ACPLAST sprzedaje m.in. okna PCV (wraz z usługą montażu), a część umów z konsumentami zawiera poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli np. w domu klienta. Urząd zakwestionował postanowienia zawarte we wzorcu umownym określającym w szczególności zasady reklamacji i prawo odstąpienia od umowy.
UOKiK przypomina, że Konsument, który zawiera umowę poza lokalem przedsiębiorstwa powinien otrzymać informację o 10-dniowym prawie odstąpienia od kontraktu bez podania przyczyny. Urząd ustalił, że przedsiębiorca nie informował konsumentów o prawie do odstąpienia, nie wręczał wzoru odstąpienia. Ponadto we wzorcu umownym nie umieszczono także obowiązkowej informacji, że konsument mimo udzielonej gwarancji może reklamować produkt, powołując się na niezgodność towaru z umową. Dzięki tej informacji konsument ma świadomość, że dkchodząc roszczeń ma prawo powoływać się na inne regulacje, a nie tylko na warunki gwarancyjne.
Firma zobowiązała się do zmiany kwestionowanych postanowień. Decyzja nie jest ostateczna. Spółka ma prawo odwołać się od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.