Państwa członkowskie mogą stosować obniżki akcyzy nakładanej na energię elektryczną wykorzystywaną przez zakłady energochłonne oraz wyroby energetyczne zużywane przez takie zakłady np. do ogrzewania. Wynika to z art. 17 ust. 1 lit. a dyrektywy Rady 2003/96/WE. Polska z tej możliwości nie skorzystała. Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 20773/11) obniża to konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poinformowało, że resort w porozumieniu z innymi ministerstwami prowadził prace nad projektem założeń do nowelizacji ustawy akcyzowej dotyczącej opodatkowania energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energochłonnych. MF rozpatrzy propozycje regulacji dotyczące ulg w akcyzie dla takich firm w związku z tym projektem, którego procedowanie przewidziane jest na drugie półrocze 2011 r.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna