Minister Skrabu Państwa przedłożył Radzie ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii...
Jan Lis /KW
05.12.2008
Prawnicy
W siedzibie Spółki PKP PLK S.A. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na usługi doradztwa prawnego...
05.12.2008
Cypryjska kancelaria adwokacka twierdzi, że posłowie PiS upili się i zniszczyli hotelowy sprzęt....
Jan Lis /KW
05.12.2008
Kryzys finansowy będzie trwał znacznie krócej niż kryzys na rynku pracy oceniają eksperci firmy...
Jan Lis /KW
05.12.2008
Doświadczenia z windykacją długu miało co dziesiąte gospodarstwo domowe w Polsce, a dwóm procentom...
05.12.2008
Minister Skrabu Państwa przedłożył Radzie ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii...
Jan Lis /KW
05.12.2008
Czy organizacje pozarządowe non - governmental organization (NGO), np. fundacje, mogą brać udział w...
Jan Lis /KW
05.12.2008
27 listopada 2008 r. Rada UE przyjęła tzw. pakiet telekomunikacyjny, w skład którego wchodzi m.in....
Jacek Górski/PSP
04.12.2008
Od 1 grudnia zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Na zmianę...
Jan Lis /KW
04.12.2008
Trzysta złotych kary ma zapłacić były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro za nieobecność w...
Krzysztof Sobczak
04.12.2008
Justyna Perz, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego...
Jacek Górski/PSP
03.12.2008
Prawnicy
Na posiedzeniu rządu z 2 grudnia 2008 r. ministrowie przyjęli przygotowany przez Ministerstwo Nauki...
Jacek Górski/PSP
03.12.2008
Pod takim hasłem rusza kampania billboardowa promująca instytucję polubownych sądów konsumenckich....
Jacek Górski/PSP
03.12.2008
Dr Justyna Tokarzewska dołączyła, jako starszy prawnik, do departamentu prawa własności...
Jacek Górski/PSP
03.12.2008
Justyna Perz, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego...
Jacek Górski/PSP
03.12.2008
W resorcie sprawiedliwości trwają prace nad koncepcją połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego...
Krzysztof Sobczak
01.12.2008
W ciągu ostatnich miesięcy nastąpiła radykalna zmiana ocen sytuacji gospodarczej oraz sytuacji...
Jan Lis /KW
01.12.2008
W Wolters Kluwer Polska tworzymy nowe wartości. Wiemy, że prawnicy poszukują na bieżąco informacji...
Jan Lis /KW
01.12.2008
Przepisy samorządowej Ordynacji wyborczej pozbawiające mandatu osobę, wobec której warunkowo...
Aneta Mościcka
01.12.2008
19 listopada 2008 r. Sejm uchwalił nową ustawę o podatku akcyzowym zastępującą dotychczasowe...
Jacek Górski/PSP
01.12.2008
Najważniejszym wydarzeniem posiedzenia była debata odnośnie trzech wniosków legislacyjnych Komisji...
Jacek Górski/PSP
01.12.2008
Kancelaria Gide Loyrette Nouel rekomendowana przez Tax Directors Handbook 2009
Jacek Górski/PSP
01.12.2008
Wyniki raportu, zdaniem Komisji Europejskiej, dostarczają dowodów na to, że producenci leków...
Jacek Górski/PSP
01.12.2008
W resorcie sprawiedliwości trwają prace nad koncepcją połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego...
Krzysztof Sobczak
01.12.2008
10 listopada 2008 r. oficjalnie ruszyło Forum dyskusyjne prokuratorów RP. Powstało ono po to, aby...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008
Prawnicy
10 listopada 2008 r. oficjalnie ruszyło Forum dyskusyjne prokuratorów RP. Powstało ono po to, aby...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008
Prowadzone prace dotyczące profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP (w tym zwłaszcza: podjęta przez...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008
Uruchomiono elektroniczną wymianę informacji o skazaniach pomiędzy Krajowym Rejestrem Karnym a...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008
W związku ze stosowaniem od dnia 1 grudnia 2008 r. przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 274/2008...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008
Tematem obrad KWRiST były propozycje zmian legislacyjnych dotyczących szeroko pojętego obszaru...
Jacek Górski/PSP
28.11.2008