Wtedy symbolicznie samorząd doradców stał się faktycznym samorządem, uzyskał niezależność i samodzielność. Tak naprawdę jest to więc rocznica nie tyle stworzenia ram zawodu, bo one zostały określone już wcześniej, ile oddania tego zawodu samorządowi.

Więcej >>>