Sędzia zostanie delegowany do ministerstwa, do do jego obowiązków będzie należało m.in. analizowanie i udzielanie polskim sądom tekstów prawa obcego w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego (art. 1143 kpc),udzielanie zagranicznym organom wymiaru sprawiedliwości informacji o polskim prawie, opiniowanie projektów umów międzynarodowych i projektów aktów prawnych nadesłanych przez inne resorty i komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości, współdziałanie w wykonywaniu zadań powierzonych DWMiPE w ramach prowadzenia sporów inwestycyjnych, w których reprezentacja RP powierzona została Ministrowi Sprawiedliwości.
Wymagania: dobra znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego.

Sędziowie i referendarze sądowi zainteresowani delegacją do wykonywania wyżej wymienionych czynności proszeni są o nadsyłanie pisemnych zgłoszeń wraz z życiorysem na adres  Maciejowska@ms.gov.pl albo o kontakt telefoniczny z sędzią Joanną Maciejowską Naczelnikiem Wydziału Prawno-Traktatowego w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego tel. 022 23 90 874.