Policjant już wkrótce będzie mógł nie tylko nakazać sprawcy przemocy domowej natychmiastowe opuszczenie mieszkania, ale także zakazać mu zbliżania się i kontaktowania z osobami, które krzywdził. Możliwe będzie też zakazanie mu, przykładowo, wchodzenia do szkoły czy miejsca pracy, w których przebywają. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ma wkrótce trafić do opiniowania.
Patrycja Rojek-Socha
05.10.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Europejski Trybunał Praw Człowieka właśnie zakomunikował przyjęcie skargi Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska dotyczącej odmowy udostępnienia informacji dotyczącej spotkań prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał zadaje pytanie, czy taka ingerencja w wolność wypowiedzi była konieczna i jako wzór standardu wskazuje swoje orzeczenie dotyczące Węgier.
Krzysztof Sobczak
04.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO

RPO: Minister bezprawnie zawiesza sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Minister Sprawiedliwości, ktory zarządził przerwę w czynnościach służbowych sędziów Adama Synakiewicza i Marty Pilśnik w związku z zastosowaniem przez nich wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących powoływania sędziów w Polsce, w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 stycznia 2009 r. zrobił to z naruszeniem przepisów
Krzysztof Sobczak
04.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Notariusze skorzystają z e-Urzędu Skarbowego

Prawnicy Ordynacja Podatek od spadków i darowizn
Krajowa Administracja Skarbowa w ramach usługi e-Urząd Skarbowy udostępniła możliwość elektronicznego składania deklaracji PCC-2 i SD-2. Ułatwi to notariuszom rozliczanie podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn. W okresie przejściowym PCC-2 i SD-2 będą mogły być składane zarówno przez e-Urząd Skarbowy, jak i przez dotychczasowe formularze dostępne na Portalu Podatkowym.
Krzysztof Koślicki
04.10.2021
Prawnicy Ordynacja Podatek od spadków i darowizn
Próby ograniczenia przez Trybunał Konstytucyjny prerogatyw Sądu Najwyższego w zakresie wykładni prawa są nie do pogodzenia z Konstytucją RP i Europejską Konwencją Praw Człowieka. To już trzecie takie orzeczenie w Sądzie Najwyższym, które uchyliło zaskarżone postanowienie wydane przez sąd nienależycie obsadzony, a przy okazji odniosło się do orzeczeń wydawanych ostatnio przez TK.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kancelaria CMS doradzała Neuca S.A., spółce giełdowej działającej na polskim rynku hurtu farmaceutycznego, przy nabyciu większościowego pakietu akcji Pomerania Investment S.A., będącej jedynym akcjonariuszem Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie S.A. - polskiego zakładu ubezpieczeń specjalizującego się w ubezpieczeniach zdrowotnych.
Patrycja Rojek-Socha
04.10.2021
Rynek
Konkurencja na rynku prawniczym jest duża, w Polsce działa coraz więcej zagranicznych firm i ich filii, a polskie działają na zagranicznych rynkach. To wpływa też na kancelarie, bo muszę oferować również międzynarodowe wsparcie. Polskim nazwowm i tytułom prawniczym coraz częściej towarzyszą angielskie odpowiedniki począwszy od aplikantów - trainee attorney-at-law skończywszy na kancelaryjnych ekspertach czyli "counsel".
Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha
04.10.2021
Prawnicy
W najbliższych tygodniach mają zacząć działać dwie nowe funkcjonalności portalu informacyjnego sądu. W aplikacji biurowej będzie automatycznie pokazywać się data doręczenia pism, a adwokaci i radcy prawni będą je dostawać do skrzynki odbiorczej tak, by nie przeoczyli korespondencji sądowej wśród innych wiadomości. Z ankiety przeprowadzonej wśród adwokatów i radców wynika, że największym problemem są wciąż różnice między poszczególnymi sądami.
Patrycja Rojek-Socha
04.10.2021
Wymiar sprawiedliwości
Dwaj ministrowie pokazali podczas konferencji prasowej uchodźcę kopulującego z krową, która okazała się być kobyłą. Dziękując opatrzności za to, że nie odpowiadają oni za aprowizację armii - co mogłoby spowodować utworzenie szwadronu ułanów na krowach - doszliśmy do wniosku, że niezależnie od tego, do jakiego gatunku zwierząt należała ofiara gwałtu, wystąpienie to powinno się ocenić na gruncie prawa
Jacek Dubois Krzysztof Stępiński
04.10.2021
Prawo karne
Zdarza się, że pełnomocnik strony przewiduje, że sąd może wydać wyrok niekorzystny dla jego klienta. Analiza przepisów, akt sprawy i doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw mogą stwarzać u niego przeświadczenie, że wygrana w sądzie może być nieosiągalna. Nie oznacza to jednak, że tak na pewno się stanie.
Aleksandra Partyk
02.10.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zwrócił się do Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do udzielenia ochrony, wsparcia i pomocy humanitarnej dzieciom przebywającym w strefie przygranicznej.
Patrycja Rojek-Socha
02.10.2021
Wymiar sprawiedliwości
Sama zmiana przepisów prawa nie wpływa na pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności - orzekł Sąd Najwyższy. Dłużnik po prawomocnym wyroku zasądzającym musi wykazać, że wierzytelności nie można wyegzekwować, np. z tego powodu, że dług już uregulowano - dodał sąd i podkreślił, że zarzut przedawnienia nie jest trafny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.10.2021
Prawo cywilne
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego i sędzia Izby Dyscyplinarnej Jan Majchrowski zawiadomił Prokuraturę Krajową o możliwości przekroczenia uprawnień przez sędziego Józefa Iwulskiego, oraz przez sędziów Sądu Najwyższego, którzy z nim orzekali: Bohdanowi Bieńkowi, Katarzynie Gonerze i Dawidowi Miąsikowi.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.10.2021
Prawnicy
"Białe miasteczko 2.0" zmieniło od czwartku, 29 października, barwę na biało-czerwoną. Do pracowników ochrony zdrowia dołączyli bowiem pracownicy sądów i prokuratury. Domagają się podwyższenia wynagrodzeń o co najmniej 12 proc. dla wszystkich grup pracowniczych zatrudnionych w sądach w tym także specjalistów OZSS, sędziów i asesorów sądowych oraz przeciwdziałania mobbingowi. I nie wykluczają zaostrzenia protestu.
Patrycja Rojek-Socha
01.10.2021
Wymiar sprawiedliwości
Mamy do czynienia ze swoistą „maszynką produkcyjną” - twierdzi Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń SN prof. Piotr Prusinowski. - Jeśli uchylono immunitet sędziemu SN Markowi Pietruszyńskiemu, to następny może być sędzia Włodzimierz Wróbel, a później - ja i inni „starzy” sędziowie, bo „nowych” ta akcja nie dotyczy. Chcą nam dać do zrozumienia, że wszyscy jesteśmy w kolejce do Izby Dyscyplinarnej. A jej dobór miał cechy intencjonalne - dodaje profesor.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ośmiu członków Kolegium Sądu Najwyższego: z Izby Karnej, Izby Pracy oraz dwóch reprezentantów Izby Cywilnej opuściło obrady i uniemożliwiło podejmowanie uchwał przez ten organ samorządu sędziowskiego. Jest to protest przeciwko działalności Izby Dyscyplinarnej. Kolegium na 30 września br. zwołała Pierwsza Prezes SN prof. Małgorzata Manowska.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.09.2021
Prawnicy
Prezes NIK skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności zapisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości ws. Funduszu Sprawiedliwości. Do prokuratury trafiło też pięć zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, bo w ocenie kontrolerów NIK wydatkowano z niego niezgodnie z przepisami, niecelowo, niegospodarnie lub nierzetelnie ponad... 280 mln złotych.
Patrycja Rojek-Socha
30.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
Prezydent Andrzej Duda 30 września 2021 r. powołał Sędzię SN Joannę Misztal-Konecką na stanowisko...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.09.2021
Prawo cywilne Prawnicy
Wypowiedź adwokata z Łodzi, który najpierw uczestniczył w wypadku, w którym zginęły dwie osoby a potem komentował, że była "to konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach", wywołała prawdziwą burzę medialną. Do zdarzenia doszło, gdy wracał z wesela. Rzecznik Dyscyplinarny ORA w Łodzi wszczął już postępowanie dyscyplinarne w jego sprawie.
Patrycja Rojek-Socha
30.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
Firmy, tak jak mieszkańcy bloków czy domów jednorodzinnych, będą mogli się przekształcić swoje prawo użytkowania wieczystego we własność. Jest już gotowy projekt w tej sprawie. Jeżeli jednak liczą, że zrobią to za pół darmo, to się srodze rozczarują. Nie będzie bonifikat, a na uwłaszczenie będzie musiał zgodzić się właściciel gruntu, tymczasem samorządy raczej się do tego nie kwapią.
Renata Krupa-Dąbrowska
30.09.2021
Nieruchomości
Rada Wolności Słowa, jako strażnik przestrzegania przez internetowe serwisy społecznościowe wolności wyrażania poglądów, konieczność informowania użytkowników o usunięciu posta i wysokie kary, np. za blokowanie dostępu do profilu użytkownika - to pomysły Ministerstwa Sprawiedliwości na ochronę wolności słowa w internecie. Proponowane są też tzw. ślepe pozwy, ale z bezpiecznikiem. Jeśli sąd wyczuje np. próbę wyłudzenia danych - oddali powództwo.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
30.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
W kodeksie karnym ma pojawić się nowy przepis - zakazane będzie propagowanie ideologii nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne i społeczne. Grozić mają za to nawet trzy lata pozbawienia wolności. Zapis jest mało precyzyjny, a w uzasadnieniu próżno szukać, o jakie ideologie chodzi, co budzi spore wątpliwości konstytucyjne.
Monika Sewastianowicz Rojek Socha Patrycja
30.09.2021
Prawo karne
O ok. 500 zł - w przypadku prokuratur rejonowych i po ok. 1200 zł - w przypadku prokuratur regionalnych, zmniejszy się miesięczne wynagrodzenie prokuratorów, po uwzględnieniu planów budżetowych na 2022 rok i założeń Polskiego Ładu. Rocznie to nawet ponad 14 tys. złotych. Szacunki przygotował Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, a tabele z konkretnymi wyliczeniami trafiły również do Prokuratora Krajowego.
Patrycja Rojek-Socha
30.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
Jedenastu sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którzy odmówiło orzekania z neo-sędziami odpowiada prezes tego sądu, że nie zrezygnuje ze swego stanowiska. Zapowiadają przy tym wykorzystanie środków prawnych, w celu zapobiegania wydawaniu orzeczeń w nieprawidłowo utworzonych składach. Dlatego, że wyrok Trybunału w Strasburgu idzie dalej niż uchwała trzech Izb SN - Krajowa Rada Sądownictwa nie ma w ogóle zdolności awansowania sędziów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.09.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Z informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Zdrowia wynika, że prawo do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie mają też ci, którzy w swojej pracy stykają się z wieloma osobami. Wśród wymienionych grup zawodowych zabrakło jednak kuratorów sądowych. Ci nie kryją rozgoryczenia i apelują o pilną zmianę.
Patrycja Rojek-Socha
29.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
Współuczestnictwo…, oskarżyciel subsydiarny…, wymagalność - to przykłady słów nie zawsze zrozumiałych dla osób nie mających na co dzień kontaktu z prawem. Tego rodzaju sformułowania często można spotkać w pismach z sądów, prokuratury, czy w kontaktach z prawnikami. Aby wyjaśnianie zawiłości prawa i tłumaczenie zasad proceduralnych było owocne, warto, aby prawnicy zadbali o właściwą atmosferę - także na sali sądowej.
Aleksandra Partyk
29.09.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Brak uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, mającej rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące spraw kredytów zaciągniętych w CHF, jest najmniejszym zmartwieniem frankowiczów. Grozi im unieważnienie wyroków wydanych w nieprawidłowym składzie - w tzw. wydziale frankowym Sądu Okręgowego większość sędziów jest z nadania nowej KRS. W efekcie tacy kredytobiorcy stali się ofiarami wojny o niezawisłe sądy.
Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
29.09.2021
Kredyty frankowe
Od piątku do niedzieli (1-3 października) odbędzie się wyjątkowy, wirtualny hackathon - #hack4law, skierowany do wymiaru sprawiedliwości. W trakcie wydarzenia pięcioosobowe zespoły będą projektować, usprawniające codzienne funkcjonowanie sądów, rozwiązania IT.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2021
Nowe technologie
Wersy piosenki „Klauni” śpiewanej przez Franka Sinatrę: „Niekiepski cyrk … Tworzymy tu … Po ziemi idę ja… A ty wśród chmur…. A klauni, gdzie?” przychodzą nam do głowy ilekroć wchodzimy do gmachu Sądu Najwyższego, by przed Izbą Dyscyplinarną bronić sędziego w sprawie o pozbawienie immunitetu. To skojarzenie fatalnie świadczy o kondycji wymiaru sprawiedliwości, bowiem żadnemu adwokatowi sąd nie powinien kojarzyć się z cyrkiem - piszą adwokaci Krzysztof Stępiński i Jacek Dubois.
Jacek Dubois Krzysztof Stępiński
28.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
Minister Sprawiedliwości nalega, aby Izba Dyscyplinarna wykluczyła z samorządu radców prawnych osobę, która złożyła fałszywe oświadczenie lustracyjne. Już po raz drugi minister złożył kasację. Jego zdaniem kara zawieszenia na pięć lat jest rażąco niewspółmierna w stosunku do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego deliktu i stopnia winy obwinionego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.09.2021
Prawo karne Prawnicy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski