CEPEJ to inaczej Europejska Komisja do spraw Efektywności w Wymiarze Sprawiedliwości. Przewodnik, który właśnie opracowała jest wynikiem wstępnej analizy przeprowadzonej przez Norwega Jon T. Johnsona, członka grupy pilotażowej z Centrum Saturna oraz przedstawicieli sześciu państw, reprezentujących sądy krajowe. Powodem stworzenia takiego przewodnika było zjawisko nadmiernie przedłużającej się procedury prawnej, który jest głównym problemem w większości państw europejskich. Liczne badania pokazały, że opóźnienia w wymiarze sprawiedliwości są bolączką numer jeden – nie tylko w odczuciu opinii publicznej, ale także stanowią trudne doświadczenie pracowników trybunałów. Zagadnienie to dotyka wszystkich: skarżących, osoby oskarżone, ofiary, świadków, sędziów. Z wyjątkiem tych, którzy są zainteresowani przedłużaniem procedury.
Centrum Saturn analizuje, w jaki sposób sądy i trybunały gospodarują swoim czasem. Jego celem jest gromadzenie informacji i następnie określanie długości trwania procesów w państwach członkowskich, aby zorientować się, czy jest przestrzegany art.6 Konwencji Praw Człowieka mówiący o rozpatrzeniu spraw w rozsądnym terminie. Jeśli nie, nakazuje zastosowanie konkretnych środków zaradczych. Metodyka zastosowana w przewodniku jest efektem wdrożenia nowego systemu w siedmiu sądach europejskich: trybunału I instancji Nedre Romerike w Norwegii, trybunału I instancji w Pradze, dwóch sądach brytyjskich (Central London Civil Justice Centre i Bench Division of the High Court of Justice), w sądzie apelacyjnym w Tbilisi w Gruzji oraz w sądzie I instancji w Turynie we Włoszech i sądzie szwajcarskim Dorneck-Thierstein.
Na przykład w sądzie norweskim Nedre Romerike ( który liczy 29 osób i obsługuje rejon zamieszkały przez 160 tys. mieszkańców) wdrożenie nowych metod zarządzania polegało na planowaniu rozpraw. Na pierwszym posiedzeniu sędzia wraz ze stronami i adwokatami zaplanowali kolejne etapy rozpatrywania sprawy, łącznie z przedstawianiem dowodów. Ustalono daty rozprawy, tak, aby średnio skomplikowany spór cywilny zakończyć w ciągu sześciu miesięcy, a prostą sprawę cywilną zakończono – w trzy miesiące.
W efekcie tego eksperymentu zanotowano satysfakcjonujący postęp. Po pierwsze – nie było znaczących zaległości w rozpatrywaniu spraw. Średni czas trwania spraw w zależności od kategorii wynosił w 2009 r.:
PRZYKŁAD: Sprawy
Cywilne:  351 wniesionych spraw, 343 załatwionych, średnio w ciągu - 137 dni, a średnia krajowa wynosiła -180 dni
Sąd mieszany: wniosiono 300/ załatwiono - 293, przez 68 dni, gdy średnia krajowa wynosiła 90 dni.
Jednoosobowy sąd odpowiedzno załatwił 1413, w ciagu 12 dni, średnia krajowa - 30 dni