Opolski przedsiębiorca twierdzi, że przez prokuraturę stracił majątek. Wytoczył więc proces...
Krzysztof Sobczak
07.02.2011
Firma otrzymująca obce środki pieniężne przelicza je na złote, stosując średni kurs banku...
Krzysztof Sobczak
07.02.2011
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znacznie zawęziła zakres...
Krzysztof Sobczak
07.02.2011
Wymóg przynależności prawnika z innego państwa członkowskiego do rady adwokackiej nie jest...
Krzysztof Sobczak
07.02.2011
Skazany za podżeganie do kradzieży napisu z muzeum Auschwitz Szwed Anders Hoegstroem został...
Lex/Lex
07.02.2011
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o VAT. Zakłada ona...
Krzysztof Sobczak
07.02.2011
Spółka pracownicza może zwolnić pracownika, jeśli ten nie dba o jej dobro. Jest tak na przykład...
Krzysztof Sobczak
07.02.2011
W sprawach o należności wynikające z praw własności intelektualnej nie będzie już można żądać...
Krzysztof Sobczak
07.02.2011
W MSWiA opracowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności...
Jan Lis /KW
07.02.2011
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór do projektu Dobre prawo-sprawne...
Jan Lis /KW
07.02.2011
Jeśli osoba zatrzymana w związku z podejrzeniem o popełnienie przestępstwa karnoskarbowego zechce...
Krzysztof Sobczak
07.02.2011
Wierzycielowi zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego nie należy się spłata należności ze...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.02.2011
MSWiA chce zmienić przepisy dotyczące nadzoru nad strażami gminnymi. Kontrole będą mogli...
Krzysztof Sobczak
07.02.2011
Opłaty za przedszkole mają charakter cywilnoprawny, a zatem zastosowanie ma w tym przypadku zasada...
Anna Dudrewicz
07.02.2011
Kluczowym zadaniem zamawiającego jest takie opisanie przedmiotu zamówienia, by w jak najszerszym...
Anna Stańczuk
07.02.2011
Uprawnienie do żądania stwierdzenia postanowień wzorca umowy za niedozwolone nie jest prawem w...
Wojciech Kowalski
07.02.2011
Minister finansów będzie miał możliwość finansowania, od 1 maja tego roku, potrzeb pożyczkowych...
Michał Malinowski
07.02.2011
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie...
Wojciech Kowalski
07.02.2011
Podniesienie liczby obywateli uprawnionych do zgłoszenia kandydata na ławnika sądu powszechnego z...
Wojciech Kowalski
06.02.2011
Prawnicy
Senat zgłosił w piątek kilkanaście poprawek do noweli ustawy dotyczącej uzdrowisk. Senatorowie...
Lex/Lex
06.02.2011
Miejsce postojowe w hali garażowej nie jest samodzielnym przedmiotem obrotu cywilnoprawnego, a...
Michał Malinowski
06.02.2011
Większa czcionka, bardziej wyrazisty krój, większy format i mniejsza objętość to zmiany jakie...
Krzysztof Sobczak
06.02.2011
Nie ma wprawdzie wątpliwości, że polskie prawo merytoryczne udziela szczególnej ochrony małżeństwu,...
Krzysztof Sobczak
06.02.2011
Zmiany w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną wycelowane są w komercyjne serwisy...
06.02.2011
Czy za pięć, dziesięć lat polskie kancelarie prawne będą zlecać swoją pracę prawnikom na Ukrainie...
Krzysztof Sobczak
06.02.2011
Rynek
Między 14 a 17 czerwca odbędą się tegoroczne egzaminy adwokacki i radcowski - poinformowało w...
Krzysztof Sobczak
06.02.2011
Między 14 a 17 czerwca odbędą się tegoroczne egzaminy adwokacki i radcowski - poinformowało w...
Krzysztof Sobczak
06.02.2011
Bułgaria, Grecja Włochy, Mołdawia, Rumunia, Rosja, Turcja, Ukraina, a także Polska to kraje, w...
Krzysztof Sobczak
06.02.2011
Czy za pięć, dziesięć lat polskie kancelarie prawne będą zlecać swoją pracę prawnikom na Ukrainie...
Krzysztof Sobczak
06.02.2011
Rynek
Podniesienie liczby obywateli uprawnionych do zgłoszenia kandydata na ławnika sądu powszechnego z...
Wojciech Kowalski
06.02.2011