Tworzenie nowej instytucji sędziego pokoju nie ma podstaw konstytucyjnych ani praktycznego uzasadnienia. Nie zmieści się w istniejącym obecnie w Polsce ustroju wymiaru sprawiedliwości, ani nie rozwiąże żadnego z istotnych problemów polskich sądów - twierdzi prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.
Krzysztof Sobczak
09.04.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prezydent podpisał w czwartek nowelizację ustawy o transporcie drogowym, która wprowadza europejski system wymiany informacji o pojazdach użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki wykryte podczas kontroli drogowej. 25 marca br. bez poprawek przyjął ją Senat.
Patrycja Rojek-Socha
08.04.2021
Policja
Prokurator Generalny wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił decyzję o odmowie udostępnienia MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury informacji publicznej o wynagrodzeniach w Prokuraturze Krajowej. Wskazał, że związek nie może wykorzystywać takich informacji w interesie publicznym,
Patrycja Rojek-Socha
08.04.2021
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Prawo pracy
Podjęta 14 grudnia ubiegłego roku przez Radę Unii Europejskiej decyzja o utworzeniu Funduszu Odbudowy UE (Next Generation EU) w wysokości 750 mld euro, która ma służyć ożywieniu gospodarek po pandemii koronawirusa, wzbudza ogromne nadzieje w całej Wspólnocie, ale jej wprowadzenie w życie nie będzie łatwe. Nie tylko w Polsce, gdzie według części prawników potrzebne jest do tego 2/3 głosów w Sejmie i Senacie.
Krzysztof Sobczak
08.04.2021
Administracja publiczna Prawo unijne
Skreślenie z listy adwokatów osoby wykonującej zawód komornika nie nosi znamion naruszenia Konstytucji RP wobec zarzutu złamania zasady "praw nabytych". Każde prawo nabyte, przy spełnieniu określonych przesłanek, może być uprawnionemu odjęte. Zaś skreślony adwokat może wrócić do zawodu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.04.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sprawa dotyczy odszkodowania i zadośćuczynienia dla mężczyzny, który w stanie wojennym był 7 miesięcy internowany przez komunistyczne władze za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, apelacja rozpatrywana była po, ale w ocenie SN druga instancja błędnie je zinterpretowała.
Patrycja Rojek-Socha
08.04.2021
Wymiar sprawiedliwości
Po stwierdzeniu, że płód może być dotknięty wadą, ciężarna dostanie skierowanie na dalsze badania i do hospicjum perinatalnego. W Sejmie trwają właśnie prace nad ustawą, która ma być odpowiedzią na zarzuty, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego ograniczający legalną aborcję, skazuje kobiety na tortury. Problem w tym, że przy okazji wprowadzana jest pełna kontrola nad takimi ciążami.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
08.04.2021
Prawo karne Opieka zdrowotna

RPO: 2020 rok zły dla praw obywatelskich

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Nieprawidłowości podczas organizowanych mimo pandemii wyborów prezydenckich, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października w sprawie aborcji, pogłębianie się kryzysu praworządności, w tym uchwalenie tzw. ustawy kagańcowej, a przede wszystkim bezprawne ograniczenia i kary związane z pandemią - to najważniejsze naruszenia praw w obywatelskich w minionym roku.
Krzysztof Sobczak
07.04.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Na poniedziałek 12 kwietnia wyznaczony został termin posiedzenia składu całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w celu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, które sprowadza się do pytania, czy uchwała połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. wywołuje skutki prawne i wiąże składy orzekające SN?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.04.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Po decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości o delegowaniu do sądu wyższej instancji prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie, od połowy lutego 2021 r. nikt nie orzeka w Wydziale Cywilnym tego sądu. Delegowany był szefem Wydziału Cywilnego, gdzie orzekał wraz z dwoma innymi, którzy obecnie są na zwolnieniach. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
07.04.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w ostatnim czasie coraz częściej uchyla immunitet prokuratorom stanu wojennego, aby ich osądzić w procesach karnych. Wnioskuje o to Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Są to już funkcjonariusze wiekowi w stanie spoczynku, ale zbrodnie komunistyczne nie przedawniają się
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.04.2021
Prawo karne Prokuratura
Sądy nadal popełniają fundamentalne błędy przy orzekaniu kar za prowadzenie pojazdu przez nietrzeźwych kierowców. Jedną z takich rażących spraw było wymierzenie kierowcy, który jechał samochodem po spożyciu alkoholu, tysiąca złotych grzywny. Sąd przeoczył, że przepis kodeksu wykroczeń nakazuje w takiej sytuacji obowiązkowo zakazać prowadzenia pojazdów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.04.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Niskie wynagrodzenie, wysokie wymagania, czasochłonne i obciążające zadania nie zachęcają adwokatów i radców prawnych do reprezentowania przed sądem dziecka pokrzywdzonego przestępstwem - alarmują m.in. ekspertki z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To z kolei powoduje, że sędziowie mają mały wybór, a dzieci słabszą ochronę.
Patrycja Rojek-Socha
06.04.2021
Wymiar sprawiedliwości

Isański: Zamiast sądów i dobrego orzecznictwa mamy biurokrację

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Czy w rzeczywistości sądownictwo administracyjne jest w dobrym stanie? Odpowiedź jest szalenie ważna, ponieważ to najważniejszy sąd dla obywateli, który chroni ich praw przed nadużywającymi swych uprawnień urzędnikami. Obywatel do obrony swych praw ma tylko sąd – mówi Marek Isański. Jego wątpliwości nie osłabia fakt, że sądy administracyjne uchylają około 30 proc. zaskarżonych decyzji.
Krzysztof Koślicki
06.04.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy
Sądy, chcąc nie chcąc, coraz częściej korzystają z możliwości e-rozpraw. Najczęściej jednak chodzi o sprawy cywilne, gospodarcze, z zakresu ubezpieczeń czy pracy. Na szarym końcu są nadal sprawy karne. Jak mówią sędziowie, problem tkwi w niefortunnych przepisach, które z jednej strony taki tryb umożliwiają, z drugiej - z powodu choćby problemów kadrowych, skutecznie utrudniają.
Patrycja Rojek-Socha
06.04.2021
Wymiar sprawiedliwości
Sąd Okręgowy trzy razy prostował wartość majątku wspólnego byłych małżonków oraz wzajemne dopłaty, a i tak końcowy wynik był błędny. Skutkiem tego sprostowanie okazało się odrębnym prawomocnym orzeczeniem, od którego przysługuje skarga nadzwyczajna, choć wcześniej Izba Cywilna odrzuciła skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.04.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Podczas gdy pod koniec 2016 r. tymczasowo aresztowanych było w Polsce 5396 osób, to pod koniec 2020 r. były to już 8692 osoby - wynika z danych udostępnionych przez Służbę Więzienną. To podwojenie w stosunku do najniższej liczby w tej statystyce - na koniec 2015 roku były to 4162 osoby. Od 2016 r. z każdym kolejnym rokiem rośnie liczba osób tymczasowo aresztowanych.
Krzysztof Sobczak
05.04.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sąd nie uznał złożonego wspólnie przez małżonków testamentu przed urzędnikiem, bo zgodnie z prawem testament składa jedna osoba. Sąd podzielił majątek inaczej niż przewidywała to wola spadkodawców, ale Rzecznik Praw Obywatelskich skarży wyrok do Sądu Najwyższego, bo jego zdaniem ten tzw. testament allograficzny można, zgodnie z prawem, uznać za dwa odrębne testamenty ustne.
Krzysztof Sobczak
05.04.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Osoba niesłusznie oskarżona, wobec której zastosowano poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju, może domagać się odszkodowania, jeśli ten środek zastosowano przed 15 kwietnia 2016 roku, przed zmianą kodeksu postępowania karnego. Podstawą do zasądzenia jest art. 3 kodeksu cywilnego, czyli reguła nie działania prawa wstecz - orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.04.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Powód dążył do uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Pozew odrzucono, gdyż w sprawie nie występuje jurysdykcja krajowa. Centrum życiowe pozwanej znajduje się w Danii - orzekł Sąd Rejonowy w Puławach. Sąd podkreślił, że sprawy nie należą do jurysdykcji krajowej, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce.
Aleksandra Partyk
03.04.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
3 kwietnia upływa termin na wnoszenie skarg nadzwyczajnych w starych sprawach. Prezydent podpisał jednak nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która wydłuża go o kolejne trzy lata. To co może cieszyć obywateli nie do końca cieszy sądy, bo oznacza wydłużenie czasu "zamrożenia" akt w sądowych archiwach. Wątpliwości mają też prawnicy. Podnoszą, że stare orzeczenia nie powinny być wzruszane w nieskończoność.
Patrycja Rojek-Socha
02.04.2021
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości w mediacjach widzi jeden ze sposobów na uleczenie sądów. Proponuje m.in. by umowy między przedsiębiorcami, ale też te o pracę, zawierały postanowienia, że w przypadku sporu pierwszym krokiem będzie próba mediacji. W ocenie prawników to ładnie wygląda na papierze, bo w rzeczywistości - przez luki w przepisach - może prowadzić i do absurdów i niesprawiedliwości
Patrycja Rojek-Socha
02.04.2021
Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie pokoju mają zajmować się sprawami drobnymi i prostymi, ale proces ich wprowadzania do polskiego wymiaru sprawiedliwości taki nie będzie. Istotna jest też kwestia zagwarantowania ich apolityczności i niezawisłości, przy powszechnych wyborach i silnym upartyjnieniu życia publicznego - bez tego będzie to destrukcyjne dla całego państwa - pisze adwokat dr Andrzej Olaś,
Andrzej Olaś
02.04.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wątpliwości dotyczące przeprowadzanej w ostatnich latach reformy wymiaru sprawiedliwości, niewykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zawieszenia funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a także brak reakcji na wskazane przez Komisję Europejską uchybienia w związku z uchwaleniem tzw. ustawy kagańcowej - to niektóre z uwag Departamentu Stanu
Krzysztof Sobczak
01.04.2021
Wymiar sprawiedliwości
Ostatni rok pokazał, że szybka cyfryzacja jest możliwa, i to z sukcesem. Ta rewolucja technologiczna nie byłaby realna bez wielkiej zmiany mentalnej, jaka dokonała się wśród decydentów niemal wszystkich segmentów rynku. Wszyscy przekonali się do zdalnych spotkań, elektronicznych podpisów czy obiegu dokumentów w chmurze, a to otwiera przed nami kolejne możliwości - mówi Marcin Kleina,
Jolanta Ojczyk
01.04.2021
Nowe technologie LegalTech
Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim powziął wątpliwość przy rozpoznawaniu sprawy: Czy do rozpoznania zażalenia, które zostało wniesione po 7 listopada 2019 r. na postanowienie sądu pierwszej instancji o odrzuceniu skargi na wpis referendarza sądowego w księdze wieczystej, właściwy jest inny skład sądu pierwszej instancji? Czy sąd drugiej instancji?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.04.2021
Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Od 1 kwietnia w warszawskim sądzie specjalny wydział do spraw frankowiczów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Początkowo sprawami frankowymi ma zajmować się 15 - 16 orzeczników. Liczba sędziów może jednak ulec zmianie w zależności od wpływających spraw. Już w tej chwili w warszawskim sądzie okręgowym prowadzonych jest ponad 21 tys. spraw, w tym 435 w drugiej instancji. A sędziowie spodziewają się, że będzie ich znacznie więcej po spodziewanej uchwale Sądu Najwyższego.
Patrycja Rojek-Socha
01.04.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Koronawirus wymusza informatyzację także w sądach. Już odbywają się e-rozprawy, a w Sejmie trwają prace nad doręczaniem e-pism sądowych pełnomocnikom. Wśród samych prawników są nadal duże dysproporcje, część w nowych technologiach czuje się dobrze i widzi ich potencjał, inni nie czują go wcale. Nadal też dla wielu szczytem e-możliwości jest mail, komunikatory i edytor tekstów.
Patrycja Rojek-Socha
01.04.2021
Prawnicy Koronawirus a prawo
Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce „w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów”. Zwróciła się również o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli wstrzymania prawa Izby Dyscyplinarnej SN do uchylania immunitetów sędziom do czasu wydania ostatecznego wyroku. Zdaniem rządu, polskie regulacje nie odbiegają od standardów w UE.
Krzysztof Sobczak
31.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Rząd włącza do grup zawodowych, które mimo lockdownu będą mogły korzystać z usług hotelarskich, członków składów orzekających, rzeczników dyscyplinarnych, a także obrońców i pełnomocników stron w postępowaniach dyscyplinarnych. Jak zaznacza, zmiana jest konieczna by unikać w tego typu sprawach przedawnienia.
Patrycja Rojek-Socha
31.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski