Sąd administracyjny będzie mógł ukarać grzywną urząd, który prowadzi postępowanie administracyjne w...
Krzysztof Sobczak
28.12.2010
W przyszłym roku najwyższa kara grzywny za wykrocznie podatkowe nałożona mandatem wyniesienie 2772...
Krzysztof Sobczak
28.12.2010
Prokurator z Łomży miał przyjmować łapówki od gangsterów i na ich zlecenie "ustawiać" śledztwa. Jak...
Krzysztof Sobczak
28.12.2010
Sejm uchwalił 26 listopada 2010 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy...
Patryk Ciurak
28.12.2010
Nasze stowarzyszenie konsekwentnie buduję swoją siłę, przystępują do niego kolejni członkowie. Nad...
Krzysztof Sobczak
27.12.2010
Prawnicy
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych - poinformowała...
Lex/Lex
27.12.2010
Każdy rzecznik patentowy będzie mógł promować swoje usługi w prasie, radiu i telewizji. Będzie miał...
Krzysztof Sobczak
27.12.2010
Rynek
Od stycznia ePUAP będzie miał nową odsłonę zapowiada MSWiA. Zmienią się także adresy udostępnianych...
Krzysztof Sobczak
27.12.2010
Każdy rzecznik patentowy będzie mógł promować swoje usługi w prasie, radiu i telewizji. Będzie miał...
Krzysztof Sobczak
27.12.2010
Rynek
Tylko około 6 proc. uprawnionych mężczyzn skorzystało z urlopu ojcowskiego. Ojcowie dzieci z 2011...
Krzysztof Sobczak
27.12.2010
Komisja Europejska opublikowała nowe rozporządzenie dotyczące oceny porozumień kooperacyjnych...
Rafał Bułach
27.12.2010
Tekst jednolity będzie publikowany nie rzadziej niż raz na rok, jeżeli w tym czasie dana ustawa...
Krzysztof Sobczak
27.12.2010
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG),...
Lex/Lex
27.12.2010
W związku z podwyżką stawki VAT, która ma nastąpić 1 stycznia 2011 r. niektóre wydatki zaplanowane...
Lex/Lex
27.12.2010
W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska rozpoczęła drugi etap konsultacji z przedstawicielami...
Krzysztof Sobczak
27.12.2010
Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem rozporządzenia w sprawie...
Lex/Lex
27.12.2010
Unijny komisarz ds. przemysłu Antonio Tajani wezwał Unię Europejską do chronienia swoich sektorów...
Lex/Lex
27.12.2010
Dokończenie w parlamencie reformy służby zdrowia oraz sprawne przeprowadzenie polskiej prezydencji...
Lex/Lex
27.12.2010
Facebook rozpoczyna ostrzejszą walkę z oszustwami szerzącymi się na jego stronach. Oszustwa na...
Jan Lis /KW
27.12.2010
Problem wieloletniego planowania w jednostkach samorządu terytorialnego jest dyskutowany od wielu...
Krzysztof Sobczak
27.12.2010
Wraca sprawa opcji walutowych. Spółka Erbud złożyła w sądzie pozew przeciwko Bankowi Millennium...
Jan Lis /KW
27.12.2010
W oświadczeniach majątkowych samorządowców należy wpisać też źródła dochodu małżonków - twierdzi...
Krzysztof Sobczak
27.12.2010
Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem tymczasowe aresztowanie powinno...
Krzysztof Sobczak
27.12.2010
Znaczące rozszerzenie zakresu wyłączeń grupowych dotyczących porozumień badawczo-rozwojowych...
Rafał Bujalski
27.12.2010
Komitet Stały Rady Ministrów przyjął na wniosek Prezesa Urzedu Zamówień Publicznych "Wytyczne...
Anna Stańczuk
27.12.2010
W związku z pracami prowadzonymi nad projektem ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych...
Krzysztof Sobczak
27.12.2010
Nieodpłatne przekazanie towarów na cele promocji jest reklamą. Takie działania nie są opodatkowane...
Krzysztof Sobczak
27.12.2010
Rada gminy nie może w uchwale narzucić mieszkańcom dodatkowej daniny na realizację zadania...
Krzysztof Sobczak
27.12.2010
Wraz z nowym rokiem rusza możliwość rejestrowania i wyrejestrowania auta przez internet. Prawidłowy...
Krzysztof Sobczak
27.12.2010
Samozatrudniony, który zechce korzystać z podatku liniowego w 2011 r., musi wybrać go do 20...
Krzysztof Sobczak
27.12.2010