Justyna Perz, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego...
Jacek Górski/PSP
03.12.2008
W resorcie sprawiedliwości trwają prace nad koncepcją połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego...
Krzysztof Sobczak
01.12.2008
Kancelaria Gide Loyrette Nouel rekomendowana przez Tax Directors Handbook 2009
Jacek Górski/PSP
01.12.2008
W Wolters Kluwer Polska tworzymy nowe wartości. Wiemy, że prawnicy poszukują na bieżąco informacji...
Jan Lis /KW
01.12.2008
Przepisy samorządowej Ordynacji wyborczej pozbawiające mandatu osobę, wobec której warunkowo...
Aneta Mościcka
01.12.2008
19 listopada 2008 r. Sejm uchwalił nową ustawę o podatku akcyzowym zastępującą dotychczasowe...
Jacek Górski/PSP
01.12.2008
W resorcie sprawiedliwości trwają prace nad koncepcją połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego...
Krzysztof Sobczak
01.12.2008
Najważniejszym wydarzeniem posiedzenia była debata odnośnie trzech wniosków legislacyjnych Komisji...
Jacek Górski/PSP
01.12.2008
Wyniki raportu, zdaniem Komisji Europejskiej, dostarczają dowodów na to, że producenci leków...
Jacek Górski/PSP
01.12.2008
W ciągu ostatnich miesięcy nastąpiła radykalna zmiana ocen sytuacji gospodarczej oraz sytuacji...
Jan Lis /KW
01.12.2008
10 listopada 2008 r. oficjalnie ruszyło Forum dyskusyjne prokuratorów RP. Powstało ono po to, aby...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008
Prawnicy
W dn. 26 listopada 2008 r. w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie odbyła się konferencja z okazji...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008
W związku ze stosowaniem od dnia 1 grudnia 2008 r. przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 274/2008...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008
Tematem obrad KWRiST były propozycje zmian legislacyjnych dotyczących szeroko pojętego obszaru...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008
Prowadzone prace dotyczące profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP (w tym zwłaszcza: podjęta przez...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008
10 listopada 2008 r. oficjalnie ruszyło Forum dyskusyjne prokuratorów RP. Powstało ono po to, aby...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008
Uruchomiono elektroniczną wymianę informacji o skazaniach pomiędzy Krajowym Rejestrem Karnym a...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008
Naczelna Rada Adwokacka proponuje czasowe zwolnienie radów prawnych, którzy zostaną adwokatami, z...
Krzysztof Sobczak
26.11.2008
Prawnicy spodziewają się wyraźnego pogorszenia sytuacji gospodarczej oraz pewnego spowolnienia...
Jan Lis /KW
26.11.2008
Rząd zamierza wprowadzić obowiązek publikowania nowych aktów prawnych także w internecie. Na razie...
Krzysztof Sobczak
26.11.2008
Rada Ministrów przyjęła nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o prokuraturze....
Jacek Górski/PSP
26.11.2008
25 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski, przedłożony...
Jacek Górski/PSP
26.11.2008
Przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć działalność już po złożeniu w urzędzie gminy wniosku o...
Aneta Mościcka
26.11.2008
Chajec, Don-Siemion & Żyto jako jedyna kancelaria prawna z Polski została wyróżniona tytułem "The...
Jacek Górski/PSP
25.11.2008
W przeciwieństwie do poprzedniej koalicji rządowej, która zaledwie tolerowała przedsiębiorców, rząd...
Jan Lis /KW
24.11.2008
Prawnicy
Książka pt. "Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej" autorstwa Wiesławy...
Jacek Górski/PSP
24.11.2008
W przeciwieństwie do poprzedniej koalicji rządowej, która zaledwie tolerowała przedsiębiorców, rząd...
Jan Lis /KW
24.11.2008
Prawnicy
W przeciwieństwie do poprzedniej koalicji rządowej, która zaledwie tolerowała przedsiębiorców, rząd...
Jan Lis /KW
24.11.2008
W przeciwieństwie do poprzedniej koalicji rządowej, która zaledwie tolerowała przedsiębiorców, rząd...
Jan Lis /KW
24.11.2008
Zapraszamy na ogłoszenie wyników szóstej edycji badań opinii wśród wspólników największych firm...
Jan Lis /KW
24.11.2008