procesie legislacyjnym, doradza przy tworzeniu samoregulacji branżowych i bierze czynny udział w debacie na temat kluczowych zmian prawnych.

Do DZP dołączyła w 2014 roku, tuż po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a już w 2018 została szefową Zespołu Doradztwa Regulacyjnego.

Jest też współautorką wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach dotyczących niekonstytucyjności emerytur funkcjonariuszy Służby Celnej, ryczałtów za noclegi kierowców zawodowych, a także nowelizacji ustawy o TK z lat 2015-2016. Jednocześnie pisała rozprawę doktorską pt. „Wstępne rozpoznanie skargi konstytucyjnej”, którą obroniła w 2019 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Praca zawodowa i naukowa nie przeszkadza jej udzielać się pro bono. Od 2016 r. jest członkiem Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, w którym działa na rzecz poszanowania praworządności, praw człowieka, rozwoju edukacji prawniczej. Doradzała  przy opracowaniu obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Znalazła też czas na współtworzenie podręcznika dla przedsiębiorców, który podpowiada im jak funkcjonować w czasach pandemii.