- Dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest jednym z praw podstawowych. Musimy więc dbać o to, aby każdy obywatel mógł skorzystać z prawa do sądu, gwarantującego godność, wolność i poczucie bezpieczeństwa. W stosunku do osób z niepełnosprawnościami zasada dostępności wymiaru sprawiedliwości nabiera nowego, szczególnego znaczenia. Regulacje prawne w tym obszarze, a także praktyka ich stosowania powinny uwzględniać szczególne potrzeby tych osób, wynikające z naruszonej sprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub w zakresie zmysłów - mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

Dodaje, że o dostępności trzeba myśleć szeroko. - Osoby z niepełnosprawnością, to nie tylko te mające problemy z poruszaniem się, ale również osoby z obniżoną sprawnością intelektualną, psychofizyczną, czy też sensoryczną. Dlatego też tak ważne jest likwidowanie barier zarówno architektonicznych, jak i informacyjno-komunikacyjnych, np. poprzez zapewnianie pętli indukcyjnych, planów tyflograficznych, lup elektronicznych i innych - zaznacza.

Czytaj: Sąd musi być dostępny dla wszystkich >>

Prace adaptacyjno-budowlane w 35 sądach

Jak wyjaśnia dr Romanowski, w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” przeprowadzono prace adaptacyjno-budowlane w 35 sądach. - Opracowany został Model Dostępnego Sądu, który – mam nadzieję – ułatwi wdrażanie dostępności w budynkach sądów oraz wpłynie na standardy pracy, w tym obsługi interesantów, pracowników wszystkich sądów w Polsce. W związku z ogromnym zainteresowaniem szkoleniami udostępniliśmy materiały e-learningowe, które umożliwiają nabywanie, podnoszenie oraz utrwalanie kompetencji z zakresu wiedzy o potrzebach oraz o obsłudze osób z niepełnosprawnościami przez obecnych oraz nowozatrudnionych pracowników sądów - dodaje.

Dodatkowo - jak informuje MS - zamontowano w sądach ponad 1600 tabliczek z napisami brajlowskimi dodatkowo wyposażonych w technologię NFC, jak również wyposażano sądy projektowe w sprzęt wspierający obsługę osób z niepełnosprawnościami w postaci: biurek regulowanych, foteli regulowanych, przenośnych pętli indukcyjnych, krzeseł ewakuacyjnych, powiększalników, lup elektronicznych i konferencyjnych pętli indukcyjnych.

- Sądy projektowe zostały również wyposażone w 115 planów tyflograficznych ułatwiających zrozumienie oraz poruszanie się wewnątrz budynków sądów. Część sądów została doposażona w schodołazy (np. Sądy Rejonowe w Kępnie, Tomaszowie Lubelskim, Sierpcu, Pleszewie) – co wobec zabytkowego charakteru schodów w budynkach sądów, umożliwi interesantom doświadczającym trudności w poruszaniu się lub poruszających się przy pomocy wózka dostęp do korzystania z komunikacji pionowej w budynkach sądów, przy zachowaniu komfortu fizycznego oraz psychicznego. Wyremontowaliśmy oraz przystosowaliśmy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami toalety w sądach w Wąbrzeźnie oraz Pleszewie, jak również zrealizowaliśmy wymianę i montaż automatycznych drzwi wejściowych do Sądu Rejonowego w Łobzie. Dodatkowo m.in. przeprowadziliśmy przebudowę części budynku w celu wybudowania szybu i montażu dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie, wyremontowaliśmy dźwig osobowy w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim, wykonaliśmy dobudowę dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach, jak również wybudowaliśmy windę w Sądzie Okręgowym w Toruniu - informuje MS.

Kolejną inwestycją był system nawigacyjno-informacyjny wspierający osoby z niepełnosprawnością wzroku w orientacji przestrzennej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

- Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w projekcie miały na celu ułatwić interesantom z niepełnosprawnością fizyczny dostęp do budynków sądów, poprzez likwidację zdiagnozowanej bariery architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Bezpośrednią korzyścią działań projektowych jest wzrost jakości obsługi interesanta poprzez wykorzystanie kompetencji nabytych w trakcie szkoleń oraz możliwości zastosowania sprzętu oraz technologii ułatwiającej komunikację z osobami z niepełnosprawnością. Wypracowane w ramach projektu wytyczne oraz standardy dostępnego sądu

 

Kolejnym sądom ma być łatwiej

Model Dostępnego Sądu - jak zapewnia resort ma stanowić dla sądów łatwo dostępny zbiór zasad i dobrych praktyk, które będą mogły wykorzystywać przy prowadzonych remontach, inwestycjach oraz pracach adaptacyjnych w zajmowanych budynkach.