Przypomnijmy Krajowa Rada Prokuratorów dział przy Prokuratorze Generalnym i składa się z:

 • Prokuratora Krajowego;
 • 4 przedstawicieli wybranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej, w tym co najmniej jednego wykonującego czynności w Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz jednego wykonującego czynności w Departamencie do Spraw Wojskowych;
 • przedstawiciela wybranego przez zebranie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej;
 • przedstawicieli wybranych przez zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach regionalnych – po jednym z każdej prokuratury regionalnej;
 • 5 prokuratorów powołanych przez Prokuratora Generalnego, w tym co najmniej jednego w stanie spoczynku.

Czytaj: Epidemia okazją do ograniczenia samorządu prokuratorów >>

Kadencja Krajowej Rady Prokuratorów trwa 4 lata.

Ma wyrażać opinię w sprawach podejmowanych z własnej inicjatywy lub przedstawionych przez Prokuratora Generalnego, a w szczególności dotyczących:

 • projektów aktów normatywnych dotyczących prokuratury oraz projektów wytycznych Prokuratora Generalnego;
 • stanu i rozwoju kadry prokuratorskiej oraz kierunków szkolenia prokuratorów i asesorów prokuratury;
 • okresowych ocen realizacji zadań prokuratury;
 • kierunków działań w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych prokuratorów oraz poziomu ich pracy;
 • kandydatów na Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
 • ustala także ogólną liczbę członków sądów dyscyplinarnych oraz wskazuje liczbę członków sądów dyscyplinarnych wybieranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej i zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach regionalnych.

Prokuratorzy z LEX Super Omnia do Krajowej Rady Prokuratorów

Przypomnijmy prokurator Ewa Wrzosek, należy do Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. W kwietniu 2016 r. została szefową Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów ale stanowisko straciła  po trzech miesiącach. Oficjalnym powodem miały być słabe wyniki jednostki, ale media informowały, że chodziło o to iż widniała na liście członków założycieli Lex Super Omnia. W styczniu 2021 r. prokurator została z dnia na dzień przeniesiona do prokuratury w Śremie w Wielkopolsce. Trafiła do jednostki oddalonej o 312 km od swojego miejsca zamieszkania. Nastepnie została zawieszona w czynnościach służbowych w grudniu 2022 r.  Wszczęto wobec niej także postępowanie dyscyplinarne oraz skierowano do SN wniosek o uchylenie jej immunitetu. Dotychczas nie usłyszała zarzutów dyscyplinarnych i nie straciła immunitetu. 26 października br. SN zdecydował o przywróceniu jej do pracy.  

Prokurator Iwona Palka, jest również członkinią Lex Super Omnia, była szefową prokuratury apelacyjnej w Katowicach, obecnie znajduje się w stanie spoczynku. Miała "dyscyplinarkę" za wypowiedź dotyczącą awansu jednej z asesorek i delegowaniu jej do pracy do Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Podobnie było z prokurator dr Małgorzatą Szeroczyńską, również z Lex Super Omnia. Stanęła przed sądem dyscyplinarnym za felieton dotyczący zmian koniecznych w prokuraturze. Pracuje w Prokuraturze Rejonowej w  Żyrardowie, specjalizuje się w prawie medycznym  i  prawach osób z niepełnosprawnościami.   

Również prokurator Cezary Maj jest związany ze Stowarzyszeniem, pracuje w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie a prokurator Robert Wypych w Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie. Był na liście ponad 80 prokuratorów szykowanych przez "dobrą zmianę".  

Lex Super Omnia przygotowało jeden z pięciu projektów ustaw, które mają przywrócić praworządność w wymiarze sprawiedliwości - Prawo o ustroju prokuratury.

Czytaj: LEX Super Omnia: Nasza propozycja ocen okresowych to nie powrót do przeszłości>>

Prokuratura okręgowa na województwo, rejonowa na powiat>>

  Oceny okresowe prokuratora co cztery lata, kierownika prokuratury co dwa >>

Prokurator Turek: Prokuratura nie potrzebuje rewolucji, a teraz zarządzana jest strachem >>

Prof. Chmaj: Premier, a nie prezydent odwołuje Prokuratora Krajowego >>