Rozstrzygnięcie SN co do ważności referendum nie jest związane z kwestią wiążącego lub niewiążącego wyniku tego referendum. Frekwencja w październikowym referendum wyniosła 40,91 proc.; jego wyniki nie były więc wiążące. Wyniki referendum byłyby wiążące, jeśli do urn poszłaby więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. PKW 17 października wieczorem podała wyniki referendum w odniesieniu do poszczególnych pytań referendalnych. Obwieszczenie o wynikach referendum opublikowano w Dzienniku Ustaw 18 października.

 

Procedura wnoszenia protestów wyborczych>>

 

Wyniki referendum

Referendum odbyło się w tym samy dniu, co wybory do Sejmu i Senatu. Do SN wniesiono 2 tys. 291 protestów przeciwko ważności referendum. Dotychczas 525 zostało pozostawionych bez dalszego biegu, 3 uznano za niezasadne, 1 protest zasadny, ale bez wpływu na wynik, zaś 1 tys. 453 połączono do wspólnego rozpoznania. Frekwencja w Referendum Ogólnokrajowym 2023 r. wyniosła 40,91 proc.

 

Odpowiedzi na poszczególne pytania:

  • Na pytanie 1. "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki", odpowiedzi "tak" udzieliło 3,51 proc. głosujących, zaś "nie" udzieliło - 96,49 proc. głosujących.
  • Na pytanie 2. "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?", odpowiedzi "tak" udzieliło 5,39 proc. głosujących, zaś "nie" udzieliło - 94,61 proc. głosujących.
  • Na pytanie 3. "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?", odpowiedzi "tak" udzieliło 3,96 proc. głosujących, zaś "nie" udzieliło - 96,04 proc. głosujących.
  • Na pytanie 4. "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?", odpowiedzi "tak udzieliło 3,21 proc. głosujących, zaś "nie" udzieliło - 96,79 proc. (ms/PAP)